Cecilia Vestin och Marie Giertz.

34 polishus och 7 domstolar – en av de största

Kåpan Fastigheter blir en av Sveriges största ägare av samhällsfastigheter. Nu ska det nya bolaget bygga upp en egen förvaltningsorganisation, hitta ett eget kontor samt eventuellt expandera om möjligheterna kommer. FV går även igenom Kåpans övriga investeringar inom fastigheter.

Teamet vid Kåpan Fastigheter:

 • Cecilia Vestin
  Vd
 • Carl-William Sivertson
  CFO
 • Anna Lundblad
  Chefsjurist
 • Magnus Edlund
  Senior Advisor
 • Alexander Björck
  COO
 • Erika Balsvik
  Marknadsstrateg

 

Visa faktaruta

Kåpan Fastigheter har idag åtta anställda. Stabsfunktionen är på plats. Nu inleds arbetet med att anställa för att bygga upp en organisation för en egen förvaltning. Det är oklart hur många bolaget kommer behöva vara när det arbetet är klart. Möjligen 25 anställda. Bolaget behöver dessutom nya kontorslokaler. Idag finns verksamheten i 7A:s coworkinglokaler på Vasagatan.

– Vi söker ungefär 200 kvm, möjligen strax utanför CBD. Det är ju pensionspengar vi hanterar så det är inte aktuellt att sitta i bästa läget, säger vd Cecilia Vestin till Fastighetsvärlden.

Det bestånd som ingår i Kåpan Fastigheter, efter köpet från SBB, är 607.058 kvm. I samband med större förvärv är det ofta förekommande att dessa följs av avyttringar, alltså att något som inte passar in säljs. Men det bedöms inte vara aktuellt här.

– Det är ett ganska renodlat bestånd idag och har skapats på det sättet. Vi har inga planer på att sälja något som det ser ut nu, säger Cecilia Vestin.

I Kåpan Fastigheters bestånd finns bland annat 34 polishus, 7 domstolsbyggnader och ett fängelse. Dessutom finns det kontorshus med exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket och Bolagsverket som hyresgäst.

Enligt Fastighetsvärldens statistik blir Kåpan Fastigheter Sveriges åttonde största ägare av samhällsfastigheter, i nivå med Stenvalvet (där Kåpan tidigare var största ägare).

Marie Giertz, vVD och kapitalförvaltningschef på Kåpan Pensioner, berättar för FV:

– Kåpan har haft en strategi att växa inom fastigheter under en ganska lång period. Just nu har vi en ganska stor relativ allokering till fastigheter i och med att den noterade delen av portföljen har tappat i värde. Vi ser inga uppenbara skäl till att öka vårt fastighetsbestånd ytterligare mot bakgrund av förvärvet av SMB och med utgångspunkt i att vikten mot fastigheter har ökat under året men uppstår bra investeringsmöjligheter tittar vi alltid på dem.

Utöver Kåpan Fastigheter har Kåpan Pension ytterligare investeringar i fastigheter.

– Vi investerar i både svenska och utländska fastigheter. På den svenska marknaden investerar vi främst i delägda bolag inom både handel, hotell och bostäder. På den utländska sidan investerar vi främst via fonder både i Europa och i USA. Samhällsfastigheter blir basen i vår fastighetsportfölj med särskild inriktning på statliga hyresgäster, säger Marie Giertz.

Kåpan är bland annat en av fyra ägare bakom Midstar Hotels som grundades 2015. Det bolaget äger 27 hotellfastigheter runt om i Norden som innehåller totalt drygt 4.500 rum. Kåpans kapitalandel i Midstar är 29 procent.

Kåpan äger även, tillsammans med SBB, bolaget Hemvist, där det ingår 988 lägenheter i förvaltning och 1.270 lägenheter under produktion. Hemvist ägs till lika delar av de båda bolagen. Det grundades i mars 2021.

Sedan 2016 är Kåpan en av ägarna bakom Svenska Handelsfastigheter. Där finns fastigheter som är värderade till 15 miljarder kronor. Kåpans kapitalandel i SHF är 39 procent.

Kåpan är även stor ägare i Nyfosa. Kåpan är tionde största ägare med 2,55 procent av kapitalet. Nyfosa äger fastigheter för cirka 45 miljarder kronor.

I Kåpans senaste årsredovisning uppgavs allokeringen till fastigheter uppgå till 17 procent. Riktlinjerna anges till 5–20 procent för segmentet. Marknadsvärdet på Kåpans fastighetstillgångar var då 23,1 miljarder kronor. (Av de siffran utgörs 24 procent av skog och infrastruktur).

Totalt listar Kåpan tio fastighetsinvesteringar i sin senaste årsredovisning.

Fler Nyheter från förstasidan

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Tillbaka till förstasidan