Ny etik för fastighetsägare

Igår lanserade Fastighetsägarnas nya reviderade etiska regler i samband med att Fastighetsägarna håller kongress i Norrköping. Fastighetsägarna har länge haft …

Kommunalt stöd till de egna bostadsbolagen

Ernst & Young har på uppdrag av Fastighetsägarna Sverige kartlagt kommunernas stöd till egna fastighetsföretag för 2002. Utredningen visar att …

Antalet hyresrätter minskar snabbt i Stockholm

Trots ökad nyproduktionen av hyresrätter och trots att de kommunala bolagen förbjudits att ombilda till bostadsrätt efter den 1 april …

För mycket regleringar anser Fastighetsägarna

– Förslagen bygger i alltför hög grad på ett regleringstänkande, säger Ann-Christine Svärd, VD på Fastighetsägarna i en kommentar till …

Fastighetsägarna Norr får leta efter ny VD

Fastighetsägarna Norrs VD, Bo Tjälldén, har funnit ett nytt jobb. Efter fem år hos Fastighetsägarna lämnar han sin tjänst för …

Höghusplaner i Luleå

I Luleå centrum vill två privata fastighetsägare, Rolf Lindmark och John Oscarsson bygga två nya höghus. Rolf Lindmark vill riva …

Kraftig höjning av stämpelskatten

Igår överlämnade Egendomsskattekommittén sitt slutbetänkande till finansministern. För att finansiera olika förändringar bland egendomsskatterna föreslås att stämpelskatten för juridiska personer …

Ansvarsnämnden granskar fastighetsägares roll

Av polisutredningen kring svarthandel med hyresrätter där en tjänsteman på skatteverket medverkade framgår att sex fastighetsägare (samtliga medlemmar i Fastighetsägarna …

Ut med svartkontraktshyresgästerna

Fastighetsägarna Stockholm uppmanar enligt nyhetsprogrammet ABC fastighetsägarna att säga upp ett femtiotal hyresgäster som skaffat sig sina hyreskontrakt på felaktigt …

Stockholms fastighetsägare ökar investeringarna

Tre av fyra (76 procent) större fastighetsägare i Stockholms län tror att Stockholmsregionens tillväxt kommer att bli ganska positiv under …

Svea hovrätt underkände hyresnämndens bedömning

I en tvist om ombyggnadshyror i Solna led i förra veckan Wåhlin Fastigheter AB samt Fastighetsägarna Stockholm ett svidande nederlag. …

Fastighetsägarna besvikna på vårbudgeten

Göran Persson har vid ett flertal tillfällen framhållit att regeringen önskar värna om företagen och skapa drägliga villkor för dessa. …

Privata värdar uppfyller förmedlingsavtal

Under 2003 lämnade de privata fastighetsägarna i Stockholm 1300 lägenheter till Stockholms Stads Bostadsförmedling. Därmed har de privata fastighetsägarna uppfyllt …

Svarthandel upprör

De uppgifter om svarthandel som framkom i TV4-programmet Kalla Fakta har fått såväl Fastighetsägarna Stockholm som Hyresgästföreningen att uttala sig. …