NCC bygger upp affärsfastighet i Göteborg

NCC har fått i uppdrag att återuppbygga en eldhärjad fastighet på Backaplan i Göteborg. Ordern är värd ca 11 MKR …

Bra värdar fick höja hyrorna

Den 1 april får 43 000 hyresgäster hos privata fastighetsägare i Göteborg nya hyror. De höjs med i genomsnitt 3,4 …

Ja till kameraövervakning i bostadsfastigheter

Hyresgästernas behov av trygghet väger tyngre än enskilda hyresgästers skydd för sin integritet. Det anser Fastighetsägarnas centrala etiska nämnd och …

Rättvisare hyra i Norrköping

I Norrköping har kommunägda Hyresbostäder träffat avtal med Hyresgästföreningen om att införa vad de kallar ”Rättvis Hyra” från 1 juli …

De privata hyrorna är klara i Stockholm

Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm blev klara med sina hyresförhandlingar i måndags. Resultatet blev höjningar mellan 1-3 procent. Det …

Fastighetsägarna missnöjda med förhandling

Nivån på de hyresuppgörelser för 2004 som de kommunala bolagen Svenska Bostäder och Stockholmshem tecknat – med höjningar på respektive …

Hederspris till Christina Gustafsson

”Christina Gustafsson, grundare och VD för Svenskt Fastighetsindex, fick i går ta emot priset ””Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen 2003″”. …

Årets bästa hyresvärdar utsedda

Fastighetsbolagen Vasakronan och Hufvudstaden har branschens mest nöjda kontorshyresgäster. Stockholms Kooperativa Bostadsförening har för sin del de mest nöjda bostadshyresgästerna. …

Fastighetsägarna protesterar mot avfallspolitiken

Avfallspolitiken i Stockholm saknar konsekvens och riskerar att leda till helt orimliga kostnader och problem för konsumenter och fastighetsägare, dundrar …

Fastighetsägarna kritiska till utredningsförslag

I sitt remissvar till utredningen ”Om allmännyttan säljs – stärkt kooperativ hyresrätt” framför Fastighetsägarna Sverige hård kritik mot flera förslag …

Anders Rynell ny ordf i Fastighetsägarna Sverige

Till ny ordförande i Fastighetsägarna Sverige har valts Anders Rynell, ett val som skedde vid Fastighetsägarnas fullmäktigemöte i Stockholm igår. …

Folkomröstningsresultatet negativt för Stockholm

”De senaste 15 åren har tillväxten i Stockholm varit dubbelt så hög som i landet i övrigt. Söndagens tydliga nej …

EU-förslag om lägre bostadsmoms

Fastighetsägarna Sverige, Sabo och Hyresgästföreningen begär i en gemensam skrivelse till Bosse Ringholm och Lars-Erik Lövdén, att regeringen aktivt arbetar …

Galopperande prisökning för taxor

Hushållens utgifter för energi, VA och avfall ökar snabbare än konsumentprisindex. Det visar en undersökning om taxor i avgifter i …