Stark ökning av Wihlborgs resultat

Wihlborgs resultat för årets tre första månader ökade från 6,7 mkr till 27,4 mkr, exklusive reavinster. Under perioden gjordes inga …

Stort intresse för Wihlborgs stämma

Intresset är stort för Wihlborgs bolagsstämma den 6 maj. Så stort att man nu tvingas flytta evenemanget från Börshuset till …

Wihlborgs köper i Köpenhamn

Wihlborgs köper en kontorsfastighet i Ballerup i Köpenhamn. Fastigheten omfattar 9 350 kvm och köpeskillingen uppgår till 95,3 miljoner danska …

Ikano tar makten över Ideon i Lund

Ikeas bank- och fastighetskoncern Ikano tar nu makten över Ideon-området i Lund. Sedan tidigare är man genom Första Fastighets AB …

Wihlborgs ordförande avgår i protest mot bud

Börje Andersson, ordförande i Wihlborgs, avgår i protest mot budet på Storheden. Han säger till Finanstidningen -Wihlborgs efter en eventuell …

Wihlborgs ordförande avgick i protest mot bud?

Wihlborgs ordförande sedan ett år, Hexagons VD Börje Andersson, undanber sig omval. Det framgår av kallelsen till bolagsstämman den 6 …

Wihlborgs säljer Lyma till ledningen

I skymundan för budet på Storheden, som för övrigt i lördagens Finanstidningen kritiseras skarpt av Staffan Salén, håller Wihlborgs på …

Midway ut ur Wihlborgs

Midway har sålt samtliga sina aktier och teckningsoptioner i Wihlborgs. De olika värdepapperna skulle egentligen ha sålts till Midways aktieägare …

Storheden gör oberoende utvärdering av bud

Storhedens styrelse har beslutat att göra en oberoende utvärdering av det bud på företaget som Wihlborgs lade i tisdags. Det …

Många tveksamheter kring Wihlborgs bud

Ledning och ägare i Wihlborgs och Storheden var i tydlig försvarsställning vid gårdagens presskonferens. Och det är inte så konstigt, …

Svag tillväxt i Öresund Wihlborgs motiv till bud

Vid gårdagens presskonferens med anledning av Wihlborgs bud på Storheden försökte Wihlborgs VD Bengt Madsen övertyga åhörarna om motivet bakom …

Nya Wihlborgs blir största bolaget på börsen

Wihlborgs blir efter samgåendet med Storheden börsens största fastighetsbolag sett till bokförda värden och resultatnivå. Resultatet på helårsbasis beräknas till …

Wihlborgs lägger bud på hela Storheden

Wihlborgs meddelar idag på morgonen att man lägger ett bud på samtliga aktier i Storheden. Budet är ett rent aktiebud …

Bergaliden bakom oväntat bud på Storheden

Fastighetsvärldens analys av Wihlborgs bud på Storheden är att det är initierat av Wihlborgs huvudägare Bergaliden, som inte varit nöjt …