Aros Bostad får markanvisning i Slakthusområdet

Det anvisade markområdet ligger inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i sydvästra delen av Slakthusområdet, Enskede-Årsta-Vantör. Den aktuella etappen, som kallas …

Aros Bostad satsar i Vallentuna och backa ur Tyresö

Aros Bostad har tecknat två villkorade avtal för 650 byggrätter i Vallentuna. Avtalen omfattar en avsiktsförklaring rörande Vallentuna Bällsta 2:374 …

Aros förvärvar 500 bostadsbyggrätter i Pampas

Blir ny aktör i det vattennära området.

Aros värvar Fredrik Hjortzén från Skanska

Fredrik Hjortzén har lång erfarenhet av fastighetsrelaterad affärs- och projektutveckling från Skanska, BoKlok och Serneke. Han tillträder positionen som Projektutvecklingschef …

Aros Bostad värvar rutinerad trio

Under 2019 startade Aros Bostad fyra nya bostadsutvecklingsprojekt i Stockholmsområdet och fler projekt- och försäljningsstarter planeras för 2020. Nu stärks …

Peab får bygguppdrag av Aros på Gärdet

Ordonnansen V omfattar 120 lägenheter i bostadsrättsform samt en restauranglokal, fördelade på två byggnader om fem till tolv våningar. Balkonger …

Aros Bostad vinner markanvisning på Årstafältet

Bebyggelsen inom Aros Bostads anvisning är tänkt att uppföras med start under 2026, efter genomförd detaljplaneprocess. Inom Årstafältets utbyggnadsområde planeras …

Aros Bostad backar ur flera projektförvärv

Aros Bostadsutveckling meddelar att bolaget väljer att inte fullfölja flera tidigare kommunicerade förvärv. Anledningen sägs vara förändrade förutsättningar i respektive …

Aros Bostad startar sitt hittills största projekt

Invernesshöjden, som är beläget strax intill Danderyds sjukhus, är Aros Bostads hittills största nyproduktionsprojekt med drygt 400 bostadsrätter fördelat på …

Aros Bostad: Kraftig ökning i försäljningen

Vidare har Aros Bostad ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första …

Aros slutför nyemission

Aros Bostad har, i enlighet med vad som tidigare offentliggjorts, genom ett pressmeddelande den 2 september 2019, ingått avtal om …

Första AP-fonden ökar kraftigt i Aros

Aros Bostadsutveckling AB har ingått avtal om att emittera 4.397.538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden motsvarande …

Jörgen Lundgren till Aros Bostads styrelse

Jörgen Lundgren har valts till ledamot i Aros Bostads styrelse. Han är mest känd för att länge varit Norrportens vd. …

Köper nio fastigheter i Nacka

Aros Bostad har förvärvat nio mindre fastigheter i Björknäs i Nacka kommun av ett antal privatpersoner. Planen är att driva …