Topplistor

16 Ledande juristerna 2020/21

Uppdragen fortsatte att strömma in till fastighetsjuristerna även under de speciella åren 2020–21.

Trots läget i omvärlden fortsatte fastigheter att omsättas i en oförminskad ström även under perioden 2020–21. Belägg för detta återfinns i fastighetsjuristernas sammanlagda transaktionsvolym, vilken uppgår till respektingivande 851,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 27,6 miljarder jämfört med i fjol. I detta är transaktioner med förvaltningsfastigheter och projektportföljer samt aktieöverlåtelser och finansieringsuppdrag inräknade. Den sistnämnda uppdragstypen svarar för en betydande del av många fastighetsjuristers verksamhet. Det betyder också att större affärer ofta räknas två gånger, då det är olika rådgivare på köp- respektive säljsidan, och ibland även en tredje då det gäller finansieringen.
Förändringarna är relativt små bortsett från Walthon, Cirio och Delphi som mer än fördubblat sina volymer.
Rankinglistan bygger liksom tidigare på summan av de underliggande fastighetsvärdena i de inom perioden avslutade transaktionerna samt eventuella finansieringsuppdrag som de byråer som valt att rapportera in uppgifter har haft.

(Listan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 9/2021)

 

Advokatbyrå och ledande fastighetsjurist

1. Vinge

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 147,8 Föregående period: 106,8
A. Badur, N. Winnberg, A.Heintze: Företrädde Klövern i samband med budet från Corem Property Group samt FAM vid förvärvet av Grand Group.

2. Wistrand

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 116,0 Föregående period: 130,0
L. Gahnström, F. Råsberg,N. Sköld: Biträdde SBB vid förvärvet av aktier i Offentliga Hus från majoritetsägarna.Biträdde under perioden SBB vid budet på Hemfosa.

3. Walthon Advokater

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 75,8 Föregående period: 33,4
P. Essehorn, M. Hessius: Av de 81 affärer som Walthon medverkat i under perioden var Corems bud på samtliga utestående aktier i Klövern den enskilt största.

4. DLA Piper

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 72,2 Föregående period: 56,0
G. Ström, J. Råssjö: Agerade rådgivare åt Riksbyggen i samband med att bolaget sålde 70 procent av sitt dotterbolag Unobo till SBB.

5. TM & Partners

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 70,0 Föregående period: 57,0
S. Mahmoudi, C. Rudels: Biträdde Citycon vid försäljningen av tre shoppingcenter i Stockholmsområdet till Niam.

6. Setterwalls

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 58,3 Föregående period: 57,3
P. Olofsson:  Företrädde Serneke i samband med att Balder förvärvade 50 procent av aktierna i Karlatornet i Göteborg.

7. Roschier

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 49,7 Föregående period: 58,0
L. Hybbinette, M. Hedén: Biträdde bland annat Blackstone vid förvärvet av 53 fastigheter från Castellum.

8. Cederquist

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 49,5 Föregående period: 66,5
E. Åslund, C. Johard: Cederquist biträdde bland annat Patrizia i samband med förvärvet av 427 lägenheter i stadsdelen Hyllie i Malmö.

9. Wigge & Partners

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 46,6 Föregående period: 43,5
P. Forslund, D. Unger: Företräddde Niam vid förvärvet av tre stadsdelscentrum i Tumba, Högdalen och Fruängen från Citycon.

10. Lindahl

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 41,4 Föregående period: 43,7
J. Tollgerdt: Rådgivare till SLP och Brinova vid förvärvet av totalt 49 fastigheter från Norama Real Estate.

11. AG Advokat

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 27,0 Föregående period: 15,3
J. Lindberg: Företrädde bland annat Ursus vid förvärvet av Kungsholmsportens två torn från AFA Fastigheter.

12. Cirio Advokatbyrå

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 26,1 Föregående period: 9,4
J. Hessius, M. Björkander: Biträdde Sagax i samband med förvärvet 37 fastigheter från Lone Star med Beijer Byggmaterial som hyresgäst.

13. Falkenborn

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 20,4 Föregående period: NY
E. Gylder, K. Falkenborn: Rådgivare till Estea vid förvärvet av Campus Kristianstad och Niagara i Malmö från Akademiska Hus.

14. Delphi

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 19,0 Föregående period: 2,8
A. Hulegårdh: Biträdde Hökerum Bygg i samband med försäljningen av en fastighet vid Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa i Göteborg till Nrep.

15. Real Advokatbyrå

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 16,3 Föregående period: 17,0
M. Laag, D. Jönsson: Real företrädde bland annat Nrep vid förvärvet av Clarion Hotel Amaranten i Stockholm.

16. Schjødt

Trans. vol. 1 jul 20-30 jun 21: 15,5 Föregående period: 15,8
C. Andersson: Biträdde Svenska Stadsbyggen vid avyttringen av en portfölj av samhällsfastigheter och äldreboenden till SBB.

 


Assur Badur, Vnge ”Vi är glada att återigen knipa förstaplatsen. Vi är inne i en period med väldigt hög aktivitet på marknaden sedan en tid tillbaka, och det berör många områden hos oss som till exempel kapitalanskaffningssidan, övriga typer av finansiering och sedvanliga förvärv och försäljningar. Vi känner oss hedrade över det förtroende våra kunder har för oss och vårt arbete.”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan