Oscar Engelbert, fd vd, storägare och grundare Oscar Properties. Foto: Fastighetsvärlden

Revisor larmar – Vd oroad

Det är en tung delårsrapport som Oscar Properties avlämnar för det tredje kvartalet. Bolagets revisorer upplyser om att den finansiella situationen utgör en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Oscar Engelbert och Dragfast är största ägare i OP med 20 procent vardera.

Annons

Den sedan länge pressade aktiekursen föll som mest tillbaka 17 procent på uppgiften i rapporten men hämtade sig något och låg på minus 11 procent när börsen varit öppen någon timme – och handlades då för 31 öre styck jämfört med 35 när handeln inleddes (i mars 2017 var kursen motsvarande 2.220 kr/aktie).

– Bolaget befinner sig i en utmanande situation, med hög belåning och en illikvid transaktionsmarknad, som gjort det svårt att avyttra fastigheter till rimliga priser.

Så inleder vd Carl Janglin sitt vd-ord, och fortsätter:

– Den snabba ränteuppgången har resulterat i höga räntekostnader som väsentligt överstiger driftnettot. Detta har negativt påverkat bolagets rörelsekapital och dränerat bolagets likviditet. Att förändra bolagets kapitalstruktur är därför nödvändigt för bolagets fortlevnad och för att kunna attrahera nytt kapital.

Han tydliggör att bolagets likviditet är mycket ansträngd. Situationen kräver en snabb och omfattande omstrukturering.

Ett tydligt bekymmer är de höga vakanserna, som tilltar. Uthyrningsgraden uppgår nu till endast 81 procent mot 87 procent för ett år sedan. Bolagets bristande likviditet påverkar negativt eftersom det begränsar bolagets möjligheter att genomföra nödvändiga hyresgästanpassningar för att behålla och attrahera nya hyresgäster.

Under kvartalet har man gjort en översyn av bolagets tillgångar. Där man tidigare under året hållit uppe värdena har man nu i stället funnit det nödvändigt att skriva ner fastighetsportföljen med 14 procent. Värdeförändringen under tredje kvartalet uppgår därför till 969 mer mot 906 mer för hela perioden jan-sept.

I samband med delårsrapporten lämnar revisorerna en särskild upplysning om att den finansiella situationen utgör en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Ur delårsrapporten för jan-sept 2023:

• Nettoomsättningen ökade till 409,1 mkr (340,5).
• Hyresintäkterna uppgick till 316,8 mkr (326,8).
• Driftnettot uppgick till 207,7 mkr (203,8).
• Värdeförändring fastigheter uppgick till – 905,9 mkr (-0,9).
• Förvaltningsresultatet uppgick till -157,6 mkr (-68,8).
• Periodens resultat uppgick till -1 445,0 mkr (-50,5)
• Resultat per stamaktie uppgick till -10,06 kronor (-0,36).
• Likvida medel uppgick till 67,0 mkr (75,6).
• Soliditeten uppgick till 10,0 procent (31,1)

Ur delårsrapporten för juli-sept 2023

• Nettoomsättningen minskade till 109,1 mkr (117,4).
• Hyresintäkterna uppgick till 95,0 mkr (107,7).
• Driftnettot ökade till -56,3 mkr (-31,8).
• Värdeförändring fastigheter uppgick till -968,9 mkr (-50,0).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 69,8 mkr (-31,3).
• Periodens resultat uppgick till -1 368,1 mkr (-74,1)
• Resultat per stamaktie uppgick till -9,52 kronor (-0,52).

15 största ägare, 30 september 2023:

 1. Oscar Engelbert, genom bolag (20%)
 2. Dragfast AB (19,5, även stor ägare i krisande SBB)
 3. Avanza Pension (7,9)
 4. Sven-Olof Johansson (5,1)
 5. Swedbank Försäkring (3,4)
 6. Peter Eriksson
 7. Dan Peters
 8. Kusinhus AB
 9. Agmenta Holding AB
 10. Lectoria AB
 11. Dan Hägerbring
 12. Joakim Svensson
 13. Peritas AB
 14. Backahill AB
 15. Nordnet Pensionsförsäkring

Källa: Oscar Properties Q3/2023

 

Fler Nyheter från förstasidan

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Arnhults egna klenod

FV går igenom det som återstår av de direktägda fastigheterna i det privata bolaget

Klart: Ny vd vid JM

Johan Skoglunds efterträdare utsedd.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Castellum hyr ut 2.800 kvm i Bromma

Tecknat tre hyresavtal.

Investerar i södra Europa

Berättar för FV om framtidsplanerna.

Trions nya Hagabacken har köpt 18 fastigheter

Läs om Bengt Kjell, Oscar Lekander och Lars Thagessons nya fastighetssatsning.

Arnhult miljardsäljer privat till nya Muro Invest

21 fastigheter ingår i transaktionen.

Smällkaramell: Söker hela 20.000 kvm nytt

FV avslöjar storbolagets kraftiga minskning av kontorslokaler. Mer än halvering kan vänta. Svår vakans kan vänta för börsbolag.

Wihlborgs hyr ut 3.300 kvm

Fastigheten köptes för drygt ett år sedan med hög vakans. Nu fullt uthyrd.

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Tillbaka till förstasidan