Lättnadens suck för Oscar: Obligationslån förlängs

Men det välkomna beskedet kommer tillsammans med hårdare villkor.

Marken inte betald för Oscars gasklocka

450 miljoner kronor saknas. Senast om en månad ska betalningen ske.

Tobin säljer med förlust i Uppsala

Bostadsutvecklaren lämnar staden genom en mindre lyckad affär.

Dom: Får häva bostadsköp efter 10 veckors försening

Tingsrättens dom kan komma att skaka om hela branschen.

Sju markanvisningar har lämnats tillbaka

För några år sedan sågs det som otänkbart att återlämna en markanvisning, det skulle innebära dålig relation till kommunen i fråga. Nu har det blivit en överlevnadsfråga.

Revisorn varnar för bolagskrasch

”En betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

Tobin hoppar av spektakulär affär

Villaägarnas kanononaffär går i stöpet – privata villaägare skulle sälja sina villatomter till skyhöga priser.

SSM-strid avgörs i tingsrätten

Utgången i målet kan få stora konsekvenser får hela fastighetsbranschen.

Oscar drar i alla spakar samtidigt

Kursen för preferensaktier halverad efter utebliven inlösen av preferensaktier samt slopad utdelning. Många andra åtgärder genomförs samtidigt.

Tobin vill ta in 409 miljoner i företrädesemission

Styrelsen för Tobin Properties föreslår att årsstämman ska fatta beslut om en nyemission av stamaktier om 409 miljoner kronor med …

Ny dom ger bolag rätt gentemot bostadsköpare

”Domen är ett viktigt besked för hela bostadsmarknaden”.

SSM stäms av fler köpare

SSM:s projekt Metronomen vid Telefonplan i Stockholm har blivit stämt av 44 köpare som vill häva sina förhandsavtal. Förhandstecknarna vill …

Aros Bostad sålde 74 lägenheter

Aros Bostad sålde 74 bostäder under 2018, att jämföra med 112 året före. Det visar bolagets bokslut. Totalt är 80 …

36 procent färre sålda för Besqab under 2018

Besqab har redovisat bokslutet för 2018. Här några av nyckeltalen: Januari–december 2018 Enligt segmentsredovisningen uppgick årets intäkter till 1 271,3 …