Ansöker om rekonstruktion

Aktien rasar. Bolaget har tidigare rapporterat stora avtal med Wallenstam och K-Fastigheter.