Fastighetsägarna mot trängselavgifter

Den djupa spricka som diskussionen om trängselavgifter har skapat i Stockholm, mellan Stockholms Stad och resten av länet är allvarlig …

Fastighetsägarna Stockholm sluter bredbandsavtal

Fastighetsägarna Stockholm, vars medlemmar äger och förvaltar fastigheter med cirka 170 000 lägenheter i Stockholm, har slutit ett ramavtal med …

”Bra gjort” tycker Fastighetsägarna Stockholm

Politikerna i Stockholm behöver ta ett större helhetsansvar. Därför bör Stockholmsberedningen, som hittills mest ägnat sig åt trafik, få ett …

Solnamål överklagas

Fastighetsägarna Stockholm, i kraft av ombud för Wåhlin Fastigheter AB,överklagar det principiellt viktiga så kallade Solnamålet till Svea Hovrätt.- Wåhlin …

Ännu fler tomma kontor i Stockholm City

Enligt CB Richard Ellis marknadsrapport för våren 2003 bedöms kontorshyrorna i Stockholms CBD ha stabiliserats något. Bilden är dock något …

Fortsatt hög försäljningsaktivitet till brf

Även om regimskiftet i Stockholm drog ned antalet ombildningar av kommunalt ägda bostadsfastigheter till brf, så var det totalt sett …

Seger för fastighetsägarna i hyresnämnden

Ett principiellt viktigt och omdiskuterat mål om hyresnivåerna i Solna avgjordes igår. Parterna i målet har backats upp av Hyresgästföreningen …

Nu har Fastighetsägarna fått ny VD

Det blir en kvinnlig VD för Fastighetsägarna Sverige. Ann-Christine Svärd heter hon. Närmast kommer hon från Svenska Brandförsvarsföreningen där hon …

Organisationer föreslår hyreslagsändringar

Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen vill att det nuvarande hyresförhandlingssystemet behålls men förslår en rad justeringar i hyreslagstiftningen. Ändringarna ska underlätta …

Fastighetskalendern lanserar ny tjänst

Förra årets tragiska händelse med en istappsolycka på Drottninggatan har lett till att Fastighetsägarna Stockholm och SABO-företagen tillsammans ordnat en …

Kritisk inställning från Fastighetsägarna

–Byggkommissionens betänkande är en stor besvikelse. Det innehåller inget nytt, bara upprepningar av det som varit känt sedan länge. Kommissionen …

SBC anmäler Länsstyrelsen till JO

Nu ger sig även SBC in i kritiken mot Länsstyrelsen i Stockholms användande av ”stopplagstiftningen” avseende försäljning av allmännyttiga fastigheter. …

Fastighetsägarna Stockholm överklagar

Fastighetsägarna Stockholm lämnade i går in en överklagan mot länsstyrelsens beslut om att stoppa de boendes ombildningen av 1171 lägenheter …

Byggmomsen sänks till sex procent

Vid Fastighetsvärldens seminarium ”Fastighetsmarknaden 2003” igår berättade bostadsminister Lars-Erik Lövdén hur regeringen avser att stimulera bostadsproduktionen. Ambitionen är att öka …