Skiljeman ska avgöra hyrorna i Stockholm

Fastighetsägarna i Stockholm yrkade på 12 procent i hyreshöjning för 2024 års hyreshöjning. Efter tre månaders förhandlingar står Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen ännu för långt ifrån varandra och nu vill Fastighetsägarna att en skiljeman ska utses.

Annons

Så fungerar tvistelösningen

• Tidigast 3 månader och senast 4 månader efter påbörjad förhandling kan någon av parterna vända sig till Hyresnämnden som utser en skiljeman.
• Hyresnämnden ska utse en skiljeman skyndsamt.
• Tvisten ska avgöras inom 6 veckor efter att skiljemannen utsetts.
• Parterna ska sedan inom 2 veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.

Visa faktaruta

Fastighetsägarna Stockholm har vänt sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd för att avgöra hyresförhandlingarna om 2024 års hyror i elva Stockholmskommuner. Hyresförhandlingarna i dessa kommuner inleddes i september, men efter tre månaders förhandlingar står parterna fortfarande långt från varandra. Nu blir det upp till en skiljeman att avgöra hyran.

Förhandlingarna om 2024 års hyresjustering har förts utifrån den modell som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen har enats om. Modellen baseras på kostnadsutvecklingen under de senaste tre åren för att minska risken för att höga kostnader under enskilda år ska få allt för stort genomslag på hyresjusteringen. Bara under det senaste året har kostnaderna för hyresvärdarna ökat med 25-30 procent. Med modellen justeras den nivån ned till cirka 14 procent.

– För att komma framåt i förhandlingarna valde vi att lägga oss lägre, på 12 procent, i våra yrkanden. Det skulle ge en hyreshöjning på cirka 700 kronor för en vanlig trerummare. För de som i stället äger sitt boende handlar motsvarande ökning i många fall om 10.000 kronor eller mer i månaden. På hyresmarknaden är det i stället hyresvärden som får ta större delen av kostnadsökningarna, säger Nathalie Brard, chef fastighetsmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.

Trots att Hyresgästföreningen i stort delar Fastighetsägarnas syn på kostnadsutvecklingen, hamnade organisationens ingångsbud runt 3 procent i stockholmsregionen. I de förhandlingar som bedrevs under hösten lyckades inte parterna närma sig varandra på ett konstruktivt sätt. Precis som tidigare har skett i Stockholms stad, väljer Fastighetsägarna därför att använda sig av den nya lagstiftningen, som gör det möjligt att låta en skiljeman avgöra hur mycket hyrorna ska höjas, i ytterligare elva kommuner i Stockholms län. De elva kommunerna är Danderyd, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna – Märsta, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje och Norrtälje.

– Att vi nu tvingas använda skiljeförfarandet är beklagligt eftersom det är tänkt som en sista utväg. Motpartens agerande kommer sannolikt att leda till att många förhandlingar i landet kommer att avgöras av en skiljeman. Det ser ungefär likadant ut på den allmännyttiga sidan, säger Nathalie Brard.

Nathalie Brard beklagar att parterna nu tvingas låta en skiljeman avgöra hur mycket hyrorna ska justeras. Förutom att det sannolikt kommer att leda till retroaktiva hyresjusteringar, innebär förfarandet också stora kostnader för parterna. Det hade kunnat undvikas om motparten hade haft en större förståelse för att det måste finnas en koppling mellan utvecklingen av intäkterna och kostnaderna om det ska vara möjligt att långsiktigt förvalta hyresrätter på ett seriöst sätt.

–Med Hyresgästföreningens syn på hyresutvecklingen kommer det i princip att vara omöjligt att vända den kraftiga nedgången vi nu ser i nyproduktionen, säger Nathalie Brard.

Hyresnämnden ska nu skyndsamt utse en skiljeman. När skiljemannen är utsedd ska tvisten avgöras inom sex veckor. Därefter ska parterna inom två veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan