Så blir ledningen vid nya Besqab/Aros

Aros Bostad och Besqab avser att gå samman för att bilda en ny ledande bostadsutvecklare i Storstockholm och Uppsala. Nu presenteras den tilltänkta koncernledningen för det nya bolaget. Koncernledningen kommer att bestå av medlemmar från respektive bolags befintliga ledningsgrupper. Fem tidigare toppnamn ingår inte i den nya ledningen.

Annons

Det står därmed klart att Besqabs vd Carola Laven och vice vd Fredrik Jonsson inte finns med i det nya bolagets ledning. Det är även klart att Carola Laven inte kommer att vara kvar inom bolaget framöver.

Den 31 januari 2024 offentliggjorde Aros Bostad ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab. Efter den initiala acceptperioden uppgick anslutningsgraden i uppköpserbjudandet till cirka 96,6 procent och den 15 mars 2024 meddelade Aros Bostad därför att bolaget fullföljer uppköpserbjudandet. Aros Bostad har också meddelat avsikten att det nya bolaget ska heta Besqab samt offentliggjort ett förslag till ny styrelse som ska ledas av Per Rutegård som ordförande.

Vid offentliggörandet av uppköpserbjudandet kommunicerades att tilltänkt vd för det sammanslagna bolaget är Magnus Andersson från Aros Bostad och tilltänkt CFO är Anna Jepson från Besqab. Nu offentliggörs hela den tilltänkta koncernledningen för det sammanslagna bolaget:

 • Magnus Andersson, VD (idag Aros, vd)
 • Daniel Bergström, CIO (idag Aros, finans – och transaktionschef)
 • Hanna Bodbacka, hållbarhetschef (idag Aros, hållbarhetschef)
 • Emmy Fredenklo, chefsjurist (idag aros, chefsjurist)
 • Anna Jepson, CFO (idag Besqab, CFO)
 • David Johansson, COO (idag Besqab, idag COO, vice vd)
 • David Lundgren, produktionschef (idag Besqab, Chef Produktion)
 • Charlotte Roempke, HR-chef (idag HR-ansvarig i Besqab, dock ej i ledningsgrupp)
 • Anna Slåtteby, försäljnings- och marknadschef (idag Besqab (chef försäljning & kunderbjudande )
 • Andreas Wik, affärsutvecklingschef (dag Besab, Chef Projektutveckling och Förvaltnings­fastigheter)
 • Anna Åkerlund, chef IR och kommunikation (idag Aros, Kommunikations- och IR-chef)

Från Besqab, som fanns med i ledningsgruppen där, ingår framöver inte heller Johan Westring, Chef Ackvisition & Exploatering. Från Aros finns nuvarande CFO Maja Dahlén inte med i den nya ledningsgruppen. Saknas därifrån gör även Louise Saxholm, försäljnings- och marknadschef.

Magnus Andersson, vd Aros Bostad säger:

– Vi är väldigt glada över det starka stödet för samgåendet och att anslutningsgraden i erbjudandet överskrider 96 procent. Med våra kombinerade styrkor inom affärsmässighet, hållbarhet och kundnöjdhet har vi mycket goda förutsättningar för att utveckla marknadens mest attraktiva boendemiljöer och bygga ett långsiktigt och lönsamt bolag. Jag är övertygad om att den koncernledning som vi presenterar i dag har den bredd, kompetens och erfarenhet som behövs för att ta positionen som en ledande bostadsutvecklare i Storstockholm och Uppsala.

Kort sammanfattning av respektive persons erfarenhet och utbildning följer nedan.

Magnus Andersson, VD (född 1972)
VD i Aros Bostad sedan 2017. Magnus Andersson har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen genom JM, Skanska och Oscar Properties, bland annat som VD för Skanskas bostadsutvecklingsverksamhet i Storbritannien och COO för Oscar Properties. Civilingenjör väg- och vattenbyggnad från Luleå Tekniska Universitet och civilekonom med inriktning finansiering från Stockholms Universitet, samt kompletterande ledarskapsutbildning från IMD i Lausanne, Schweiz.

