Detta seminarium har redan ägt rum.

apr 25

Fastighetsdagen Göteborg

Radisson Blu Scandinavia, Göteborg

Göteborg på väg att växa i kostymen

En lång räcka år med stor nyproduktion har givit ett stort lokaltillskott. Nu utmanas marknaden av en lågkonjunktur där högre vakanser påverkar hyror och priser. Hur stark är den inneboende växtkraften hos Göteborgs näringsliv och hur breddas det med nya kunskapsintensiva företag? Levererar bostadsmarknaden rätt utbud för att möta efterfrågan?

Bland dagens innehåll:

  • Prisökning, stabilisering eller prisfall?
  • Trendbrott: Tvärnit i befolkningstillväxten
  • Stor efterfrågan på grön finansiering
  • Fastighetstransformation: Från alldaglig till relevant och attraktiv
  • Investerarpanelen: Ljuset i tunneln?

Under dagen gör vi många nedslag i akademi, näringsliv och fastighetsmarknad. Vårt breda anslag syftar till att ge en god insyn på vilka utmaningar och möjligheter som nu finns på den Västsvenska fastighetsmarknaden.

Välkommen!

Program

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Jan Wifstrand, DN:s och Sydsvenskans tidigare chefredaktör och dagens moderator

09.05 Trendbrott: Tvärnit i befolkningstillväxten
Befolkningstillväxt betraktas oftast som en nyckel till ekonomisk tillväxt. Antalet invånare och deras sammansättning påverkar inte bara marknaderna för arbetskraft och kapital, utan även de för varor och tjänster – och inte minst fastigheter. Ett stort trendbrott i Sveriges befolkningstillväxt noteras nu där tillväxten är den lägsta på mer än 20 år. Varför, hur ändrar det hela demografiska profilen och hur ser det ut specifikt i Göteborgsregionen?
• Guadalupe Andersson, befolkningstatistiker SCB

09.25 Räntan: När kommer sänkningen?
Förhoppningarna är stora om att Riksbanken ska sänka räntan i närtid Det finns dock knappast liknande situationer att modellera konjunkturdata ifrån och en osäkerhet finns fortfarande. Hur ser egentligen utsikterna för inflationen och tillväxten ut och hur påverkar det den för fastighetsmarknaden avgörande räntan? När kommer sänkningen?
• Johan Lundqvist, senior makroekonom Länsförsäkringar

09.45 Hyra, yield och värde
Vad händer just nu med köpare, säljare och priser på fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen och vad händer resten av året? Vilka fastigheter är hetast och vilken typ av affärer blir av i det här läget? Vart är hyra, yield värde på väg och vad händer med kontorsvakanserna i projektglada Göteborg? Hur skiljer sig Göteborgsmarknaden från andra?
• Lena Grimslätt, senior director Capital Markets JLL
• Jahja Zeqiraj, Seniorkonsult och stadsutvecklingsexpert

10.05 Kaffe

10.35 Jakten på kapital
”Cash is king” och jakten på kapital är intensiv i fastighetsbranschen. Alternativen är främst bankfinansiering, försäljningar och nyemissioner. Men hur ser helhetsbilden ut; hur mycket kapital har olika bolag rest och på vilket sätt– och hur mycket kan återstå? Börjar det lossna på kapital- och obligationsmarknaden?
• Bård Bjølgerud, VD Nordic Colliers

11.00 Rating: Nyckeln till finansiering
Fastigheter går på lån och en positiv kreditrating är nyckeln och här har det varit besvärligt men kanske börjar det lätta? Vad blir det nya normala?. Vad fyller egentligen ratingar för funktion i dagens marknad, varför är det bra att ha en rating, varför skiljer sig Norden jämfört med övriga Europa och hur ser utmaningarna egentligen ut för fastigheter idag?
• Yun Zhou, kreditanalytiker Nordic Credit Rating

11.20 Stor efterfrågan på grön finansiering
Trots den tuffa konjunkturen har många fastighetsbolag arbetet med omställningsprojekt och hållbara tillgångar högt på agendan. Men hur är det med utbudet av gröna finansiering på marknaden och vilka är de mest brådskande satsningarna? Vilken kan kostnaden för uteblivna satsningar bli?
• Emelie Persson Lindqvist, Chef Hållbar finansiering Handelsbanken

