Stefan Wallander och Carl-Adam von Schéele.

Urban Partners utvalt till unikt pilottest

Som endast ett av 15 företag i världen har Urban Partners utsetts att testa initiativet Science Based Targets (SBTi) nya riktlinjer och målsättningsverktyg för bygg- och fastighetsbranschen. Urban Partners bidrar med bolagets erfarenheter av att driva klimatåtgärder som påskyndar den gröna omställningen och minskar byggnaders koldioxidavtryck genom sin fastighetsinvesterare Nrep.

Annons

Bygg- och fastighetssektorns klimatavtryck är för stort för att ignorera – totalt står fastigheter för 37 procent av de globala utsläppen av växthusgaser (GHG). Att minska utsläppen i städer är avgörande för att nå 1,5-gradersmålet och därför utvecklar SBTi nu ett branschöverskridande ramverk med bästa praxis för utsläppsminskningar inom sektorn. Riktlinjerna och målsättningsverktyget är avsedda att hjälpa bygg- och fastighetsföretag att minska sina klimatutsläpp i hela värdekedjan i linje med Parisavtalet och den senaste klimatforskningen. Det innehåller vetenskapligt baserade målsättningsmetoder, verktyg och rekommendationer som är specifikt anpassade för branschen.

Urban Partners har valts ut för att testa och ge feedback på det nya ramverketSBTi’s Buildings Science-Based Target-Setting Guidance and Tool. Det senaste året har Urban Partners arbetat med målsättning, mätning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med det utkast av SBTi som publicerades i maj 2023. I pilottestet kommer Urban Partners att dela med sig av sin data och aktivt delta i att identifiera potentiella förbättringar i ramverket.

–  Investeringsplattformen Urban Partners fokuserar på urban problemlösning och vi utforskar konsekvent nya sätt att minska utsläppen i den byggda miljön. SBTi är en viktig del i vår fortsatta resa och att vi har blivit utvalda att testa och ge feedback kring initiativets nya riktlinjer är en stark kvalitetsstämpel på vårt klimatarbete hittills. Det krävs ett gemensamt agerande för att förändra en sektor som länge släpat efter i den gröna omställningen om vi ska kunna uppnå 1,5-gradersmålet. Vi är därför mycket stolta över att med vår expertis få vara med och bidra till de nya branschspecifika riktlinjerna som förhoppningsvis kan leda till att omställningen påskyndas, säger Stefan Wallander, Sverigechef, Urban Partners.

Olika initiativ för att minska klimatavtrycket från såväl byggprocessen som driften av Nreps åtta miljoner kvadratmeter stora fastighetsportfölj inkluderar bland annat ökad användning av koldioxidsnåla byggmaterial och en fördubbling av den förnybara energiproduktionen. Livscykelanalyser genomförs i designfasen av varje nytt utvecklingsprojekt och 92 procent av portföljens fastigheter har redan handlingsplaner för minskad klimatpåverkan. Dessutom har bolagets arbete med att förbättra kvaliteten och omfattningen av utsläppsdata resulterat i insamling av mätdata i realtid för cirka två tredjedelar av dess fastigheter.

– Kärnan i Nreps strategi bygger på vår strävan efter att hitta hållbara lösningar som kan skalas upp för att göra byggnader mer klimatvänliga. Vi försöker ständigt förbättra oss och hitta nya innovativa lösningar. Genom SBTi:s branschspecifika ramverk kan Nrep på ett tillförlitligt sätt fortsätta arbetet med att sänka klimatavtrycket från vår fastighetsportfölj. Vi hoppas även kunna inspirera fler branschkollegor att ansluta sig till initiativet och sätta vetenskapligt baserade mål där det klimatarbete som genomförs granskas och kvalitetssäkras av en tredje part. Genom ökad transparens och samarbete kan vi tillsammans åstadkomma verklig förändring i branschen, säger Carl-Adam von Schéele, Sverigechef, Nrep.

Riklinjerna och målsättningsverktyget utvecklas av SBTi i samarbete med CDP, FN:s Global Compact, WorldResources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och We Mean Business Coalition. SBTi:s övergripande mål är att möjliggöra för företag över hela världen att uppfylla klimatvetenskapliga krav, halvera utsläppen till 2030 och uppnå netto noll före 2050.

Som en förlängning av att bli utvald att delta i piloten för att stödja SBTi:s utveckling av de nya riktlinjerna planerar Urban Partners att anpassa sin nuvarande netto noll-ambition för Nreps portfölj till Science Based Targets baserat på det kommande Buildings Target Setting Guidance and Tool.

Om Science Based Targets-initiativet (SBTi)

SBTi driver företags klimatåtgärder genom att göra det möjligt för företag och finansiella institutioner globalt att sätta upp vetenskapsbaserade minskningsmål för utsläpp av växthusgaser (GHG). SBTi bildades som ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, WorldResources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) och We Mean Business Coalition. SBTi:s mål är att göra det möjligt för företag över hela världen att göra det som klimatvetenskapen kräver av den globala ekonomin: att halvera utsläppen till 2030 och uppnå netto noll före 2050. SBTi utvecklar kriterier och tillhandahåller verktyg och vägledning för att göra det möjligt för företag och finansiella institutioner att sätta mål för minskning av växthusgasutsläpp i linje med vad vetenskapen säger oss behövs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

Fler Nyheter från förstasidan

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

Växande coworking redo att bredda verksamheten

”Som en schweizisk armékniv under utveckling.”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Fastighetsvärlden listar de tio största coworkingaktörerna i Sverige utifrån antal kvadratmeter.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Köper från Alma – Nyfosa tappar

Stor hyresgäst bantar förhyrningen mer än 40 procent. FV berättar om köpeskillingen.

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över efter den amerikanska hamburgerjättens tidigare lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Ny vd till Ikano Bostad

Går från vd-rollen på Besqab.

Tillbaka till förstasidan