Krisande Zenergy byter vd

Olle Magnusson slutar som vd i bostadsutvecklaren Zenergy vid årsskiftet. Johan Olofsson blir tf vd.

Zenergy befinner sig i akut likviditetsbrist och har beslutat om kontrollbalansräkning. Bakgrunden är enligt bolaget osäkerhet gällande realiseringen av ett antal kundbeställningar på grund av utdragna bygglovsprocesser.

Sammantaget innebär detta att bolaget befinner sig i en akut likviditetsbrist.

Zenergy skriver att bolaget har ett kapitalbehov på ca 12 mkr fram till och med februari 2019. För att lösa detta kapitalbehov har styrelsen för avsikt att försöka skaffa en bryggfinansiering på 13 mkr före årsskiftet.

Zenergy har tagit fram underlag för en kontrollbalansräkning som har granskats av bolagets revisor den 11 december 2018.

Bolaget skriver att det egna kapitalet är intakt.

Olle Magnusson kommer att kvarstå som styrelseledamot och under en övergångsperiod bistå som rådgivare till bolagets tillträdande tf vd Johan Olofsson.

Tillsammans med bolagets styrelse arbetar ledningen med att finna framkomliga industriella och finansiella lösningar.

Styrelsens ordförande Michael Lindström säger att bolaget ser fram emot strategiska projekt i en nära framtid och att bolaget har en lovande offertportfölj som kan omsättas till de volymaffärer som bolaget behöver för att fortsätta utvecklas på den inslagna vägen.

Tillträdande tf vd Johan Olofsson ingår idag i koncernledningen som chef för affärs- och produktutveckling.

Han har erfarenhet från nyckelroller i bland annat modulhusbranschen och anställdes i Zenergy i april 2018 då han lämnade Hjältevadshus.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Digital aktör söker 2.000 kvm i innerstaden

Expanderar och vill jämföra alternativ.

”SMS-låneränta” för skakig bostadsutvecklare

Villkoren motsvarar årsränta på över 145 procent.

Wihlborgs hyr ut 8.200 kvm i centrala Malmö

Fyller upp efter Tullverkets flytt.

Amastens hemliga investerare nu offentlig

Blir en av de största ägarna i bolaget med nära 19 procent av aktierna efter riktad nyemission.

Spotifyhuset var nästan uthyrt till annan hyresgäst

Det var väldigt nära att bli flytt för streamingjätten.

Går från Riksbyggen till Finansdepartementet

Kommer att jobba under ledning av bostadsministern.

Rikshem utökar beståndet i Kalmar

Ett 15-årigt hyresavtal är tecknat för fastigheten.

Danska konkurrenten vill utmana hotelljättarna

Siktar på upp till 60 hotell i Sverige.

Andersson in i Nyfosas styrelse – ordföranden slutar

Det stuvas om i styrelsen för det offensiva bolaget. Bengt Kjell berättar om beslutet.

Högt tryck på kvinnlig investerarklubb

Medlemsantalet har exploderat.

Fortsatt förtroende för Nuder i Hemsö

”Har gjort en värdefull insats på ett förtroendefullt sätt.”

Nils Pers lämnar Stena

Två trotjänare lämnar bolaget som satsar allt hårdare på projekt.

Köper för halv miljard inom tullarna

K-märkt fastighet får ny ägare efter 13 år.

Spotifys oväntade drag

Behåller hela ytan trots nya lokalerna i Urban Escape.

Tillbaka till förstasidan