Topplista

Lokalkonsulter

Läs fastighetsägarnas dom över konsultbolagen. I december 2007 ställde Fastighetsvärlden ett flertal frågor till landets fastighetsägare. Här redovisas resultatet av gallupen som gäller de konsultbolag som erbjuder rådgivning inom lokaluthyrning.

 

Kännedom om företagens lokalkonsultverksamhet

De svarande fick ange hur väl de känner till verksamheten på en skala 1-5, där 1 står för inte alls och 5 för mycket väl. Staplarna nedan
visar dem som svarade 3-5.

 

Kännedom per bolag

Visar fördelningen av de som svarade 3-5 på frågan om hur väl de känner till bolagets verksamhet

 

Ersättning

Efter vilken ersättningsmodell får konsulten betalt

 

Anlitande av lokalhyreskonsulter

I hur hög utsträckning använder ni er av lokalförmedlare vid uthyrning av lokaler?

Små lokaler i bra lägen (<200 kvm) Små lokaler i sämre läge
(<200 kvm)
Medelstora lokaler i bra lägen (200-1000 kvm) Medelstora lokaler i sämre lägen (200-1000 kvm)
Stora lokaler i bra lägen (>1000 kvm) Stora lokaler i sämre lägen (>1000 kvm)

 

 

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan