Ny lag ska förenkla hyrestvister

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett oberoende tvistlösningsförfarande för tvister om de årliga hyresändringarna mellan de kollektivt förhandlande parterna på hyresmarknaden. Syftet är att tvisterna ska kunna avgöras snabbare och att de kollektiva förhandlingarna ska kunna bedrivas mer effektivt.

Nobbar förslag om statligt fastighetsbolag

Ny utredning tillsatt.

Fastighetsägarna: ”Räntehöjningsfasen över vid årsskiftet”

Världsekonomin bromsar in, hushållens realinkomster minskar, företagens marginaler krymper och skuldsättningen är hög. I det läget riskerar Riksbankens planerade räntehöjningar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin. Därför avslutas höjningsfasen redan vid årsskiftet då Riksbankens styrränta nått 1,25 procent. Det skriver Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturrapport.

Johan Wejdmark leder ny satsning vid Fastighetsägarna Service

Genom en ny enhet för strategisk affärsutveckling ökar Fastighetsägarna Service sin satsning inom förvaltning av kommersiella fastigheter. Satsningen leds av Johan Wejdmark, som har 17 års erfarenhet av olika roller inom kommersiell förvaltning.

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta: Ändra lagen för 5G-utbyggnad

Ledningsrättslagen behöver ändras så att 5g-utbyggnaden kan fortsätta i oförminskad takt och fastighetsägare fortsatt kan bidra till stadsutvecklingen med fler bostäder. Det kräver Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i en gemensam skrivelse till regeringen efter en dom i Högsta domstolen medfört att hyresavtal för mobiltelefoniplatser kan ersättas med ledningsrätt.

Hilmersson och Granath till Fastighetsägarnas styrelse

Mariette Hilmersson, vd region väst på Castellum, och Mikael Granath, vd Willhem, tar plats som nya ledamöter i Fastighetsägarna Sveriges styrelse.

Nya kravet: Höj med 3,6 procent

Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 3,6 procent 2022. Det är budskapet från Fastighetsägarna Stockholm.

Rapport: Fem skatteförslag för fler hyresrätter

Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen presenterar en ny rapport med fem skatteförslag. Förslagen kan bidra till byggandet av fler bostäder, underlätta renovering av befintliga hyresrätter och göra det enklare att omvandla lokaler till bostäder. Förslag som bidrar till att säkra framtidens bostadsförsörjning, enligt utredningen.

Fastighetsägarna MittNord utser vd

Fastighetsägarna MittNord utser Susanna Roback till ny vd. Hon är för närvarande nuvarande vd för Norrevo Fastigheter AB i Norrköping.

Lämnar Norrevo – går till Fastighetsägarna

Susanna Roback, vd för Norrköping Norrevo Fastigheter AB, har meddelat att hon kommer att sluta. Sista anställningsdag blir den 15 september 2021.

HGF: ”Regeringen måste ge oss det fulla mandatet”

Historisk omröstning väntar i riksdagen.

Fri hyressättning för nybyggnation föreslås

Statlig utredning presenterad.

Klart: Bostadshyrorna i Stockholm upp 1.75%

Hyrorna för Stockholms privatägda bostäder kommer att höjas med 1,75 procent från den 1 april 2021. Det blev klart då Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen skrev under en ramavtalsöverenskommelse för Stockholms stad.

”Ersättning vid nedstängning måste fastställas”

Om regeringen eller en myndighet stänger ned hela eller delar av ett köpcentrum, galleria eller ett varuhus har fastighetsägare som drabbas rätt till kompensation. Det följer av grundlagens egendomsskydd. Regeringen måste omgående fastställa denna ersättningsrätt i lag skriver Fastighetsägarna i ett öppet brev till samtliga riksdagspartier.