2,4 miljarder i vinst för Akelius

Äger fastigheter för cirka 35 miljarder kronor. För 2012 redovisar Akelius Fastigheter ett resultat på 2.440 miljoner kronor (388). Hyresnivån för bostäder i jämförbara fastigheter ökade under året med 5,0 procent i Sverige och med 5,6 procent i Tyskland, skriver bolaget i bokslutsrapporten. Beståndet värderas till om 35.437 miljoner kronor.

Fler siffror ur bokslutet för Akelius Fastigheter:

  • Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter
  • Driftsöverskottet ökade med 2,5 procent, och med 4,1 procent för jämförbara fastigheter
  • Hyresnivån för bostäder i jämförbara fastigheter ökade under året med 5,0 procent i Sverige och med 5,6 procent i Tyskland
  • Värdeförändring fastigheter 2 671 Mkr (1 025), eller 8,3 procent (3,6)
  • Värdeförändring räntederivat -184 Mkr (-764)
  • Investeringar i fastigheter 1 493 Mkr (1 138)
  • Köp av fastigheter 1 663 Mkr (3 792)
  • Försäljning av fastigheter om 2 383 Mkr, 10,3 % över bedömt marknadsvärde vid ingången av året

Vid utgången av året ägde koncernen fastigheter i Sverige och i Tyskland med ett bedömt marknadsvärde om 35 437 Mkr (32 352), varav två tredjedelar i Sverige och en tredjedel i Tyskland.

Den uthyrningsbara arean omfattade 2.576.378 kvadratmeter (2.632.053), och bostadsbeståndet omfattade 35.443 lägenheter (35.151), varav 13.736 lägenheter (11.797) i Tyskland.

70 procent av beståndet finns i Storstockholm, Öresundsregionen, Berlin ochHamburg.

Medelhyra, början av året SEK/kvm/år 1.027. Medelhyra, slutet av året SEK/kvm/år 1.079. Tillväxt medelhyra under året 5,0 procent.

Koncernens räntebärande skulder var vid utgången av året 21.978 Mkr (20.364), varav 19.659 Mkr (17.046) avsåg fastighetskrediter och 2.319 Mkr (3.318) avsåg lån utan säker- heter. Av lånen utan säkerhet i fastigheter avsåg 115 Mkr (240) lån från moderbolaget Akelius Apartments Ltd. Med fastighetskredi-ter avses lån upptagna mot säkerhet i fastig- heter. Av fastighetskrediterna hade 2 408 Mkr (3 562) en räntebindning kortare än ett år och 9.653 Mkr (9.971) hade en räntebindning längre än fem år. Fastighetskrediterna hade en medelränta om 4,63 procent (4,94) och en kapitalbindning om i medeltal 5,3 år (6,0).

Koncernens egna kapital har under året ökat med 1.403 Mkr. 900 Mkr har lämnats i utdelning till aktieägaren. Årets resultat har ökat det egna kapitalet med 2.440 Mkr. Koncernens egna kapital var vid utgången av året 9.970 Mkr (8.567) vilket motsvarar en soliditet om 26,9 procent (25,4).

 

 

Fler Nyheter från förstasidan

McDonalds stänger ytterligare två restauranger i city

FV avslöjar. Har därmed lagt ner mer än var fjärde enhet i Stockholms innerstad på drygt två år.

Lista: Kedjorna som tränger bort McDonalds

Åtta konkurrenter har totalt 41 restauranger inom tullarna. Se FV:s sammanställning över vilka som expanderat mest i city.

K-Fastigheter gör premiärköp i Mälardalen

Jacob Karlsson och Erik Selins bolag närmar sig huvudstadsområdet.

Nytt JV satsar på närlogistik i Stockholm

”Ett stort behov av lokaler.”

Han tar över nya Nordr

Vd lämnar efter 12 år.

”Foppa” vill sälja ortens vackraste

Marknadsförs via Hemnet. Inköpt för snart tio år sedan.

”Vi gör allt för att stänga affären”

Ola Serneke hoppas delsälja stora Karlastaden under fjärde kvartalet.

Klart: Hit flyttar Sida

Det inkom 43 förslag. FV:s tidigare utpekade favorit vann. Årets hittills största uthyrning.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2020

Se vilka fastighetsbolag som gjort de största kontorsuthyrningarna, och vilka som varit rådgivare.

Sålt på auktion efter att toppbelånat bolag kapsejsat

Långsiktigt bolag tar över den välkända fastigheten som förfallit efter att ombyggnadsprojekt misslyckats.

Redo köpa för 12 miljarder

Läs om vad som finns i fokus för bolagets största fond hittills.

Börs-vd tvingas sluta

Ytterligare en börs-vd lämnar sin post. Styrelsen vill se en annan ledare.

KLP utökar till 24.000 kvm på Fleminggatan 14

Bygger ut och förändrar fastighet nära city. Läs om projektkostnaden och vem som fått uthyrningsuppdraget.

Hon blir ny toppboss vid Pembroke

Äger fyra fastigheter mitt i Stockholm.

Tillbaka till förstasidan