2,4 miljarder i vinst för Akelius

Äger fastigheter för cirka 35 miljarder kronor. För 2012 redovisar Akelius Fastigheter ett resultat på 2.440 miljoner kronor (388). Hyresnivån för bostäder i jämförbara fastigheter ökade under året med 5,0 procent i Sverige och med 5,6 procent i Tyskland, skriver bolaget i bokslutsrapporten. Beståndet värderas till om 35.437 miljoner kronor.

Fler siffror ur bokslutet för Akelius Fastigheter:

  • Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter
  • Driftsöverskottet ökade med 2,5 procent, och med 4,1 procent för jämförbara fastigheter
  • Hyresnivån för bostäder i jämförbara fastigheter ökade under året med 5,0 procent i Sverige och med 5,6 procent i Tyskland
  • Värdeförändring fastigheter 2 671 Mkr (1 025), eller 8,3 procent (3,6)
  • Värdeförändring räntederivat -184 Mkr (-764)
  • Investeringar i fastigheter 1 493 Mkr (1 138)
  • Köp av fastigheter 1 663 Mkr (3 792)
  • Försäljning av fastigheter om 2 383 Mkr, 10,3 % över bedömt marknadsvärde vid ingången av året

Vid utgången av året ägde koncernen fastigheter i Sverige och i Tyskland med ett bedömt marknadsvärde om 35 437 Mkr (32 352), varav två tredjedelar i Sverige och en tredjedel i Tyskland.

Den uthyrningsbara arean omfattade 2.576.378 kvadratmeter (2.632.053), och bostadsbeståndet omfattade 35.443 lägenheter (35.151), varav 13.736 lägenheter (11.797) i Tyskland.

70 procent av beståndet finns i Storstockholm, Öresundsregionen, Berlin ochHamburg.

Medelhyra, början av året SEK/kvm/år 1.027. Medelhyra, slutet av året SEK/kvm/år 1.079. Tillväxt medelhyra under året 5,0 procent.

Koncernens räntebärande skulder var vid utgången av året 21.978 Mkr (20.364), varav 19.659 Mkr (17.046) avsåg fastighetskrediter och 2.319 Mkr (3.318) avsåg lån utan säker- heter. Av lånen utan säkerhet i fastigheter avsåg 115 Mkr (240) lån från moderbolaget Akelius Apartments Ltd. Med fastighetskredi-ter avses lån upptagna mot säkerhet i fastig- heter. Av fastighetskrediterna hade 2 408 Mkr (3 562) en räntebindning kortare än ett år och 9.653 Mkr (9.971) hade en räntebindning längre än fem år. Fastighetskrediterna hade en medelränta om 4,63 procent (4,94) och en kapitalbindning om i medeltal 5,3 år (6,0).

Koncernens egna kapital har under året ökat med 1.403 Mkr. 900 Mkr har lämnats i utdelning till aktieägaren. Årets resultat har ökat det egna kapitalet med 2.440 Mkr. Koncernens egna kapital var vid utgången av året 9.970 Mkr (8.567) vilket motsvarar en soliditet om 26,9 procent (25,4).

 

 

Fler Nyheter från förstasidan

”Vi måste göra mycket bättre än hittills”

Tidigare toppolitiker som nu har tung roll inom fastighetsbranschen.

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Affär för hela 3 miljarder i CBD pausad

Stor nybyggd fastighet med ett av världens mest kända varumärken som hyresgäst. FV berättar det senaste.

FV avslöjar: Så högt blev rekordpriset vid Stureplan

Läs även om andra affärer med rekordhöga kvadratmeterpriser.

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Tillbaka till förstasidan