Zenergy ansöker om en företagsrekonstruktion

Zenergy ansöker om företagsrekonstruktion i syfte att få möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att stärka bolagets kapitalbas och lösa betalningsförmågan på lång sikt. Bolaget har sedan tidigare rapporterat stora avtal med Wallenstam och K-Fastigheter.

Kursen i Zenergy rasade innan börsens stängning. Från 0,48 kronor ner till 0,32 för att sedan återhämta sig till 0,38 – alltså ner 20 procent. Zenergy kursutveckling har pekat nedåt under en längre tid. Våren 2016 var kursen som högst 22.50 kronor. Under januari 2018 var kursen som högst 4,15.

Styrelsen informerar samtidigt i ett pressmeddelande att tidigare arbete med att tillförsäkra en brygg- finansiering inte lyckats inom den tid som stått till buds.

Vidare informerar styrelsen om att bolaget ånyo uppdaterat underlagen för fastställande om behov av upprättande av en kontrollbalansräkning. Bolagets revisor har granskat dessa underlag och det finns inget som tyder på att det egna kapitalet inte är intakt. Därför föreligger ingen reell situation för upprättande av en kontrollbalansräkning.

Zenergys utveckling de senaste åren som en följd av marknadens tydliga intresse för bolagets produkter, har emellertid varit kapitalkrävande, vilket nu resulterat i betalningssvårigheter som måste hanteras. Bolagets betalningssvårigheter innebär att skulder inte kan betalas i den takt de förfaller till betalning.

Det innebär dock inte att bolagets ledning även gör bedömningen att betalningsoförmågan är bestående på sätt som innebär obestånd. För närvarande är det inte möjligt för bolaget att finansiera verksamheten genom externa tillskott av kapital men avsikten är att finna en sådan finansieringslösning under rekonstruktionstiden, uppger bolaget i pressmeddelandet.

Styrelsen kommer att förstärkas under 2019 med specifik branschkunskap genom att nedan personer adjungeras in i styrelsearbetet intill ordinarie årsstämma den 6 maj 2019;

  • Stefan Attefall, fd. Bostadsminister med bred anknytning inom branschen
  • Johan Lind, fd. VD Hökerum Fastigheter AB, representerar Hökerum Fastigheter
  • Christian Brännström, med erfarenhet från ledande befattningar inom industriell husbyggnation

Bolaget avslutar pressmeddelandet med följande rader: ”Vi har en stark tro till att med den kapacitet och erfarenhet vi förstärker styrelsen med kommer att ge det nödvändiga stöd som krävs inför utveckling av bolaget under 2019 och framåt.”

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Zenergy har under de senaste åren skalat  upp verksamheten och tecknade under 2017  avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Fler Nyheter från förstasidan

NREP gör offensiv i nytt segment

Bolaget har lagt en offensiv expansionsstrategi.

Känd trio till Hemfosa

Fyller upp i styrelsen efter Jens Engwall och Ulrika Valassi.

Rekordstor transaktion väntas inom tullarna

FV avslöjar att en av de största styckeaffärerna i Stockholms innerstad på flera år är under uppsegling.

Skanskas juvel fylls upp

Ytterligare en uthyrning i det nya landmärket.

Akelius säljer för hela 7 mdr – gör jättevinst vid storaffär

Avyttrar bestånd med 2.839 lägenheter. FV berättar hur stor vinsten blir.

Staden tar kampen mot flyget för höghusen

Bostadsprofessorn om de ofta märkliga turerna.

Logistri köper för 584 miljoner

Gör förvärv via tre transaktioner – och ser hyrespotential.

Vill köpa Ratos HK – kan bli prisrekord

Fastighet mitt i lejonets kula. Eftertraktad sedan länge.

AH fortsätter fylla vakanser om 45.000 kvm

Hyrt ut hela 13.000 kvm. FV berättar vad som händer på det tidigare smått slutna området bredvid Hagastaden.

Japanska Usupso vill växa kraftigt i Sverige

FV berättar om planerna för kedjan som de senaste åren tagit världen med storm.

Akademiens ”gratishyra” rivs upp

Hyran skulle kunna vara 11 miljoner om året, enligt Fastighetsvärldens jämförelse.

Ny dom ger bolag rätt gentemot bostadsköpare

”Domen är ett viktigt besked för hela bostadsmarknaden”.

Regeringen synar Nuder-uppgift

Samtidigt kommer nya uppgifter att Pär Nuder tvingats bort från ytterligare en styrelse. Läs även Fabeges ordförande Jan Litborns kommentarer.

Hetaste städerna för affärer

20 affärshetaste städerna listas. Överraskning på fjärde plats.

Tillbaka till förstasidan