Serneke avvecklar all nyproduktion i Stockholm

I Sernekes omorganisation blir fem kontor till tre. Nu meddelar bolaget att all nyproduktion i region Stockholm kommer att avvecklas, vilket berör cirka 70 tjänster.

Annons

Verksamheten inom ROT/ombyggnad i Region Stockholm kommer att övertas av Region Öst, liksom hela verksamheten i Uppsala. Omstruktureringen innebär att cirka 70 tjänster i region Stockholm varslas om uppsägning.

– Stockholm är en marknad där konkurrensen om både projekt och kompetens är hård. Vi har inte lyckats skapa lönsamhet i våra nyproduktionsprojekt i Stockholm. Det har varit svårt att få in nya ordrar och därtill är konkurrensen om kompetens i regionen tuff. Vår strävan är att skapa långsiktig styrka och lönsamhet. För att göra det behöver vi minimera riskerna, koncentrera vår verksamhet där förutsättningarna för lönsamhet är störst samt kapa kostnader. Stockholm är fortfarande en viktig marknad men vår närvaro kommer att se annorlunda ut framåt, säger vd Mikael Hultqvist angående beslutet.

Alla pågående projekt i Stockholm inklusive garantiåtaganden kommer att slutföras av Sernekes organisation.

En ytterligare del i förändringen av Serneke Sveriges regionstruktur blir att region Göteborg och region Väst bildar en gemensam region Väst.

– Det är en förändring vi gör för att anpassa oss efter rådande marknad och för att stärka vår konkurrenskraft genom en mer kostnadseffektiv organisation, säger Markus Arfvidsson, som blir ny regionchef för den västsvenska regionen.

I region Syd kommer verksamheten i Helsingborg att anpassas efter rådande marknad. Neddragningen påverkar ett tiotal tjänster på orten. I övrigt fortsätter region Syd sin verksamhet på samma marknad som tidigare.

Den tidigare strukturen med sju regioner inom Serneke Sverige förändrades i ett första steg i augusti då region Norr och Mitt avvecklades. Strukturförändringen som sker nu från fem till tre är enligt Serneke Sveriges vd Mikael Hultqvist nästa steg för framtiden.

– Det är stora och genomgripande förändringar vi den senaste tiden har tagit beslut om. Det drabbar många av våra kollegor på ett tråkigt sätt, men det är åtgärder som vi väljer att göra för att på bästa sätt navigera i rådande marknadsläge. Den regionstruktur vi i och med detta har satt, är den vi ska köra med framåt för att fortsätta vara en stark aktör och för att vara redo och effektiva när marknaden vänder, kommenterar Mikael Hultqvist.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan