Wihlborgs köper citykvarter för en miljard

Wihlborgs ska köpa hela citykvarteret Blåmannen i Stockholms city, dock först 2002. Men redan nu finns Wihlborgs med i det …

Wihlborgs säljer mark i Uppsala

Wihlborgs säljer en del av tomten till fastigheten Boländerna 21:5 på Verkstadsgatan 10 i Uppsala. Marken omfattar 26 000 kvm …

Wihlborgs säljer bostadsfastighet i Solna

Wihlborgs har genom dotterbolaget Fastighets AB Storheden sålt fastigheten Facklan 5, Hagavägen 4-6 i Solna, till Solporten Fastighets AB. Fastigheten …

Wihlborgs köper Shells huvudkontor i Solna

Wihlborgs har genom dotterbolaget Fastighets AB Storheden förvärvat fastigheten Styckjunkaren 3 i Solna från AB Svenska Shell. Köpeskillingen uppgår till cirka …

Wihlborgs har hyresintäkter klara vid nybyggnad

Wihlborgs ska uppföra ett nytt bostadshus på Lundavägen 4-6 i Malmö. Investeringsvolymen är ca 40 mkr och en yta på …

Madsen valdes till ordförande i Wihlborgs

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Wihlborgs valdes Bengt Madsen till ordförande. Tommy Qvarfort blev vald till vice ordförande och till …

Wihlborgs spår helårsresultat på 220 mkr

Wihlborgs halvårsresultat efter finansnetto blev 70,1 mkr (39,7). Proforma, inklusive Klövern, var resultatet första halvåret 1997 53 mkr. Vinsten per …

Storheden avregistreras från börsen

Storheden-aktien kommer att avregistreras från börsen från den 14 augusti. Wihlborgs har nu fått in 98,5 procent av alla aktier …

Förslag till ny styrelse i Wihlborgs

Inför Wihlborgs extra bolagsstämma den 18 augusti föreslår ägare motsvarande 53 procent av rösterna en ny styrelse.Omval föreslås av Kerstin …

Wihlborgs fullföljer bud

Wihlborgs bud på Storheden har accepterats i sådan omfattning att budet kommer att fullföljas. Wihlborgs har nu kontroll över 98,5 …

Potential för uppgång i fastighetsaktierna

Det finns en fortsatt potential för uppgång i fastighetsaktierna. Asienkrisen skapar ett intressant köpläge. Det anser Forum Affärsutveckling som på …

Kritik mot Burlövs kommuns ägande i Wihlborgs

Burlövs kommun får kritik för sitt ägande i Wihlborgs. Enligt kommunens revisorer är risktagandet för högt. Kommunen äger aktier motsvarande …

Wihlborgs räknar med samordningsvinst på 20 mkr

Förvärvet av Storheden väntas ge nya Wihlborgs samordningsvinster på ca 20 mkr per år. Samordningsvinsterna utgörs främst av förbättrade finansieringsmöjligheter, …

Wihlborgs bud skäligt för Storhedens aktieägare

Alfred Berg Fondkommission har på Storhedens styrelses uppdrag granskat det erbjudande till Storhedens aktieägare som Wihlborgs lämnade i april. Enligt …