Annica Ånäs.

Ånäs om att kunderna hittat åter – och om en ny satsning

Annica Ånäs berättar i vd-ordet att besökarna nästan kommit åter till handelsplatserna.

– Pandemins framfart i mars innebar en minskning om närmare 30 procent i antalet besökare på våra handelsplatser. Från april noterar vi att besöken gradvis kommit tillbaka och vid halvårsskiftet har besöksutvecklingen återhämtat sig till 95 procent i jämförelse med föregående år.

Atrium Ljungberg har skrivit cirka 400 överenskommelser om tillfällig hyresrabatt i enlighet med regeringens stödförordning. Resultateffekten av dessa tillfälliga rabatter uppgår netto till 38 miljoner kronor, efter hyresgästernas stöd från staten.

– I skrivande stund har cirka 90 procent av hyresgästerna på våra handels- platser rapporterat sin omsättning för juni. Så här långt visar de pre- liminära siffrorna att omsättningen är på samma nivå som i juni föregående år, skriver Ånäs i vd-ordet i halvårsrapporten.

Genom försäljningen av stora Farsta centrum, till Stadsrum, har Atrium Ljungberg minskat hyresexponeringen mot sällanköpshandel som numera endast står för 20 procent av bolagets kontrakterade hyresintäkter medan kontor står för 54 procent. Resterande andel för-delas inom utbildning/kultur, dagligvaror, restaurang, vård/hälsa, bostäder – i enlighet med bolagets stadsutvecklingsstrategi.

Bolaget fortsätter sin satsning på bostäder i närheten av sina handelsplatser.

– Vi har beslutat att ta nästa steg i vår bostadsrättssatsning på Nobel- berget. Första kvarteret har varit framgångsrikt och vi har hittills sålt 82 procent av lägenheterna som står klara i oktober. Det andra kvar- teret består av 56 lägenheter och investeringen uppgår till 270 miljo- ner kronor. Byggnationen planeras starta i september i år, då vi bedömer att bygglovet är på plats, och inflyttning planeras till sommaren 2022, skriver Annica Ånäs i vd-ordet.

Ånäs avslutar vd-ordet med följande:

– Det har som sagt varit en omvälvande vår och vad kvartal tre har att erbjuda är svårt att sia om. Hur pandemins utveckling ser ut efter sommaren och vilka konsekvenser den kan få är svårbedömda men Atrium Ljungberg står finansiellt starkt.

Atrium Ljungbergs nyckeltal för första halvåret 2020:

 • Nettoomsättningen ökade till 1 464 mkr (1 358) varav hyresintäkter uppgick till 1 227 mkr (1 280).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive projektfastigheter.
 • Nettouthyrningen för andra kvartalet uppgick till -7 mkr (19) varav -1 mkr (-1) avsåg projektfastigheter.
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 811 mkr (879). Överskottsgraden uppgick till 66 procent (69).
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 566 mkr (626).
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -1 207 mkr (1 314). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -240 mkr (-374).
 • Periodens resultat uppgick till -570 mkr (1 227), vilket motsvarar -4,39 kr/aktie (9,42).
 • Investering i egna fastigheter ökade till 1 156 mkr (815).
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 295 mkr (1 160).
 • Försäljning av fastigheter ökade till 3 979 mkr (-)
 • Tillfälliga Coronarabatter uppgick till netto 38 mkr med resultateffekt i det andra kvartalet.

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: Så många åker bolagen till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under torsdagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Köper 10.000 kvm i Helsingborg

Fastighet som ligger i Väla.

Tillbaka till förstasidan