Värdenedgång på 2 miljarder hos Rikshem

Rikshem ökade hyresintäkterna med 3,5 procent till 3 169 mkr (3 062). Driftöverskottet uppgick till 1 760 mkr (1 768), en stabil nivå trots stora kostnadsökningar framför allt kopplade till el och uppvärmning. Det framgår ur Rikshems bokslut för 2022.

 

 

Ett något större bestånd samt hyresökningar innebar ökade hyresintäkter frö Rikshem under 2022. Däremot tappade man lite i driftöverskottet, även om det var marginellt. I värderingen av beståndet sänktes värdet något och det berodde på ökade avkastningskrav. Ökningen var dock mycket marginell, i snitt 0,25%. Högst uppjustering fick bostadsfastigheter med 0,37 procent i snitt medan uppjusteringen var 0,06-0,08 procent på skolor respektive vårdbostäder.

Rikshems nyckeltal:

  • Hyresintäkterna ökade till 3 169 mkr (3 062)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,3 procent
  • Driftöverskottet uppgick till 1 760 mkr (1 768), en minskning med 0,5
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 1,2 procent
  • Förvaltningsresultatet, justerat för engångskostnader och värdeförändring
  • i JV-bolag ökade till 1 243 mkr (1 147)
  • Årets värdeförändring i fastigheter uppgick till -1.935 mkr (5.509)
  • Årets resultat uppgick till 228 mkr (5.931)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 59.423 mkr (58.780)
  • Totalavkastningen för året (inkl joint ventures) blev -0,4 procent (13,9)

Anette Frumerie, vd Rikshem:

– Vi lämnar ett speciellt år bakom oss där krig i vårt närområde, hög inflation och stigande räntor har haft en stor påverkan på samhället. Detta har naturligtvis även berört Rikshem men samtidigt har vi haft en positiv utveckling där vi har avancerat inom de områden vi föresatt oss. Intäkterna för helåret ökar och vi fortsätter att minska våra vakanser. Rikshem står starkt och även i dessa tider av osäkerhet har vi tillgång till finansiering via såväl kapitalmarknaden som banklån vilket inte varit alla förunnat. Med tillförsikt går vi in i 2023.

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan