Tornet förvärvar hela Amplion

I samband med att Tornet levererade sitt bokslut för 2001 meddelade bolaget också att det förvärvar hela Amplion från Deutsche Bank, Alecta, Harbert Group, Öhman Real Estate Fund No 1 samt Catella holding. Förvärvet innebär att Tornet tillförs fastigheter med ett bedömt marknadsvärde om ca 5,8 miljarder. Tornet övertar med i stort sett oförändrade villkor det syndikerade lån om 3,7 miljarder som Amplion har. Tornet erlägger en total likvid om 1040 Mkr. Likviden består av 2564301 Tornetaktier, ett nyemitterat förlagslån om 250 Mkr med en löptid om 24 månader och en ränta på 8 procent, samt därutöver kontanta medel. Tornetaktierna är de som företaget återköpt under 2001. I och med förvärvet sjunker Tornets soliditet ned till 22,7 procent och under en konsolideringsperiod kommer Tornet att avyttra fastigheter för att återställa den synliga soliditeten till 25 procent. Förvärvet innebär en omedelbar tillväxt av substans och resultat hos Tornet. Proforma ökar vinsten per aktie med 33 procent till 13,73 kr. Synergivinsterna bedöms t.ex. med 30 Mkr per år, det är främst inbesparade kostnader inom administrationen. Substansvärdet per aktie ökar med ca 10 procent. Beståndet hos Tornet får en något annorlunda fördelning än tidigare. Bestånden utökas på nästan alla Tornets prioriterade orter, men Tornet får även in en hel del fastigheter på andra orter. Likaså minskar andelen bostäder från 33 till 25 procent. Andelen kontor ökar från 24 till 32 procent. Tornetaktierna som ingår i förvärvet övertas av Alecta samt av amerikanska fonden Harbert Group. Alecta blir största ägare i Tornet med ca 12,9 av aktier och röster.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan