Stämman ville inte ha Öberg som ordförande

Inför bolagsstämman i Wihlborgs hade bolaget planerat att utse Lars Öberg till ny ordförande i bolaget. Men så blev inte …

Wihlborgs höjer helårsprognosen till över 400 Mkr

Wihlborgs har förbättrat sitt resultat efter finansiella poster till 62,6 Mkr för första kvartalet (49,2). I resultatet ingår inget resultat …

Wihlborgs säljer 13 fastigheter

Omstruktureringsarbetet i Wihlborgs går vidare och bolaget presenterade igår försäljningar av 13 fastigheter för tillsammans 143 Mkr. Försäljningarna berör sju …

Helt inflyttat på Nybrogatan

I förra veckan flyttade de sista hyresgästerna in i Wihlborgs nybyggda fastighet på Nybrogatan 16 i Stockholm. Det var två …

Wihlborgs och Platzer gör affärer i Göteborg

Wihlborgs säljer fastigheten Gårda 4:11, Anders Personsgatan 14-16, till Platzer för 42,5 Mkr. Fastigheten innehåller ca 7500 kvm kontor. Platzer …

Wihlborgs säljer tre fastigheter i Stockholm

Wihlborgs har sålt Högklippan 2 i Bromma, Fullriggaren 1 och Skonaren 2 på Lidingö för 41 Mkr, vilket ger ett …

Blåmannen får även bostäder

Byggstarten för kvarteret Blåmannen i centrala Stockholm är försenad med ca ett halvt år och kommer inte ske förrän omkring …

Nu bryter facket med Paulssonsfären

Byggnads vill inte längre vara med i Paulssonsfären som ägare. Vi vill inte ha något samröre med en avtalsmotpart, säger …

Wihlborgs säljer Örebrofastigheter

Wihlborgs har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Hökerberg 9 och Prästgården 13 i Örebro. Köpeskillingen uppgår 113 Mkr och …

Paulsson köper Wihlborgaktier

Wihlborgs VD Erik Paulsson har ännu inte helt lyckats vända marknadens förtroende för Wihlborgsaktien. Hans eget förtroende för bolagets möjligheter …

Wihlborgs trefaldigar sin utdelning

Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade till 265,2 Mkr (133,9). Det motsvarar en vinst på 0,79 kr per aktie (1,04) …

Wihlborgs höjer prognos

Vinstprognosen för Wihlborg höjs med ca 10 procent, från tidigare lämnad prognos på 240 Mkr efter finansiella poster till 265 …

Wihlborgs byter med Stockholmshem

Wihlborgs avyttrar 11 bostadsfastigheter om totalt 33000 kvm för 375 Mkr och förvärvar 10 kommersiella fastigheter med totalt 31000 kvm …

Wihlborgs värvar stadsdirektör

Wihlborgs anställer Börje Berglund för att arbeta med projekt och utveckling i Stockholmsregionen. Berglund har senast arbetat som gatu- och …