Rikshem

Senaste nyheterna om Rikshem.


Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Stena gör stort köp från Rikshem

Affären omfattar 438 lägenheter. Läs FV:s bedömning av priset.

Rikshem utser finanschef

Rikshem tillsätter Fredrik Sandell som ny finanschef . Han är i dag finansansvarig hos Humlegården.

Rikshem rekryterar finanschef från Humlegården

Fredrik Sandell blir ny finanschef på Rikshem. Han är i dag finansansvarig hos Humlegården. Han ersätter Christina Fernström som varit Rikshems finanschef under fyra år.

Cederhusen årets Stockholmsbyggnad

Folkhems projekt Cederhusen Bologna i Hagastaden har utsetts till årets Stockholmsbyggnad. Stockholms stad motiverar utnämningen med att ”Cederhusen sätter en ny standard i Stockholm för vad ett trähus kan vara och hur det kan bidra till i Stockholms stadsbild.”

Rikshem byter logotyp och börjar ny resa

Rikshem lanserar nu sin nya visuella identitet som är en viktig del av bolagets varumärkesresa. Den förändring som direkt kommer att märkas är byte av logotyp och färgsättning inom Rikshem.

Värdenedgång på 2 miljarder hos Rikshem

Rikshem ökade hyresintäkterna med 3,5 procent till 3 169 mkr (3 062). Driftöverskottet uppgick till 1 760 mkr (1 768), en stabil nivå trots stora kostnadsökningar framför allt kopplade till el och uppvärmning. Det framgår ur Rikshems bokslut för 2022.

 

 

Rikshem ansluter sig till Sveriges Allmännytta

Rikshem är ny associerad medlem i Sveriges Allmännytta. Rikshems ansökan godkändes på Sveriges Allmännyttas styrelsemöte den 9 december 2022.

Hon blir ny ordförande vid Rikshem

Valberedningen i Rikshem avser föreslå att Kerstin Lindberg Göransson väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande för Rikshem på årsstämman den 21 mars.

Folkhem vinner tävling i Gröndal

Folkhem har vunnit en markanvisning för bostäder inom fastigheten Gröndal 1:1 i södra Stockholm. Bolaget ska förvärva marken för 24.000 kr/kvm ljus BTA.

Tillsätter vd på Telestaden

Ikano Bostad och Rikshem utser Ann-Sophie Forsberg till vd för Telestaden som är bolagens gemensamma stadsdelsutvecklingsprojekt i Farsta i södra …

Ann-Sophie Forsberg vd för Telestaden

Ann-Sophie Forsberg har utsetts till vd för Telestaden, Ikano Bostads och Rikshems gemensamma stadsdelsutvecklingsprojekt i Farsta i södra Stockholm.

Snart rivs teletornet i Farsta

Snart inleds rivningen av det 90 meter höga teletornet i Farsta. Arbetet med att riva tornet förväntas bli klart före årsskiftet, skriver Mitti.

Segrare efter lottning

Exakt lika i budgivningen. Planerar för 130 bostäder.