Victoria Park gör storaffär med Tornet

Köper för 1051 miljoner och genomför nyemission. Victoria Park har ingått avtal med Fastighets AB Tornet om förvärv av Tornets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 1 051 miljoner.

De förvärvade fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 105 000 kvm och innefattar totalt 1 337 lägenheter. Hyresvärdet bedöms uppgå till 114 miljoner varav Kristianstad utgör 53 procent och Stockholm utgör 47 procent. Den initiala direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 5,5 procent.

Genom affären ökar Victoria Parks fastighetsvärde från 1,7 miljarder till 2,8 miljarder och hyresvärdet från 227 miljoner till 341 miljoner. Den uthyrbara arean ökar från 261 000 kvm till 366 000 kvm och antalet lägenheter från 3 200 till 4 537 stycken.

Finansiering av förvärvet sker genom nya fastighetskrediter om cirka 800 miljoner, för vilka kreditbeslut erhållits, och genom en företrädesemission av stamaktier om cirka 200 miljoner.

Catella har företrätt Victoria Park vid genomförandet av affären. Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare.

Av företrädesemissionens belopp om 200 miljoner har aktieägare i Victoria Park, vilka tillsammans representerar 71 procent av kapitalet, förbundit sig att teckna aktier för totalt 109 miljoner. Därutöver har garantiåtaganden om 78 miljoner erhållits. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår således till totalt 187 miljoner.

– Genom affären får vi en etablering även på Stockholmsmarknaden och dessutom växer volymen på beståndet kreftigt vilket är väsentligt för vår förvaltningsekonomi, säger Victoria Parks VD Peter Strand till Fastighetsvärlden.

Ägare till Tornet är Peab och Fabege som tidigare sålt in bostadshus dit för att renodla sina egna verksamheter.

Victoria Park håller också öppet för ytterligare en kapitalinjektion till bolaget genom den övertilldelningsoption som finns i form av en riktad emission av stamaktier om cirka 200 miljoner. Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas, helt eller delvis, för det fall övertecknings-graden i företrädesemissionen och således intresset för att delta nyemissionen, enligt styrelsens bedömning, motiverar detta.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas  ger det Victoria Park förutsättningar att genomföra ytterligare förvärv samt möjliggöra förstärkning av den institutionella investerarbasen och en ökad ägarspridning bland allmänheten. Emissionen riktas således till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige, inklusive Victoria Parks aktieägare.

Fastighetsvärlden Idag 2013-12-19

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan