Oscar drar i alla spakar samtidigt

Efter breddning av inriktning för att finna nya köpare kommer nu tuffa finansiella åtgärder. Byggverksamheten ska avvecklas, utdelningen på preferensaktier ställs in, obligationer och preffar kan omvandlas till stamaktier, förlänger obligationslån.

Kursen på Oscar Properties preferensaktier störtdök efter att bolaget meddelat att man inte avser att fullfölja inlösen av preferensaktier och även meddelat flera andra åtgärder.

Efter att de senaste månaderna genomfört en breddning av sin inriktning samt avyttring av projekt måste Oscar Properties nu göra en rad åtgärder för att förstärka sin finansiella situation och skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur.

En av åtgärderna är att erbjuda obligationsinnehavare att förlänga det utestående obligationslån som egentligen förfaller i september 2019 till september 2021. Spiltan och Mangold, som tillsammans röstar för cirka 23 procent av obligationerna stödjer förslaget och har på förhand åtagit sig att acceptera och rösta för obligationsförlängningen.

Man kommer även erbjuda obligationsinnehavare att frivilligt konvertera obligationer till stamaktier av serie B i Oscar Properties.

Bolaget meddelar även att utdelningen på preferensaktierna ställs in på obestämd tid och ingen inlösen av preferensaktier av serie B, vilka anmälts för inlösen, kommer att ske. Inlösen hade begärts av preferensaktier motsvarande en inlösenlikvid om 49 mkr, pengar som aktieägarna nu får vänta på.

Man kommer nu att se över en framtida utbytesprocess där innehavare av preferensaktier ges möjlighet att växla till stamaktier.  Inställda utdelningar till preferensaktier ger en årlig positiv likviditetseffekt om cirka 49 mkr.

Oscar Properties avser också avveckla byggentreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro. Avvecklingen av Allegro beräknas minska Oscar Properties kostnader med cirka 38 mkr på årsbasis. Man har bedömt att det saknas kommersiella förutsättningar att bedriva byggentreprenadverksamhet i bolag inom koncernen. Inför en sådan avveckling har Oscar Properties säkerställt att pågående projekt ska kunna fortsätta som planerat även om avvecklingen av Allegro genomförs. Om verksamheten avvecklas som planerat kommer samtliga anställda på Allegro att varslas om uppsägning, vilket berör cirka 50 anställda.

– Bostadsmarknaden har under en tid varit mycket pressad, vi ser att de föreslagna åtgärderna kan ge oss en plattform där vi kan skapa nya möjligheter för Oscar Properties och våra aktieägare, säger Oscar Engelbert, vd och huvudaktieägare i Oscar Properties.

Tidigare har kostnadsbesparingar om 30 mkr tagits inom Oscar Properties och inklusive den inställda utdelningen på preferensaktier och avvecklingen av byggentreprenadverksamheten frigörs likviditet om cirka 117 miljoner kronor årligen.

Fler Nyheter från förstasidan

Nytt hopp efter politikernas kovändning

Alla var för projektet, men plötsligt blev det i stället stopp. Nu först bostadsprojektet i Stockholms innerstad åter fram, men i bantat skick.

Förberedelser för nyemission i Prime Living

Det krävs kapitaltillskott för att bolaget ska kunna ro i land sina projekt.

Skanska redo att sälja Juvelen

Har hyrt ut två tredjedelar. Hyror på historisk toppnivå.

Sju markanvisningar har lämnats tillbaka

För några år sedan sågs det som otänkbart att återlämna en markanvisning, det skulle innebära dålig relation till kommunen i fråga. Nu har det blivit en överlevnadsfråga.

Amasten köper av sin storägare

Med hjälp av nyemitterade aktier förvärvar Amasten bostäder för över 200 miljoner i Mälardalen.

SBB säljer för 5 miljarder – gör snabbt klipp

Gör vinst på över en halv miljard kronor.

Bildextra: Humlegården redo storsatsa med 70.000 kvm

Planerar för stor satsning mellan Swedbanks huvudkontor och nya Grow.

Continental Apartments färdigsålt – efter tre år

Sista köparen nöjde sig inte med en lägenhet – och lyckades pruta.

Livsmedelskedja hyr 2.800 kvm av Citycon

Fastighetsbolaget fortsätter omdaningen av gallerian.

Sagax utvecklar 50.000 kvm i Veddesta

Kontor, handel och kanske hotell. Nu har ett viktigt steg tagits för satsningen intill den blivande tunnelbanestationen.

Wihlborgs miljardköper igen

Bolaget gör ytterligare en stor affär och stärker sin ställning som etta. En stor hyresgäst kan dock flytta.

Platzer delsäljer höghus

Priset motsvarar 46.800 kr/kvm. Tecknar även ett hyresavtal om drygt 5.000 kvm.

Humlegården hyr ut 1.700 kvm till Navigio på Blasieholmen

Hyr tre våningsplan i kontorshuset i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan