Victoria Park gör storaffär med Tornet

Annons

Köper för 1051 miljoner och genomför nyemission. Victoria Park har ingått avtal med Fastighets AB Tornet om förvärv av Tornets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 1 051 miljoner.

De förvärvade fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 105 000 kvm och innefattar totalt 1 337 lägenheter. Hyresvärdet bedöms uppgå till 114 miljoner varav Kristianstad utgör 53 procent och Stockholm utgör 47 procent. Den initiala direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 5,5 procent.

Genom affären ökar Victoria Parks fastighetsvärde från 1,7 miljarder till 2,8 miljarder och hyresvärdet från 227 miljoner till 341 miljoner. Den uthyrbara arean ökar från 261 000 kvm till 366 000 kvm och antalet lägenheter från 3 200 till 4 537 stycken.

Finansiering av förvärvet sker genom nya fastighetskrediter om cirka 800 miljoner, för vilka kreditbeslut erhållits, och genom en företrädesemission av stamaktier om cirka 200 miljoner.

Catella har företrätt Victoria Park vid genomförandet av affären. Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare.

Av företrädesemissionens belopp om 200 miljoner har aktieägare i Victoria Park, vilka tillsammans representerar 71 procent av kapitalet, förbundit sig att teckna aktier för totalt 109 miljoner. Därutöver har garantiåtaganden om 78 miljoner erhållits. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår således till totalt 187 miljoner.

– Genom affären får vi en etablering även på Stockholmsmarknaden och dessutom växer volymen på beståndet kreftigt vilket är väsentligt för vår förvaltningsekonomi, säger Victoria Parks VD Peter Strand till Fastighetsvärlden.

Ägare till Tornet är Peab och Fabege som tidigare sålt in bostadshus dit för att renodla sina egna verksamheter.

Victoria Park håller också öppet för ytterligare en kapitalinjektion till bolaget genom den övertilldelningsoption som finns i form av en riktad emission av stamaktier om cirka 200 miljoner. Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas, helt eller delvis, för det fall övertecknings-graden i företrädesemissionen och således intresset för att delta nyemissionen, enligt styrelsens bedömning, motiverar detta.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas  ger det Victoria Park förutsättningar att genomföra ytterligare förvärv samt möjliggöra förstärkning av den institutionella investerarbasen och en ökad ägarspridning bland allmänheten. Emissionen riktas således till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige, inklusive Victoria Parks aktieägare.

Fastighetsvärlden Idag 2013-12-19

Fler Nyheter från förstasidan

Catena säljer för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Lindh Hök lämnar Nyfosa

”Det har varit en obeskrivligt rolig och utmanande resa”. Styrelsen inleder rekryteringsprocess.

JM: Fler sålda och byggstartade

Upp 235 procent i Stockholmsområdet. Läs om övriga marknader.

Slättö delköper studentportfölj från K2A värderad till 3,1 mdr

Affären innebär en tydlig förstärkning av K2A:s nyckeltal.

Nu påbörjas bygget av ett nytt stationshus i Göteborg

Totalytan är 15.000 kvm, där takhöjden i stationshallen blir 8 meter. Av lokalytan blir drygt hälften kontor.

Projekt

Prestigeprojekt vid lyxigt vattenläge

Höjderna har fått sänkas, men nu är JM på gång med det första av totalt fyra kvarter precis utanför innerstaden.

FV Quiz

FV Quiz: Krisande bolagen?

Vad kan du om bolagen som hamnat i problem?

Tillbaka till förstasidan