Daniel Bergström, CIO (född 1986)
Finans- och transaktionschef i Aros Bostad sedan 2023. Daniel Bergström har innehaft positionen som transaktionsansvarig mellan 2014 och 2022 hos Aros Bostad och har tidigare arbetat på Svenska Hyreshus som transaktionsansvarig samt på Ebab med inriktning mot projektledning. Byggnadsingenjörsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan och Nackademin.

Hanna Bodbacka, hållbarhetschef (född 1981)
Hållbarhetschef i Aros Bostad sedan 2022. Hanna Bodbacka har tidigare arbetat som verksamhetscontroller på Statens fastighetsverk, som seniorkonsult och utvecklingsansvarig på Goodpoint samt bedrivit egen konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling med fokus på integrering av hållbarhet. Kandidatexamen i konstvetenskap från Uppsala Universitet.

Emmy Fredenklo, chefsjurist (född 1992)
Chefsjurist på Aros Bostad sedan 2022. Emmy Fredenklo har innehaft positionen som bolagsjurist hos Aros Bostad mellan 2021 och 2022 och har tidigare arbetat som chefsjurist på Tessin Nordic Holding och som biträdande jurist på Skierfe Advokatfirma respektive Roschier Advokatbyrå med inriktning mot fastighetstransaktioner. Juristexamen från Stockholms Universitet.

Anna Jepson, CFO (född 1983)
CFO i Besqab sedan 2023. Anna Jepson har en bakgrund som CFO på Svenska Handelsfastigheter, CFO på Exerton, ekonomichef på Granen Fastighetsutveckling och Chef Business Control på Skanska Nya Hem. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

David Johansson, COO (född 1972)
Vice VD/COO i Aros Bostad sedan 2023. David Johansson har tidigare varit projektchef och fastighetschef på Humlegården samt regionchef på Balder. Civilingenjör väg- och vattenbyggnad från Kungliga Tekniska Högskolan samt Executive Management Program IFL, Handelshögskolan i Stockholm.

David Lundgren, produktionschef (född 1970)
Chef produktion på Besqab sedan 2022. David Lundgren har tidigare varit Chef produktion på Bonava Sverige och innehaft olika befattningar såsom regionchef, projektutvecklare och platschef på Småa och platschef på NCC Anläggning. Högskoleingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Charlotte Roempke, HR-chef (född 1968)
HR-ansvarig i Besqab sedan 2022. Charlotte Roempke har en bakgrund som HR-chef på Roslagens Sparbank, HR-konsult på större och mindre bolag samt HR-chef och Senior HR Business Partner inom NCC-koncernen. Kandidatexamen personal- och arbetslivsfrågor från Uppsala Universitet.

Anna Slåtteby, försäljnings- och marknadschef (född 1975)
Chef försäljning & kunderbjudande på Besqab sedan 2020. Anna Slåtteby har arbetat som VD på Gysinge Centrum för Byggnadsvård och har tidigare innehaft olika befattningar på Besqab under åren 2008-2013 samt återigen från 2017, bland annat som projektledare och affärschef. Civilingenjör industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan.

Andreas Wik, affärsutvecklingschef (född 1980)
Chef projektutveckling och förvaltningsfastigheter på Besqab sedan 2021. Andreas Wik har tidigare varit Head of Asset Management på Artmax, regionchef Stockholm på NCC Property Development och affärsområdeschef på Castellum. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Anna Åkerlund, chef IR och kommunikation (född 1975)
Kommunikations- och IR-chef i Aros Bostad sedan 2018. Anna Åkerlund har tidigare innehaft ett flertal ledningspositioner inom Skanskas bostads- respektive kommersiella utvecklingsenheter, varit kommunikations och IR-chef för Sveafastigheter samt haft olika kommunikations- och HR-roller inom Brunswick Real Estate. Civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi från Lunds Tekniska Högskola.

Fler Nyheter från förstasidan

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

Växande coworking redo att bredda verksamheten

”Som en schweizisk armékniv under utveckling.”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Fastighetsvärlden listar de tio största coworkingaktörerna i Sverige utifrån antal kvadratmeter.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Köper från Alma – Nyfosa tappar

Stor hyresgäst bantar förhyrningen mer än 40 procent. FV berättar om köpeskillingen.

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över efter den amerikanska hamburgerjättens tidigare lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Ny vd till Ikano Bostad

Går från vd-rollen på Besqab.

Tillbaka till förstasidan