Klöverns styrelse accepterar Wihlborgs bud

Efter den utvärdering som gjorts av Alfred Berg Fondkommission har Klöverns styrelse beslutat sig för att rekommendera aktieägarna att acceptera …

Wihlborgs ger kontantbud till småaktieägare

Wihlborgs kompletterar nu sitt bud till Klöverns aktieägare med ett kontanterbjudande främst riktat till småaktieägarna (och innehavare av teckningsoptioner)i bolaget. …

Catella äger inga aktier i Ateneum

Catella äger ingen andel i fastighetsbolaget Ateneum, som nyligen köpte fastigheter av Wihlborgs i Halmstad och Växjö. Anledningen till den …

Ateneum köpte bestånd i Växjö och Halmstad

Fastighetsbolaget Ateneum, ägt av LO-sfären och Catella, är köpare av Wihlborgs fastighetsbestånd i Växjö och Halmstad. Det var i förra …

Wihlborgs köper iMedeon och säljer i Växjö

För 200 Mkr köper Wihlborgs Medeonfastigheten Forskaren 1 i Malmö. Fastigheten är på 14700 kvm och är fullt uthyrd. I …

Wihlborgs tror på bostäder i Malmö Hamn

Wihlborgs har uppvaktat kommunen i Malmö för att få till stånd en ändring av byggplanerna för Kranen-området i Malmö Hamn. …

Klövern gör oberoende utredning

Styrelsen i Klövern har beslutat att låta göra en oberoende utvärdering av det bud som Wihlborgs lagt på Klövern. Det …

Wihlborgs svarar på kritik mot Klövern-bud

Wihlborgs svarar nu på den kritik som riktats mot företagets bud på Klövern. För krångligt och för lågt, har kritikerna …

Wihlborgs planerar köp i Danmark för 2 miljarder

Förutom köpet av Klövern planerar Wihlborgs stora fastighetsköp i Danmark de närmaste åren. Enligt bolagets treårsplan som Sydsvenskan tagit del …

Tveksamt bud, Klövern håller extra styrelsemöte

Den optimism som Wihlborgs visar upp inför sitt bud på Klövern finner inte någon motsvarighet bland analytiker och pressgrannar. De …

Snårigt bud på Klövern

Brist på kontanta medel kombinerat med stor förvärvsiver går som en röd tråd genom det bud på Klövern som Wihlborgs …

Wihlborgs förbereder bud på Klövern

Ännu en storaffär med börsnoterade fastighetsbolag är under uppsegling. På torsdagen börsstoppades både Wihlborgs och Klövern, efter att rykten läckt …

Storheden trolig tagare av Stockholmsfastigheterna

Att Wihlborgs lägger ett bud på Klövern är logiskt med tanke på att man deklarerat sin vilja att expandera ytterligare …

Wihlborgs redo för första bygget i Malmö hamn

Wihlborgs är nu redo att starta den första etappen i exploateringen av det väldiga Kranen-området i Malmö hamn. Bolaget äger …