Rikshem snuddande nära 50 miljarder

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2019. Förvaltnings­resultatet uppgick till 1 286 (1 008). Hyresintäkterna har ökat med 4,4 procent till 2 916 mkr (2 792).  Driftsöverskottet har ökat med 62 mkr eller 4,1 procent till 1 586 mkr (1 524).

– Under 2019 ökade vi såväl hyresintäkter som driftsöverskottet, vilket vi är mycket nöjda med då vi haft högre kostnader för akut underhåll än vad vi ska behöva ha på sikt. Positiva värdeförändringar i våra joint ventures bidrar till att förvaltningsresultatet ökade starkt. Det är också glädjande att vi ser att vår långsiktiga plan om stärkt förvaltningsfokus resulterat i ett betydligt högre Nöjd-Kund-Index både när det gäller bostäder och lokaler, säger Per Uhlén, tf vd, Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 916 mkr (2 792)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,3 procent (3,9)
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 586 mkr (1 524)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 3,6 procent (-3,9)
  • Förvaltningsresultat om 1 286 mkr (1 008)
  • Periodens resultat uppgick till 2 244 mkr (2 489)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 49 307 mkr (45 687)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 538 mkr (2 107)
  • Totalavkastningen för året uppgick till 6,6 procent (8,4)

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan