Rikshem

Senaste nyheterna om Rikshem.


Folkhem vinner tävling i Gröndal

Folkhem har vunnit en markanvisning för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 i södra Stockholm. Bolaget ska förvärva marken för 24.000 kr/kvm ljus BTA.

Tillsätter vd på Telestaden

Ikano Bostad och Rikshem utser Ann-Sophie Forsberg till vd för Telestaden som är bolagens gemensamma stadsdelsutvecklingsprojekt i Farsta i södra …

Ann-Sophie Forsberg vd för Telestaden

Ann-Sophie Forsberg har utsetts till vd för Telestaden, Ikano Bostads och Rikshems gemensamma stadsdelsutvecklingsprojekt i Farsta i södra Stockholm.

Snart rivs teletornet i Farsta

Snart inleds rivningen av det 90 meter höga teletornet i Farsta. Arbetet med att riva tornet förväntas bli klart före årsskiftet, skriver Mitti.

Segrare efter lottning

Exakt lika i budgivningen. Planerar för 130 bostäder.

Rikshem: ”De närmaste åren kan vara mer turbulenta”

Rikshem ökade sina hyresintäkter med 3,2 procent under perioden samtidigt som Rikshem håller fortsatt hög investeringstakt i fastigheter motsvarande 1 249 mkr (774). Driftöverskottet är oförändrat, trots stigande energipriser, i förhållande till föregående period 867 mkr (867).

Grönt ljus för stora Telestadens första del

Detaljplanen för den första bostadsetappen i Telestaden, Farstas nya stadsdel som utvecklas av Rikshem och Ikano Bostad, har vunnit laga kraft. Planen omfattar 460 bostäder i de välkända skivhusen längs Nynäsvägen, som tidigare varit Televerkets och Telias kontor. I den före detta matsalen skapas en förskola och skola.

Klart: Köper Rikshems HK

Klart med affär i CBD i Stockholm. Köparen förvärvar sin 16:e fastighet. Läs FV:s prisbedömning.

Rikshem ser möjligheter i oroliga tider

Rikshem har presenterat ett starkt resultat. Vd Anette Frumerie ser affärsmöjligheter i en tid med inflationsoro och kommande räntehöjningar.

Malmgren och Markovski till Rikshems styrelse

Vid årsstämman i Rikshem valdes Siv Malmgren och Zdravko Markovski till nya ordinarie ledamöter. Styrelsen utökas från sex till åtta ledamöter.

Går från Willhem till Rikshem

Rikshem rekryterar Sonja Ståhl som fastighetschef i Helsingborg. Hon kommer närmast från Willhem.

Rikshem värvar chef från Willhem

Rikshem har rekryterat Sonja Ståhl som fastighetschef i Helsingborg. Hon kommer närmast från Willhem.

Rikshem utser HR-chef

Rikshem utser Maria André Ahlgren  till ny HR-chef. Hon har gedigen erfarenhet av HR och har bland annat varit HR-chef …

Rikshem rekryterar HR-chef

Maria André Ahlgren har utsetts till ny HR-chef på Rikshem. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen och tillträder den 9 mars 2022.