Rikshem

Senaste nyheterna om Rikshem.


Värdenedgång på 2 miljarder hos Rikshem

Rikshem ökade hyresintäkterna med 3,5 procent till 3 169 mkr (3 062). Driftöverskottet uppgick till 1 760 mkr (1 768), en stabil nivå trots stora kostnadsökningar framför allt kopplade till el och uppvärmning. Det framgår ur Rikshems bokslut för 2022.

 

 

Rikshem ansluter sig till Sveriges Allmännytta

Rikshem är ny associerad medlem i Sveriges Allmännytta. Rikshems ansökan godkändes på Sveriges Allmännyttas styrelsemöte den 9 december 2022.

Hon blir ny ordförande vid Rikshem

Valberedningen i Rikshem avser föreslå att Kerstin Lindberg Göransson väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande för Rikshem på årsstämman den 21 mars.

Folkhem vinner tävling i Gröndal

Folkhem har vunnit en markanvisning för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 i södra Stockholm. Bolaget ska förvärva marken för 24.000 kr/kvm ljus BTA.

Tillsätter vd på Telestaden

Ikano Bostad och Rikshem utser Ann-Sophie Forsberg till vd för Telestaden som är bolagens gemensamma stadsdelsutvecklingsprojekt i Farsta i södra …

Ann-Sophie Forsberg vd för Telestaden

Ann-Sophie Forsberg har utsetts till vd för Telestaden, Ikano Bostads och Rikshems gemensamma stadsdelsutvecklingsprojekt i Farsta i södra Stockholm.

Snart rivs teletornet i Farsta

Snart inleds rivningen av det 90 meter höga teletornet i Farsta. Arbetet med att riva tornet förväntas bli klart före årsskiftet, skriver Mitti.

Segrare efter lottning

Exakt lika i budgivningen. Planerar för 130 bostäder.

Rikshem: ”De närmaste åren kan vara mer turbulenta”

Rikshem ökade sina hyresintäkter med 3,2 procent under perioden samtidigt som Rikshem håller fortsatt hög investeringstakt i fastigheter motsvarande 1 249 mkr (774). Driftöverskottet är oförändrat, trots stigande energipriser, i förhållande till föregående period 867 mkr (867).

Grönt ljus för stora Telestadens första del

Detaljplanen för den första bostadsetappen i Telestaden, Farstas nya stadsdel som utvecklas av Rikshem och Ikano Bostad, har vunnit laga kraft. Planen omfattar 460 bostäder i de välkända skivhusen längs Nynäsvägen, som tidigare varit Televerkets och Telias kontor. I den före detta matsalen skapas en förskola och skola.

Klart: Köper Rikshems HK

Klart med affär i CBD i Stockholm. Köparen förvärvar sin 16:e fastighet. Läs FV:s prisbedömning.

Rikshem ser möjligheter i oroliga tider

Rikshem har presenterat ett starkt resultat. Vd Anette Frumerie ser affärsmöjligheter i en tid med inflationsoro och kommande räntehöjningar.

Malmgren och Markovski till Rikshems styrelse

Vid årsstämman i Rikshem valdes Siv Malmgren och Zdravko Markovski till nya ordinarie ledamöter. Styrelsen utökas från sex till åtta ledamöter.

Går från Willhem till Rikshem

Rikshem rekryterar Sonja Ståhl som fastighetschef i Helsingborg. Hon kommer närmast från Willhem.