Hög bokningsgrad hos Besqab

Det är fortfarande röda siffror för Besqab när det gäller resultatet. Men för innevarande år ser en bra försäljningstakt och hög bokningsgrad i pågående produktion ut att kunna ge en positiv förändring.

Annons

Det är fortsatta nedvärderingar i fastighetsbeståndet som påverkar så pass mycket att resultatet blir negativt. Minus 141 mkr är värdeförändringen på varav en betydande del kommer från de försäljningar man gjort och där tillträde sker först nu under 2024.

Besqab lyckades riktigt bra med försäljningen under fjärde kvartalet och har nu en mycket hög bokningsgrad i den pågående produktionen, 77 procent.

Antalet sålda lägenheter under helåret nådde nästan upp till helårssiffran för 2022. Det året kollapsade försäljningen under det fjärde kvartalet med endast 29 sålda lägenheter mot 122 sålda under fjärde kvartalet 2023. Endast 2 lägenheter i färdigställda projekt är osålda.

En mycket stor andel av den pågående produktionen kommer att färdigställas under 2024. Med den höga försäljningandelen kommer det att ge bra kassaflöde under året. Företaget har nu försiktigt påbörjat ytterligare nyproduktion men kommer ha få projekt som ska färdigställas 2025 och 2026.

Ur Besqabs boslut för 2023

 • Enligt segmentredovisningen, 1) uppgick periodens intäkter till 1 939,2 mkr (2 238,0) och rörelseresultatet till −21,0 Mkr (−631,7). Jämförande rörelseresultat inkluderar engångsposter om totalt −665 mkr.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till −141,0 mkr (13,0).
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till −129,3 mkr (−634,8) och resultat per aktie till −3,49 kr (−40,34).
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 854,2 mkr (1 173,7) och eget kapital per aktie till 40,08 kr (76,44).
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 302,7 mkr (327,4).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 57 (373) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
 • Antal sålda bostäder uppgick till 302 (311).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 2 384,9 mkr (2 166,6) och rörelseresultatet till −156,6 mkr (−238,6).
 • Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till −253,8 mkr (−317,1) motsvarande −6,86 kr per aktie (−19,76). Jämförande siffror för rörelseresultat och periodens resultat efter skatt inkluderar engångsposter om totalt −334 mkr.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 (0).

Ur delåret Oktober–december 2023

 • Enligt segmentsredovisningen, 1) uppgick kvartalets intäkter till 703,4 Mkr (329,5) och rörelseresultatet till −29,7 mkr (−705,9). Jämförande
 • rörelseresultat inkluderar engångsposter om totalt −665 mkr.
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till −93,0 mkr (−708,3) och resultat per aktie uppgick till −2,01 kr (−45,17).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till −117,0 mkr (−0,0).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 57 (25).
 • Antal sålda bostäder uppgick till 122 (29).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 956,3 mkr (659,5) och rörelseresultatet till −96,1 mkr (−354,0).
 • Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till −158,5 mkr (−416,8) motsvarande −3,43 kr per aktie (−26,26). Jämförande siffror för rörelseresultat och periodens resultat efter skatt inkluderar engångsposter om total −334 mkr.

Fler Nyheter från förstasidan

Investerar i södra Europa

Berättar för FV om framtidsplanerna.

Arnhult miljardsäljer privat till nya Muro Invest

21 fastigheter ingår i transaktionen.

Smällkaramell: Söker hela 20.000 kvm nytt

FV avslöjar storbolagets kraftiga minskning av kontorslokaler. Mer än halvering kan vänta. Svår vakans kan vänta för börsbolag.

Wihlborgs hyr ut 3.300 kvm

Fastigheten köptes för drygt ett år sedan med hög vakans. Nu fullt uthyrd.

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Tillbaka till förstasidan