Sven-Olof Johansson. Foto: Fastighetsvärlden

SOJ: ”En snabb sänkning av räntenivån är nödvändig”

Sven-Olof Johansson, vd och storägare i Fastpartner, bedömer att Riksbanken genomför en första sänkning i maj, för att sedan genomföra ytterligare ett antal nedjusteringar och slutligen avsluta året med en styrränta på nivån 2,5–3,0 procent.

Annons

I bolagets delårsrapport skriver Johansson:

”En snabb sänkning av räntenivån är nödvändig för att återfå efterfrågan och inves- teringarna, inte minst inom byggindustrin. En omständighet som sällan uppmärksammas när man diskuterar räntans påverkan på ekonomin är att mängder av mindre företag, framför allt i tjänstesektorn, har utnyttjat perioden av extremt låga räntor och god likviditet till att öka sin belåning. Lånen har i allt väsentligt helt rörliga räntor och har använts för olika ändamål så som expansionsinvesteringar i företagsförvärv, utdelningar med mera. De rekordsnabba räntehöjningarna slår nu igenom med full kraft och skapar rena överlevnadsproblem för många mindre företag. Vi märker detta bland flera av våra mindre hyresgäster, som pekar på räntekostnaderna som sitt enskilt största problem och tidsaspekten är här viktig för att kunna hantera de höga räntekostnaderna.

Sven-Olof Johansson fortsätter:

– För att undvika alltför omfattande skada på den svenska ekonomin behöver vi en lägre ränta och det relativt omgående. Den största faran är att vi här i Europa stirrar oss blinda på den amerikanska ekonomin och vad Fed gör och glömmer därmed bort de enorma finanspolitiska stimulanser som USA genomförde under pandemin och därefter. Motsvarande åtgärder har inte genomförts i Europa vilket gör att infla- tionsproblematiken är helt annorlunda och där vi har en ekonomi under inbromsning och stagnation. Den här gången måste vi i Europa föra vår egen penningpolitik utan att låta Fed vara styrande.

Fler Nyheter från förstasidan

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Central kyrkospira tas ner

Rost och gifter föranleder restaurering för 100 mkr på Riddarholmen – SFV passar på när bidragen höjs.

DLA Piper flyttar in i Stockholms nya lyxvåningar

Lämnar därmed Vasakronans lokaler vid Sergels torg.

Tillbaka till förstasidan