Wihlborgs fullföljer bud

Wihlborgs har fått kontroll över 92 procent av röster och kapital i Klövern. Därmed kommer Wihlborgs att fullfölja köpet av …

Wihlborgs köper fastighet i Köpenhamn

Nu har Wihlborgs köpt sin tredje fastighet i Köpenhamn. För 80 miljoner danska kronor köper bolaget en kontorsfastighet i Bröndby …

Klöverns aktieägare bör neka Wihlborgs-bud

Det nya Wihlborgs blir alltför finansiellt svagt. Klöverns aktieägare bör därför säga nej till budet. Det anser nyhetsbrevet Early Warning, …

Wihlborgs höjer vinstprognosen

Årets nio första månader genererade en vinst efter finansnetto på 100,3 mkr, att jämföra med 19,2 mkr samma period året …

Klövern-köp ger besparingar på 35 mkr

Wihlborgs köp av Klövern beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på 30-35 mkr, från 1998. Besparingarna uppstår främst i administration och fastighetsförvaltning. …

Klöverns styrelse accepterar Wihlborgs bud

Efter den utvärdering som gjorts av Alfred Berg Fondkommission har Klöverns styrelse beslutat sig för att rekommendera aktieägarna att acceptera …

Wihlborgs ger kontantbud till småaktieägare

Wihlborgs kompletterar nu sitt bud till Klöverns aktieägare med ett kontanterbjudande främst riktat till småaktieägarna (och innehavare av teckningsoptioner)i bolaget. …

Catella äger inga aktier i Ateneum

Catella äger ingen andel i fastighetsbolaget Ateneum, som nyligen köpte fastigheter av Wihlborgs i Halmstad och Växjö. Anledningen till den …

Ateneum köpte bestånd i Växjö och Halmstad

Fastighetsbolaget Ateneum, ägt av LO-sfären och Catella, är köpare av Wihlborgs fastighetsbestånd i Växjö och Halmstad. Det var i förra …

Wihlborgs köper iMedeon och säljer i Växjö

För 200 Mkr köper Wihlborgs Medeonfastigheten Forskaren 1 i Malmö. Fastigheten är på 14700 kvm och är fullt uthyrd. I …

Wihlborgs tror på bostäder i Malmö Hamn

Wihlborgs har uppvaktat kommunen i Malmö för att få till stånd en ändring av byggplanerna för Kranen-området i Malmö Hamn. …

Klövern gör oberoende utredning

Styrelsen i Klövern har beslutat att låta göra en oberoende utvärdering av det bud som Wihlborgs lagt på Klövern. Det …

Wihlborgs svarar på kritik mot Klövern-bud

Wihlborgs svarar nu på den kritik som riktats mot företagets bud på Klövern. För krångligt och för lågt, har kritikerna …

Wihlborgs planerar köp i Danmark för 2 miljarder

Förutom köpet av Klövern planerar Wihlborgs stora fastighetsköp i Danmark de närmaste åren. Enligt bolagets treårsplan som Sydsvenskan tagit del …