Hilmersson och Granath till Fastighetsägarnas styrelse

Mariette Hilmersson, vd region väst på Castellum, och Mikael Granath, vd Willhem, tar plats som nya ledamöter i Fastighetsägarna Sveriges styrelse.

Nya kravet: Höj med 3,6 procent

Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 3,6 procent 2022. Det är budskapet från Fastighetsägarna Stockholm.

Rapport: Fem skatteförslag för fler hyresrätter

Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen presenterar en ny rapport med fem skatteförslag. Förslagen kan bidra till byggandet av fler bostäder, underlätta renovering av befintliga hyresrätter och göra det enklare att omvandla lokaler till bostäder. Förslag som bidrar till att säkra framtidens bostadsförsörjning, enligt utredningen.

Fastighetsägarna MittNord utser vd

Fastighetsägarna MittNord utser Susanna Roback till ny vd. Hon är för närvarande nuvarande vd för Norrevo Fastigheter AB i Norrköping.

Lämnar Norrevo – går till Fastighetsägarna

Susanna Roback, vd för Norrköping Norrevo Fastigheter AB, har meddelat att hon kommer att sluta. Sista anställningsdag blir den 15 september 2021.

HGF: ”Regeringen måste ge oss det fulla mandatet”

Historisk omröstning väntar i riksdagen.

Fri hyressättning för nybyggnation föreslås

Statlig utredning presenterad.

Klart: Bostadshyrorna i Stockholm upp 1.75%

Hyrorna för Stockholms privatägda bostäder kommer att höjas med 1,75 procent från den 1 april 2021. Det blev klart då Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen skrev under en ramavtalsöverenskommelse för Stockholms stad.

”Ersättning vid nedstängning måste fastställas”

Om regeringen eller en myndighet stänger ned hela eller delar av ett köpcentrum, galleria eller ett varuhus har fastighetsägare som drabbas rätt till kompensation. Det följer av grundlagens egendomsskydd. Regeringen måste omgående fastställa denna ersättningsrätt i lag skriver Fastighetsägarna i ett öppet brev till samtliga riksdagspartier.

"Nedstängning får bara vara sista alternativet"

Kommenterar den nya pandemilagen.

Stronghold rekryterar toppkraft till proptech-satsning

Stärker framtidssatsningen ytterligare. ”Det kommer hända mycket 2021 och 2022”.

Fastighetsägarna: Hyrorna bör upp 2,5 procent

När Fastighetsägarna presenterar sin nationella vägledning inför hyresförhandlingarna 2021 – visar den att det finns det utrymme att höja hyrorna med 2,5 procent under 2021.

Hon föreslås bli ny ordförande för Fastighetsägarna

Ingela Lindh, tidigare stadsdirektör i Stockholms stad och vd för det kommunägda bostadsbolaget Stockholmshem föreslås som ny ordförande för Fastighetsägarna Sverige.

Över 3.000 avtal om hyresrabatter har tecknats

Totalt har 3.200 avtal om tillfälliga hyresrabatter till lokalhyresgäster tecknats, det visar en sammanställning som Fastighetsägarna gjort.