Madsen valdes till ordförande i Wihlborgs

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Wihlborgs valdes Bengt Madsen till ordförande. Tommy Qvarfort blev vald till vice ordförande och till …

Wihlborgs spår helårsresultat på 220 mkr

Wihlborgs halvårsresultat efter finansnetto blev 70,1 mkr (39,7). Proforma, inklusive Klövern, var resultatet första halvåret 1997 53 mkr. Vinsten per …

Storheden avregistreras från börsen

Storheden-aktien kommer att avregistreras från börsen från den 14 augusti. Wihlborgs har nu fått in 98,5 procent av alla aktier …

Förslag till ny styrelse i Wihlborgs

Inför Wihlborgs extra bolagsstämma den 18 augusti föreslår ägare motsvarande 53 procent av rösterna en ny styrelse.Omval föreslås av Kerstin …

Wihlborgs fullföljer bud

Wihlborgs bud på Storheden har accepterats i sådan omfattning att budet kommer att fullföljas. Wihlborgs har nu kontroll över 98,5 …

Potential för uppgång i fastighetsaktierna

Det finns en fortsatt potential för uppgång i fastighetsaktierna. Asienkrisen skapar ett intressant köpläge. Det anser Forum Affärsutveckling som på …

Kritik mot Burlövs kommuns ägande i Wihlborgs

Burlövs kommun får kritik för sitt ägande i Wihlborgs. Enligt kommunens revisorer är risktagandet för högt. Kommunen äger aktier motsvarande …

Wihlborgs räknar med samordningsvinst på 20 mkr

Förvärvet av Storheden väntas ge nya Wihlborgs samordningsvinster på ca 20 mkr per år. Samordningsvinsterna utgörs främst av förbättrade finansieringsmöjligheter, …

Wihlborgs upprepar resultatprognos

Wihlborgs ger nu mer information om prognosen för 1998. För nuvarande Wihlborgs beräknas resultatet exklusive reavinster bli 130 mkr efter …

Wihlborgs bud skäligt för Storhedens aktieägare

Alfred Berg Fondkommission har på Storhedens styrelses uppdrag granskat det erbjudande till Storhedens aktieägare som Wihlborgs lämnade i april. Enligt …

Hufvudstaden köper Stora Katrineberg för 560 mkr

Hufvudstaden gör nu sitt andra förvärv i Liljeholmen i Stockholm. Från Wihlborgs köper man fastigheten Stora Katrineberg 16 för 560 …

ICA landets största butikshyresvärd

ICA är landets största ägare av butikslokaler. Ytan är ca 636 000 kvm, visar en sammanställning som Byggstatistik gjort för …

Rättelse: Madsen väntas bli ordförande i Wihlborgs

I fredags skrev vi att Wihlborgs VD Bengt Madsen överraskande inte valts till ordförande i Wihlborgs vid bolagsstämman i veckan. …

Madsen blev inte ordförande i Wihlborgs

Efter en något turbulent bolagsstämma i Wihlborgs på onsdagskvällen röstades förvärvet av Storheden och strategibytet igenom. Avgående ordföranden Börje Andersson …