Byggpartner tvingas till nyemission efter nedskrivning

Efter betydande nedskrvningar av främst flera projekt i Mälardalen måste Byggpartner ta in nytt kapital. Man avser att göra en fullt garanterad nyemission om 280 mkr.

Efter betydande nedskrivningar av främst flera projekt i Mälardalen måste Byggpartner ta in nytt kapital. Man avser att göra en fullt garanterad nyemission om 280 mkr.
Ett antal projektnedskrivningar samt riskreserveringar om 220 mkr kommer att belasta Byggpartners resultat för första kvartalet meddelar styrelsen. Det innebär att bolaget kommer att bryta mot sina kovenanter i sin bankfinansiering, soliditeten bedöms för närvarande ligga kring 8 procent. Bolaget har samtidigt en orderstock på 4700 mkr. Banken lämnar dock dispens om Byggpartner genomför en nyemission om 250 mkr.

Nu avser styrelsen att ta beslut om en nyemisson på 280 mkr. Det är en företrädesemission som är fullt säkerställd genom ingångna teckningsförbindelser och erhållna garantiåtaganden. Man har erhållit teckningsförbindelser för teckning av aktier både med och utan företrädesrätt som sammanlagt uppgår till cirka 201 mkr. Därtill finns garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 79 mkr.

Ett garantikonsortiet som garanterar 75 mkr erhåller åtta procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Om marknaden visar intresse kan nyemissionen utökas med 20 mkr.

Aktiekursen sjönk med över 25 procent under den första timmen på börsen under måndagen ned till en kurs om 20 kronor aktien. Beräknat på antalet utestående aktier motsvarar nyemissionen ungefär 14 kronor per befintlig aktie.

Byggpartners kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2023 senareläggs nu till den 25 maj 2023. Det preliminära resultatet (EBITDA) för kvartalet  bedöms uppgå till cirka -185 mkr. Huvuddelen av de fastprisprojekt i främst Mälardalen som föranlett nedskrivningar kommer att slutföras under 2023. Bolagets fortsatta verksamhet i Mälardalen ställs om till en betydligt lägre risknivå.

Sture Nilsson, VD och Koncernchef kommenterar:
–ByggPartnerGruppen får genom den fullt garanterade föreslagna nyemissionen den finansiella stabilitet som krävs för att bygga vidare på våra starka lokala marknadspositioner där vi levererar god lönsamhet. Med nedskrivningarna och riskreserveringarna, samt en nedtrappad verksamhet i Mälardalen under tydlig omställning är det både min och styrelsens uppfattning att vi har minimerat risken för ytterligare nedskrivningar.

Fler Nyheter från förstasidan

Matjätte köper restaurangkedja i Stockholm

Har i dag sex enheter om 4.959 km. Restaurangkonceptet efterfrågas av fastighetsägare. Vill växa i Sverige.

Brunswick säljer sin andel i Hemmaplan till Bonnier

Förvärvat i områden som som präglas av socioekonomiska utmaningar.

2023 års vinnare i Sweden Green Building Awards

10 vinnare utsedda.

Förvärvar med potential på Ekerö

Söker ytterligare nya affärsmöjligheter.

Granitors multikvarter i Malmö fylls och växer

Ny målgrupp för andra etappen. Se flera bilder.

Affär för 340 mkr – har varit med sedan Odd Molly

Nybyggd logistikfastighet byter ägare.

Hyllie Terrass: Foto: Viktor Holm

Skanska avyttrar Hyllie Terrass för 730 miljoner

Femte affären till nya bolaget. Summerar drygt 5 miljarder kronor.

Savills IM säljer logistikportfölj

En total uthyrningsbar area om 93.000 kvm. FV berättar om fastigheterna som ingår – bland annat en av Sveriges största.

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Cibus rekryterar vd

Nya vd:n har bakgrund hos Vasakronan, Ica Fastigheter och Catella. Berättar för FV om nya jobbet.

Sex gör upp om Mäktigast 2023

Två tidigare toppnamn är borta.

Så blir storförsäljningen

FV berättar om processen.De mest kända fastigheterna Ytan Kommunerna Hela fastighetslistan Buddatumet.

Tillbaka till förstasidan