Tema Bostad

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Så kan utvecklingsprojekt och affärer i form av forward purchase/funding komma att påverkas av det osäkra läget.

Juridik

Fick rätt till stort miljonbelopp

Hur ska hyresgäster får ersättning av andra än värden vid störningar? Gondolens process mot Stockholms stad exemplifierar.

Svartmäkleri vid lokaluthyrning utan registrering

Ny lag träder i kraft. Böter och fängelse finns i straffskalan.