AL skriver ner 3 procent – lämnar ingen prognos

När Atrium Ljungberg redovisar resultatet för första kvartalet framgår att det att orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till –1.486 miljoner kronor (148). Det motsvarar en nedskrivning om 3 procent. På grund av pandemin ger bolaget ingen prognos för helåret.

Bolagets fastighetsvärde vid månadsskiftet var 47.597 miljoner kronor.

Atrium Ljungberg väljer att inte lämna någon prognos för 2020. Det som en följd av pandemin. Bolaget har en stor andel butikslokaler där ett flertal hyresgäster har det tufft. Även kontorslokaler lär drabbas.

Den tidigare prognosen som lämnades i bokslutskommunikén 2019 för resultat före värdeförändringar uppgick till 1.200 mkr. Efter den prognosen har Farsta Centrum sålts. Till det kommer att Coronapandemins effekter är svårbedömda både avseende hyresgästers behov av eventuella hyreslättnader och påverkan på Atrium Ljungberg av eventuella konkurser och framförallt avseende under hur lång tid Coronapandemin kommer pågå, skriver bolaget i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2020.

Vd-Annica Ånäs:

”I Coronapandemins spår har vi framförallt påverkats av att besöks­ antalet gått ner på våra handelsplatser. Av våra hyresintäkter består cirka 30 procent av sällanköp (kläder, skor m.m.) samt restauranger och kaféer. Dessa verksamheter har tappat upp till 70 procent av sin omsätt­ ning. Dagligvaror och apotek har tvärtom ökat sin omsättning. Även om en liten del, endast en procent, av våra hyresintäkter är relaterade till ett omsättningsutfall så kommer vi att påverkas av att hyresgäster inte har möjlighet att betala sina hyreskostnader. Vi ser också ett ökat antal rekonstruktioner och konkurser inom handelssegmentet.”

Ånäs kommenterar i sitt vd-ord även regeringens erbjudande att står för hälften av en hyressänkning upp till 50 procent.

”Skulle Atrium Ljungberg teoretiskt ge en hyreslättnad om 50 procent för samtliga sällanköp­, kafé­ och restaurangverksamheter och erhålla ett statligt stöd för alla dessa lättnader, skulle det innebära en minskad intäkt om 45 miljoner kronor för andra kvartalet. Vi kommer att göra en individuell bedömning för varje hyresgäst om en hyreslättnad behövs. Bedömningen baseras på den specifika hyresgästens behov och förutsättningar”.

Annica Ånäs kommenterar även kontorsmarknaden:

”Kontrakterad årshyra för våra kontor uppgår till 50 procent av vår totala portfölj. I dagsläget ser vi en stabilitet bland huvuddelen av våra hyresgäster även om några branscher påverkas av krisen. Fram­ förallt är det verksamheter inom evenemang och konferens men också vissa konsultföretag som påverkas av en minskad efterfrågan.”

Angående värderingen av fastigheterna skriver Atrium Ljungbergs vd:

”Totalt sett bedöms effekten som oförändrad jämfört med årsskiftet för kontor. För handelsfastig­ heterna bör det ha skett en prisjustering givet den situation som rå­der för våra handelshyresgäster vilket, åtminstone på kort sikt, kom­ mer att påverka driftnettot. Vi har även justerat upp avkastningskravet något. Totalt sett har vi därmed gjort en nedskrivning av vårt fastig­hetsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor, eller cirka tre procent av det totala värdet.”

Bolagets nyckeltal:

  • Nettoomsättningen ökade till 733 mkr (665) varav hyresintäkter ökade till 648 mkr (633). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 1,6 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive projektfastigheter.
  • Nettouthyrningen uppgick till 9 mkr (-33) varav 20 mkr (-15) avsåg projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 435 mkr (427). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (67).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 311 mkr (306).
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -1 486 mkr (148). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -236 mkr (-160).
  • Periodens resultat uppgick till -1 134 mkr (220), vilket motsvarar -8,74 kr/aktie (1,69).
  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 570 mkr (398).

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Tillbaka till förstasidan