11.40 Att bygga ett bättre samhälle – med klimat och hållbarhet i fokus
Ett av de bolag som arbetar hårt med omställningen är Skanska. Ambitiösa hållbarhetsmål såsom halverade koldioxidutsläpp till 2030 och en klimatneutral verksamhet 2045 ställer krav på tydliga strategier. Vad är det viktigaste att fokusera på, vilka är de stora utmaningarna?
Eva Torberger, vice VD Skanska Sverige

12.00 Lunch

13.00 Val av temaspår
A: Kontor och butiker
B: Bostäder

Spår A: Kontor och butiker

Moderator: Willy Wredenmark, Chefredaktör Fastighetsvärlden

13.00 Handeln: Trendbrott – är butiksdöden över?
Trots dagens bistra ekonomiska läge är det många som väljer att öppna nya butiker och därmed har en lång trend av ”butiksdöd” brutits. Det gäller särskilt lågprishandeln, men även andra. Är revanschen för den fysiska butiken här, vad händer inom E-handeln och hur kommer hela branschen klara pressen mot konsumenterna genom prisökningarna? Skiljer sig Göteborgsregionen från övriga landet?
• Michaela Dagher, analytiker HUI

13.20 Fastighetstransformation: Från alldaglig till relevant och attraktiv
Hållbarhet är en nödvändighet och därför har behovet av att förädla och omvandla i stället för att riva och bygga nytt ökat. Men hur transformerar man en alldaglig fastighet med få kvalitéer och UPS:ar till en attraktiv fastighet för framtiden? Finns det ekonomi i det? Vad krävs? Ett aktuellt projekt, Fenix, visar vad som krävs.
• Alessandro Cardinale, grundare och partner Studio Stockholm Arkitektur

13.40 Vad händer på hyresmarknaden?
Vakanserna har ökat på hela marknaden och även i Göteborg Hur är egentligen stämningen på hyresmarknaden och vilken effekt har egentligen de många nyproducerade lokalerna i regionen på marknaden? Hur skall hyresvärden tänka i dagens situation och vad tänker hyresgästerna?
• Therese Widin, Tenant & Partner

14.00 Nyheter på skatteområdet öppnar möjligheter
Mycket nytt inom momsområdet just nu; nya möjligheter till avdrag för moms grundad på omsättning istället för yta, liksom möjligheter till avdrag för moms på transaktionskostnader samt ständigt aktuella frågan om utfakturering av centrala kostnader – har Skatteverket haft fel hela tiden? Allmän fastighetstaxering i år – med rätt fastighetsskatt lättar bördan för hyresgästerna och fastighetsägare kan få tillbaka tidigare feldebiterad skatt.
• Emil Virhammar, Mathias Gustafsson och Christian Gottfries, skatterådgivare på Svalner Skatt och Transaktion

14.20 Investerarna: Hur starka står kontor och handel?
När den ekonomiska aktiviteten går ner påverkas förstås kommersiella lokaler. Lokalfastighetsägarna har ändå klarat sig jämförelsevis bra genom sina indexerade kontrakt. Men är det hållbart i längden? Vilka ljusglimtar ser Göteborgsregionens stora lokalinvesterare och vilka är de svåra utmaningarna.? Ser de, som andra, investeringslägen närma sig?
• Johanna Hult Rentsch, VD Platzer
• Örjan Rystedt, Region-VD Väst Castellum

Spår B: Bostäder

Moderator: Jan Wifstrand

13.00 Borätter och villor: Prisökning, stabilisering eller prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen i landet ut i allmänhet och i Göteborg i synnerhet Var ligger prisnivåerna, vilka segment har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion? Finns tecken på stabilisering och till och med uppgång av priserna?
• Jennie Leffler, Affärsområdesansvarig Booli Pro
• Andreas Löwgren, Vice VD Booli

