Topplistor

20 största nya kontorshusen

Efterfrågan på nyproducerade kontorslokaler i storstäderna driver på produktionstakten. Här presenterar FV de största pågående kontorsprojekten. Arkitektbyråerna har nästan fått dela broderligt på uppdragen.

Stadsförnyelse handlar idag i stor utsträckning, eller kanske främst om att skapa nya bostäder. Men även arbetsplatser är en viktig beståndsdel för att kunna skapa en levande och dynamisk stadsbildning. I ett läge där konjunkturen är stark och näringslivet är fortsatt expansivt, är också incitamenten att satsa på nya kontorsytor starka.

När Fastighetsvärlden i våras sammanställde projektmarknaden i de tre storstäderna konstaterade vi att det i pipeline då fanns närmare 2 miljoner kvadratmeter kontorsyta. Ett sådant material är alltför omfattande att presentera i vidstående lista.

Därför har vi begränsat urvalet genom att endast presentera de ytmässigt största, några nyss påbörjade och några snart avslutade, men som byggs just nu. Där har vi valt att ta med både ren nyproduktion och större om- och tillbyggnationer. Företag som bygger stort år sig själva är inte med, som exempelvis Axis i Lund som bygger kontor om 42.000 kvm (med Fojab som arkitekter).

I listan understryks framför allt Stockholmsområdets totala dominans på kontorssidan. Värt att notera är att de redovisade ytorna endast avser kontorsytor, projekten kan vara, och är i många fall, betydligt större sett till totalyta. Topplistan är ursprungligen publicerad i magasinet Fastighetsvärlden Nr 7-8/2017.

Projekt och ägare

1. SEB:s nya huvudkontor, Solna

72.000 kvm

Fabege Sveriges största kontorsprojekt är beläget vid Stjärntorget i Arenastaden. Det ska vara helt inflyttat i maj 2018. Arkitekter är Alessandro Ripellino Arkitekter AB och Arkitekterna Krook & Tjäder AB.

2. Grand Central, Sundbyberg

36.000 kvm

Fabege Om- och tillbyggnad på Järnvägsgatan 12-20 . Migrationsverket stor hyresgäst. Inflyttning 3 kvartalet 2018. Arkitekt BAU Arkitekter, entreprenör är Allegro.

3. Solna United, Solna

35.000 kvm

Skanska Inflyttning fjärde kvartalet 2019. Projektet uppförs på Gårdsvägen 9-11 i Solna invid pendeltågsstationen. Klar hyresgäst är Arla Foods som hyr 5.000 kvadratmeter. Arkitekt är Tengbom.

4. T30, Gallerian, Stockholm

30.000 kvm

AMF Fastigheter Om- tillbyggnadsprojekt på Regeringsgatan 23-29 i Stockholm. Inflyttning mars 2018. Arkitekt är Lundgaard & Tranberg.

5. Platinan, Göteborg

30.000 kvm

Vasakronan Ligger på Vikingsgatan 1-5 vid Centralen i Göteborg. Etapp 1 klar 2020 och etapp 2 år 2023. Arkitekt: Erik Giudice.

6. Signalen, Solna

30.000 kvm

Fabege Blir Ica:s HK under tredje kvartalet 2018. Ligger på Kolonnvägen i Arenastaden , Solna. Arkitekter: Reflex och Fojab.

7. Sergelhuset, Stockholm

26.000 kvm

Vasakronan Om- och tillbyggnadsprojektet i Hästskon 12 vid Sergels torg ska vara klart i slutet av år 2020. Arkitekt: Marge.

8. Sthlm 01, Stockholm

26.000 kvm

Skanska Skrapan i Hammarby Sjöstad om 28 våningar ska vara inflyttningsklar andra kvartalet 2020. Arkitekt. Sauerbruch Hutton.

9. Sickla Front II, Nacka

25.000 kvm

Atrium Ljungberg Projekt på Uddvägen med Domstolsverket som stora hyresgäster står klart 2018. Arkitekt. Scheiwiller Svensson.

10. Grow, Solna

25.000 kvm

Humlegården Belägen i norra delen av Solna Strand. Står klar 2019. Arbetsförmedlingens HK. Arkitekt: Tham & Videgård.

11. Scan Life Science, Solna

25.000 kvm

Vitartes Hagastaden i Solna nära Karolinska. Totalt 40 000 kvm kontor, utbildning och vård. Klart 2019. Arkitekt är White.

12. Pelaren, Stockholm

21.000 kvm

Fabege Hi3G Access är största hyresgäst på Pastellvägen vid Globen. Inflyttningsklart sommaren 2018. Arkitekter är Brunnberg & Forshed samt Strategisk Arkitektur.

13. Office One, Arlanda

20.000 kvm

Swedavia Byggs mellan terminal 4 och 5 på Arlanda flygplats. Byggnaden med 11 våningar är klar 2018. Arkitekt: Sandell Sandeberg.

14. The Point, Malmö

20.000 kvm

Annehem/Volito Skrapan utgör tredje och sista etappen satsningen i Hyllie utanför Malmö. Klar 2019. Arkitekt: Krook & Tjäder.

15. Gamlestads torg, Göteborg

17.100 kvm

Platzer Kontorsbyggnad om 17 våningar vid stadens norra infart. Inflyttning sommaren 2018. Arkitekt. Arkitektbyrån Design.

16. Trikåfabriken, Stockholm

16.000 kvm

Fabege Ombyggnad av industrilokal i Hammarby Sjöstad. Naturvårdsverket hyr 7.700 kvm. Våren 2019. Arkitekt. Tengbom.

17. Citypassagen, Örebro

15.000 kvm

Castellum Ligger intill Örebro resecentrum. Migrationsverket hyr 2.600 kvm. Klart fjärde kvartalet 2019. Arkitekt: Roof.

18. Sthlm Seaside, Stockholm

14.000 kvm

Skanska Hammarby kaj. Inflyttning fjärde kvartalet 2017. Såldes i juni till Vasakronan. Arkitekt. Brunnberg & Forshed.

19. Peab Center, Solna

12.500 kvm

Peab Det första av fem planerade kontorshus utmed E4 i Ulriksdal i Solna. Klart fjärde kvartalet 2019. Arkitekt. Scheiwiller Svensson.

20. Epic, Malmö

12.000 kvm

Skanska Nästa steg i Skanskas stadsbyggnadssatsning på Universitetsholmen i Malmö. Klart kvartal 3 2019. Arkitekt: Yellon.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan