Personnytt

Aros Bostad utser projektchef

Aros Bostad utser Ruzbeh Shamloo till rollen som projektchef, vilket innebär ansvar för ett eller flera bostadsprojekt under genomförandefasen. Han …

Aros Bostad stärker projektteamet med två

Aros Bostad spår en fortsatt stark bostadsmarknad och rekryterar Ruzbeh Shamloo och Jacob Sundbom till projektgenomförande respektive projektutveckling.

Aros köper utanför Uppsala

Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av ett nytt bostadsutvecklingsprojekt i Bälinge, i Uppsala kommun.

Aros dubblat försäljningen – siktar på börsen under Q2

”En rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat”.

Aros Bostad får markanvisning i Slakthusområdet

Aros Bostad har av Stockholms stad tilldelats en markanvisning inom Slakthusområdets tredje etapp. Markanvisningen ger utrymme för 95 bostadslägenheter, vilka ska utföras som bostadsrätter.

Aros Bostad satsar i Vallentuna och backa ur Tyresö

Aros Bostad har gjort förändringar i byggrättsportföljen genom att addera 650 byggrätter för bostäder i Vallentuna samt avbryta utvecklingen av 125 byggrätter i Bäverbäcken, Tyresö.

Aros förvärvar 500 bostadsbyggrätter i Pampas

Blir ny aktör i det vattennära området.

Aros värvar Fredrik Hjortzén från Skanska

Aros Bostad stärker organisationen med tre nya personer inom projektutveckling, eftermarknad och transaktion. Fredrik Hjortzén tar plats i ledningsgruppen som ansvarig för bolagets projektutveckling, med särskilt fokus på kostnadseffektiva och industriellt tillverkade bostäder.

Aros Bostad värvar rutinerad trio

Aros Bostad stärker organisationen genom rekrytering av Louise Saxholm som försäljnings- och marknadschef samt Lotta Svensson och Mats Holmberg som projektchefer.

Peab får bygguppdrag av Aros på Gärdet

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med Peab för uppförande av bostadsprojektet Ordonnansen V i korsningen Furusundsgatan och Värtavägen.

Aros Bostad vinner markanvisning på Årstafältet

Aros Bostad har tecknat avtal med Stockholms kommun avseende en markanvisning för 90 bostadslägenheter inom den femte stadsutvecklingsetappen på Årstafältet.

Aros Bostad backar ur flera projektförvärv

Aros Bostadsutveckling meddelar att bolaget väljer att inte fullfölja flera tidigare kommunicerade förvärv. Anledningen sägs vara förändrade förutsättningar i respektive …

Aros Bostad startar sitt hittills största projekt

Aros Bostad startar produktionen av första etappen inom bostadsprojektet Invernesshöjden i Danderyd med NCC som entreprenör.

Aros Bostad: Kraftig ökning i försäljningen

Aros Bostad redovisar i sin delårsrapport för perioden januari – september 2019 en kraftig ökning av antalet sålda bostäder gentemot samma period föregående år.