13.25 Trendbrott: Minskat tryck på hyresmarknaden
Nyproduktionen av bostäder har tvärnitat och efterfrågan på hyresrätter för första gången på många år minskat kraftigt, speciellt på nyproduktion. Samtidigt söker sig nya kapitalstarkare grupper till hyresrätten. Är detta de första tecknen på en mer balanserad hyresmarknad eller är det ett kortvarigt hack i kurvan och hur fördelas efterfrågan idag beroende på hyra, grupp och läge?
• Hedi Kurda, VD HomeQ

13.45 Presumtionshyra: Mellan hopp och förtvivlan
Presumtionshyra är en nyckel för att kunna bygga nya lägenheter med lönsamhet. Men nu är läget oklart. Svea Hovrätt minskade möjligheten att höja hyran i samma takt som i äldre lägenheter, men genomförandet av domen har stora brister Varför? Presumtionshyran måste moderniseras omgående, men vilka nödvändiga lagändringar måste till? Presumtionshyrorna har ändå stigit på flera orter – hör vilka som är vinnare eller förlorare.
• Sefkan Halbori, VD Bergama

14.05 Investerarpanelen: Ljuset i tunneln?
En tung panel av investerare ger sin analys av situationen på bostadsmarknaden i Göteborgsregionen. Hur tacklas dagens situation och vilka möjligheter finns i framtiden? Bland annat kommer ju tvärniten i byggandet skapa ett väldigt underutbud av bostäder. Vad kommer det innebära?
• Per Ekelund, VD Victoriahem
• Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter
• Mariette Hilmersson, VD Willhem

Gemensamt program forts.

14.40 Kaffe

15.10 Heta stolen: En ljusnande framtid?
Kommunala AB Framtiden är en av de största spelarna på Göteborgs fastighetsmarknad och central för stadens utveckling. Vilka är de stora utmaningarna; hur tacklas problemen i utanförskapsområdena, hur ska Framtiden hjälpa Göteborgs att växa och hur ser man på senaste kritiken av köpet av merparten av byggrätterna i Karlastaden från Balder och Doxa?
• Terje Johansson, VD AB Framtiden

15.30 Fall inte på eget grepp: Checklistan
Fastighetsbolagen möter större utmaningar än på decennier. En annan beredskap tarvas för att inte hamna i händerna på ”ekonomins begravningsentreprenörer”. Ta del av listan för när krisen kommer: Effekter av begränsade ränteavdrag och ökade kostnader, när fastigheter måste skrivas ned, förlusthantering i pågående entreprenad, när krävs kontrollbalansräkning och hur kan fastigheter då skrivas upp. Sist men inte minst; hur undviks personligt betalningsansvar?
• Jan Håkansson, Auktoriserad revisor Mazars Göteborg
• Daniel Lundell Gratjov, Partner, Auktoriserad revisor Mazars

15.50 Vart är vi på väg?
De senaste 20 åren har varit en framgångssaga för Göteborg med en enorm tillväxt. Men växtvärken är påtaglig; staden är fortfarande för lite förtätad och beroende av omfattande trafiklösningar, kommunägda bolag sväller okontrollerat och grannkommunerna dränerar skattekraften. Hur tar man bättre vara på tillväxtkraften för en bättre stad och region – och varför är ”Göteborgsandan” ett problem?
• Jan Jörnmark, författare och docent i ekonomisk historia

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta
Bland dagens talare
Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter
Per Ekelund, VD Victoriahem
Johanna Hult Rentsch, VD Platzer
Eva Torberger, vice VD Skanska Sverige
Alessandro Cardinale, grundare och partner Studio Stockholm Arkitekter
Mariette Hilmersson, VD Willhem

 

Samarbetspartners:

Bli partner med FV

Fastighetsvärlden har branschens överlägset mest besökta webb och tillsammans med magasin, dagligt nyhetsbrev, seminarier och social media en oöverträffad räckvidd. Vi har flera olika alternativ att erbjuda dig – kontakta oss så kan vi skräddarsy ett partnerskap efter önskemål.

Anki Lissåker
Partneransvarig
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se
070-753 76 82