Nu förändras hyresstrukturen i Stockholm

Efter två års utredande presenterade igår den hyreskommitté för Stockholm, som bildats av Hyresgästföreningen, de allmännyttiga bolagen samt Fastighetsägarna Stockholm, …

Nya EU-direktiv kan ge kraftigt sänkta hyror

”EU-kommissionen har nu presenterat ett ändringsförslag i momsdirektivet som ger möjlighet för enskilda medlemsländer att tillämpa en reducerad momssats vid …

Svarta lägenheter ökar i Skåne

Enligt en undersökning som Fastighetsägarna Syd gjort så håller hyreskontrakt på bostäder på att bli en handelsvara även i Skåne. …

Ann-Christine Svärd lägger sig i debatten

Efter några månader vid rodret för Fastighetsägarna Sverige så gör sig nu dess nye VD Ann-Christine Svärd lite mer synlig, …

–Ge oss förutsättningarna, så bygger vi

I en artikel i tisdagens DN framkom att det återigen byggs ytterst få hyresrätter i Stockholm. Under det andra kvartalet …

Fastighetsägarna Sverige får ny informationschef

Den 4 augusti tillträder Jeanette Gustafsdotter som informationschef på Fastighetsägarna Sverige. Jeanette är 37 år och har bland annat arbetat …

Det blir inga bostadsrätter i Östberga

13 bostadsrättsföreningar i Östberga fick igår nej av Boverket till att förvärva 13 fastigheter från Svenska Bostäder. Totalt var det …

Stockholmsbolag tror på Öresundsregionen

Stockholmsföretagen i fastighetsbranschen har ingen positiv syn på Stockholms utveckling de närmaste åren. Det visar en färsk undersökning som Fastighetsägarna …

Fastighetsägarna vill ha ett ja till EMU

Styrelsen för Fastighetsägarna ha efter en ingående diskussion bestämt sig för att förespråka att Sverige går med i EMU. Man …

Stockholms kontorsmarknad fortsätter tynga Drott

Drotts kvartalsresultatet uppgick till 176 Mkr (280) före skatt. Förändringen från 2002 förklaras av högre resultat från löpande förvaltningsverksamhet [+3 …

Utredning om reformering av hyressättningssystemet

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som skall se över vissa hyresfrågor. Bl.a. skall utredningen överväga om det bör …

Fastighetsägarna mot trängselavgifter

Den djupa spricka som diskussionen om trängselavgifter har skapat i Stockholm, mellan Stockholms Stad och resten av länet är allvarlig …

Fastighetsägarna Stockholm sluter bredbandsavtal

Fastighetsägarna Stockholm, vars medlemmar äger och förvaltar fastigheter med cirka 170 000 lägenheter i Stockholm, har slutit ett ramavtal med …

”Bra gjort” tycker Fastighetsägarna Stockholm

Politikerna i Stockholm behöver ta ett större helhetsansvar. Därför bör Stockholmsberedningen, som hittills mest ägnat sig åt trafik, få ett …