Fastighetsägarna

Senaste nyheterna om Fastighetsägarna.


Fastighetsägarna: Bra med reform för fler bostäder

Regeringen har i sin vårbudget aviserat förslag för ökat bostadsbyggande, något som välkomnas av branschorganisationen Fastighetsägarna.

Fler kedjor säger upp hyresavtal för omförhandling

Stadium säger upp samtliga hyresavtal när de förfaller som en protest mot årets hyreshöjningar. Nu följer fler butikskedjor efter. Det visar en granskning som SVT har gjort

Årets hyror: ”Hyresvärden har agerat krockkudde”

Historiska höga hyreshöjningar, men för låga för fastighetsägarna.

Kampen om hyran

Duell mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Hyran upp 5 procent i Syd

Överenskommelse för 19.000 lägenheter.

Anna Stenkil ny i Fastighetsägarnas styrelse

På Fastighetsägarna Sveriges fullmäktige valdes nya ledamöter till styrelsen. Till ny ordinarie ledamot utsågs Anna Stenkil, regionchef på Vasakronan i Malmö. Ingela Lindh som varit ordförande sedan 2020 fortsätter ytterligare ett år på posten.

Hyresgästföreningens motbud på 9,5% är 2,4%

Fastighetsägarna Stockholm har yrkat på en hyreshöjning om 9,5 procent. Nu kommer Hyresgästföreningens motbud: 2,4 procent.

Fastighetsägarnas fem tips till nya regeringen

Fastighetsägarna välkomnar att det inom kort kommer finnas en ny regering på plats. Den tillträdande regeringen behöver snabbt hantera energikrisen, öka tryggheten och genomföra reformer som främjar ökade investeringar i bostäder. Fastighetsägarna ger här regeringen fem tips på reformer.

Fastighetsägaren: Utforma elprisstödet som en försäkring

Fastighetsägarna föreslår i ett brev till Svenska Kraftnät att det kommande elprisstödet utformas som en försäkringslösning, för att ge företag och hushåll ett högkostnadsskydd samtidigt som incitamenten för att energieffektivisera behålls och kostnaderna för samhället hålls nere.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Region Mittnord kräver 10,2 procent högre

Fastighetsägarna Stockholm vill höja hyrorna med 9,5 procent. Värdarna i Mellansverige och Norrland yrkar nu på ännu högre, 10,2 procents ökning.

”Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 9,5%”

Fastighetsägarna Stockholms har presenterat sitt yrkande för 2023.

Fastighetsägarna vill ha 10% högre bostadshyror

Fastighetsägarna vill se tioprocentig hyreshöjning för hyresrätter. Det som kompensation för räntor och kostnader för förvaltning.

Ny lag ska förenkla hyrestvister

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett oberoende tvistlösningsförfarande för tvister om de årliga hyresändringarna mellan de kollektivt förhandlande parterna på hyresmarknaden. Syftet är att tvisterna ska kunna avgöras snabbare och att de kollektiva förhandlingarna ska kunna bedrivas mer effektivt.