Rutger Arnhult.

Akelius ny storägare i Castellum när pressad Arnhult säljer

M2 har hamnat i en tvingande försäljningssituation. Akelius Residential Property köper 40 miljoner aktier i Castellum från M2, som kontrolleras av Rutger Arnhult. Det motsvarar 12,2 procent av det totala antalet aktier i Castellum. Rutger Arnhult köpte så sent som för två månaders sedan aktier till kursen 175 kronor att jämföra med kursen 115 kronor vid dagens försäljning.

Inför försäljningen av aktier har M2 Asset Management ingivit en skriftlig förfrågan till Castellum om tillåtelse att genomföraomedelbar försäljning av aktier i Castellum som innehas av M2 under den pågående stängda perioden, som löper fram till och med den 20 oktober 2022 då Castellum lämnar sin delårsrapport.

Från Castellum meddelar Per Berggren, styrelseordförande, följande:”Det är Castellums bedömning att omständigheterna som har gett upphov till M2:s behov av försäljningen av aktierna är exceptionella med hänsyn till omständigheternas mycket brådskande, oförutsebara och tvingande natur samt med hänsyn till att M2 inte har haft kontroll över omständigheternas uppkomst”.

Priset är 115 kr per aktie, totalt 4,6 miljarder kronor, eller 424 miljoner euro.

Roger Akelius uppger till DI att tanken med att köpa aktier Castellum är att placera de stora valutavinster han gjort sedan han sålde fastigheter till Heimstaden ( en affär på hela 92 miljarder kronor).

”Akelius Residential Property fann inget bättre än aktier i Castellum”.

Ralf Spann, vd Akelius kommenterar:

– Akelius ser Castellums starka och diversifierade position i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden, likväl som den växande närvaron i de andra nordiska marknaderna.

– Köpet av aktierna i Castellum är en finansiell investering som ger en bra diversifiering och en bra direktavkastning.  Vidare delar Akelius Castellums ambition att vara en av dem främsta inom hållbarhet.
Som en av Nordens mest hållbara fastighetsföretag, bidrar Castellums hållbarhetsarbete positivt till Akelius insatser inom området. Akelius kan stötta Castellums ambition att bibehålla en hög kreditvärdighet, investment grade rating.

Illustration ur magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2021 där det finns en stor kartläggning av Batljans, Selins och Arhults investeringar.

Efter transaktionen uppgår M2:s ägande till motsvarande 6,1 procent av kapital och röster i Castellum. (Arnhult äger även aktier i Castellum via Corem)

– Vi är måna om att säkerställa vår långsiktiga kapacitet för att fullgöra våra finansiella åtaganden. Castellum är Nordens ledande noterade kommersiella fastighetsbolag, med goda framtidsutsikter att stärka den positionen, inte minst genom integrationen med Kungsleden. Den synen har inte ändrats och vi kvarstår som väsentlig ägare efter transaktionen”, säger Mia Arnhult, vd på M2.

Försäljningen görs med anledning av sjunkande börskurser på M2:s innehav vilket påverkat M2:s förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden. Eftersom försäljningen görs under en så kallad tyst period, före Castellum planerar att offentliggöra delårsrapport för det tredje kvartalet 2022, har M2 ansökt om undantag från handelsförbudet. Castellum har beslutat att tillåta att M2 genomför den planerade transaktionen.

Avyttringen kommer att ske till Akelius Residential Property AB för ett pris om 115 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 1,5 procent jämfört med stängningskursen om 113,25 kronor den 5 oktober 2022. Genom transaktionen erhåller M2 därmed en kontant köpeskilling om cirka 4,6 miljarder kronor.

Roger Akelius uttalade sig i Dagens Industri den 1 oktober där han bland annat sa att ”Mitt horoskop säger att fastighetsaktier är billigare om tre år”. Därefter har fastighetsaktier (även om det gått upp också) haft en svagare utveckling än index och flera bolag, inte minst Rutger Arnhults investeringar, rasade rejält under onsdagen. Vilket gav en fördelaktig kurs för just Akelius.

Rutger Arnhult är vd i bolaget sedan 10 januari efter att den tidigare vd:n Biljana Pehrsson lämnat efter endast 33 dagar. Arnhult lämnade då ordförandeklubba för att istället bli vd.  Ordförandeklubban hade han tagit över 23 mars 2021 efter att det valet föregåtts av stridigheter.

Inför stämman 2021 kontrollerade han hela 23,5 procent av Castellum, varav en andel om 20,5 procent ägdes via hans privata maktbolag M2 Asset Management och 3 procent av Corem, som i sin tur kontrolleras av Arnhult.

Rutger Arnhult passerade 10 procents ägande 9 september 2019. Nnåpgra veckor tidigare hade han ägt 18,7 miljoner aktier, motsvarande 6,8 procent av kapital och röster.

M2 har köpt aktier i Castellum även i bland annat april, maj och juli 2022.

Rutger Arnhults senaste köp i Castellum ägde rum 15 augusti då han via två transaktioner köpte 20.300 respektive 125.000 aktier. Priset då var 175,70 kronor/aktie. En stor del av hans innehav är inköpt under 2019–2020 och under de åren handlades aktien till kurser mellan 150–220 kronor per aktie.

Akelius köpte nu alltså för 115 kr/aktie.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan