SBB vill notera även Sveafastigheter

SBB har beslutat att utvärdera förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter. Sveafastigheter kommer inför noteringen att äga bostadsfastigheter i direktägda bolag, joint ventures samt noterade aktier för totalt cirka 15 miljarder kronor

Av detta motsvarar SBB:s substans cirka 8 miljarder kronor. I samband med en sådan notering avser SBB att avyttra omkring 70 procent av aktierna i bolaget. Styrelsen bedömer att noteringen av Sveafastigheter kommer att möjliggöra ökat aktieägarvärde genom fortsatt fokusering och specialisering. Vidare bedöms likviden möjliggöra en minskad skuldsättning och därmed ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning.

SBB avknoppade nyligen Amasten-delen inom bolaget och noterade det bolaget under namnet Neobo. Det bolaget, som innehåller förvaltningsbostäder, har ett fastighetsbestånd värderat till cirka 15 miljarder kronor.

Ilija Batljan, vd och grundare av SBB, motiverar beslutet kring Sveafastigheter:

– SBB har under den senaste tiden upplevt stort intresse från internationella investerare för Sveafastigheter och deras bostadsutvecklingsverksamhet i Stockholmsregionen samt starka engagemang i hållbarhetsfrågorna. Genom transaktionen renodlas SBB:s verksamhet ytterligare med ett än tydligare fokus på samhällsfastigheter.

SBB ska fortsätta bygga på visionen om att bygga det bästa europeiska fastighetsbolaget för social infrastruktur inom områden som utbildning, äldreboenden och LSS-boenden, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Utöver samhällsfastigheterna har SBB under åren även byggt upp en kompletterande portfölj med hyresrätter samt en portfölj med utvecklingsfastigheter och intressebolag.

Sveafastigheter kommer att inneha 5.000 lägenheter. Utöver detta innehar Sveafastigheter även en stor byggrättsportfölj för över 4.900 lägenheter samt kommer kontrollera 25 procent av Heba Fastighets AB, som vid utgången av 2022 ägde fastigheter för 15,7 miljarder kronor.

Sveafastigheters förvaltningsportfölj är till 100 procent fokuserad till Stockholm-Mälardalenregionen.

SBB köpte Sveafastigheter för 2,7 miljarder kronor hösten 2020.

Ilija Batljan och Viktor Mandel. I bakgrunden projekten Discus i Nacka och Hagsätra Hub i södra Stockholm.Montage: Fastighetsvärlden.

Fler Nyheter från förstasidan

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

Tillbaka till förstasidan