Regeringen vill bygga helt ny stad – hemma hos Jens Engwall

Regeringen vill öka upp farten på bostadsbyggandet genom att bygga helt nya städer. Speciellt två områden pekas ut, runt Knivsta och runt Hemfosa. Det sistnämnda är den idyll där Jens Engwall sedan länge bor tillsammans med ett fåtal grannar. ”Det var som tusan”, säger Engwall till Fastighetsvärlden.

Bostadsminister Peter Eriksson har presenterat nio områden i sex kommuner som regeringens samordnare Johan Edstav valt att gå vidare med utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara stadsdelar och städer. Det är en delredovisning av uppdraget att samordna större samlade exploateringar, som är en av punkterna i regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder.

– Totalt handlar det här om cirka 100.000 nya bostäder. Tanken är att staten ska kunna avhjälpa hinder för exploatering genom att hjälpa till att få fram ny infrastruktur. Det kan handla nya spår, stationslägen och stöd till innovationer. Två nya järnvägsspår till Uppsala i den nationella infrastrukturplanen är ett tydligt exempel på att det här arbetet redan har gett effekt, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Samordnaren har mandat att för statens räkning ingå överenskommelser med kommuner och andra berörda parter.

Fastighetsvärlden summerar att nästan hälften av lägenheterna finns i korridoren mellan Stockholm och Uppsala, där regeringen skissar på en helt ny stad med arbetsnamnet Nysala. Den ska ligga mellan Uppsala och Knivsta. Området där är lågt exploaterat och Stockholms handelskammare har länge drivit frågan att bygga fyra spår mellan rikets första och fjärde största stad och med förslag på ett antal möjliga stationer däremellan. De fyra spåren fanns även med i den plan som Trafikverket presenterade häromdagen.

Den stora skrällen i regeringens områden är Hemfosa och Segersäng som ligger i södra delen av Stockholms län. I Hemfosa bor ett 80-tal invånare varav fastighetsprofilen Jens Engwall är en av dessa. På hans gård bor tio personer. Regeringen vill exploatera Hemfosa (som även är namnet på det fastighetsbolag som Engwall bildade, och som sedan några år finns på börsen) med 12.000 bostäder, vilket skulle kunna innebära 30.000 invånare. I ”grannbyn” Segersäng får det plats med 7.000–10.000 bostäder. Totalt skulle det kunna ge 60.000 invånare i en ”ny stad”.

Jens Engwall.

– Det var som tusan. Det är ju en rejäl ökning jämfört med idag när det bara finns några få hus. Jag har under de senaste veckorna sett en massa folk klädda i kostym gå runt i området, säger Jens Engwall till Fastighetsvärlden.

– Då kanske vi skulle kunna få en pizzeria till Hemfosa, så slipper man åka till grannstationen Tungelsta, fortsätter Engwall skämtsamt.

Hemfosas pendeltågsstation är en av de inom systemet med minst av- och påstigande, vilket FV berättat om tidigare i samband med ett seminarium om Stockholmsmarknaden i mars 2017. Då kallade trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons Hemfosa (och även närliggande Krigslida) för lågt hängande frukter för att få igång bostadsbyggandet, läs mer här.

– Köp mark här! Eller så kan ni låna ut pengar till mig så kan jag bygga där den dag jag slutar som trafiklandstingsråd, sa Kristoffer Tamsons.

Jens Engwall:

– Stationen har upprustats. Det är en av de minsta stationerna sett till antalet passagerare, men nog en av de finare. Jag har själv börjat åka ofta de senaste åren, säger Engwall.

– Kanske är det även nästa steg i min karriär, att bygga min egen stad. Det har jag ju aldrig gjort tidigare, säger Jens Engwall till Fastighetsvärlden.

Meeri Wasberg och Jens Engwall: Karta/underlag: Haninge kommun.

När Fastighetsvärlden ber Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge, beskriva hur Hemfosa ser ut idag säger hon:

– Det är ett väldigt grönt område. Det finns några hästar där, och några sommarstugor. Det är ett väldigt outvecklat område.

Hon hoppas att man ska kunna börja exploatera Hemfosa redan inom fem år. I den tidigare översiktsplanen för Haninge kommun nämns planerna, mindre sådana, först för år 2030.

– Men med detta beslutet så snabbas processen upp. Vi har dessutom lärt oss mycket av stadsdelen Vega som vi håller på att utveckla just nu. Men för Hemfosa krävs det även att vi tillför en avfart från Nynäsvägen för att det ska bli en bra stadsdel. Pendeltågsstationen finns som sagt redan där, säger Meeri Wasberg.

Haninge kommun är en av de tre stora markägarna i Hemfosa. De övriga är just Jens Engwall och även familjen Nordin.

Meeri Wasberg konstaterar att Hemfosa och grannen Segersäng på sikt skulle kunna fungera som tvillingstäder.

Hemdosa blir dock avsevärt mycket större än Vega, ungefär tre gånger så många bostäder/invånare, enligt planen. Inkluderat Segersäng förstås ännu större.

Statistik över av- och påstigande inom den södra delen av pendeltågsnätet.

Stationen Hemfosa hade, enligt SL, 100 av- och påstigande i snitt per vinterdag 2015. Stationen söderut, Segersäng, hade 300 i snitt, enligt siffror från 2015.  Västerhaninge något norrut hade, jämförelsevis 4.500 av- och påstigande. För pendeltågsstationerna norr om centrala Stockholm har samtliga stationer minst 2.000 av- och påstigande med undantag för Rosersberg (1.200).

Fastighetsvärlden har tagit del av Haninge kommuns ansökan. Där står det: ”En volymstudie av området närmast stationen Hemfosa (500 m) visar att det där skulle kunna rymmas 6.000 bostäder. Inom en radie av 1.000 meter ryms sammanlagt minst 10 000 bostäder. Nordöst om området finns redan ett företagsområde utpekat i Haninge kommuns översiktsplan”.

Haninge kommun skriver vidare: ”Visionen för Hemfosa är ABC-staden 2.0. Hemfosa saknar idag i princip bebyggelse och gatunät. Det möjliggör en hållbar stadsutveckling där kollektivtrafikens tillgänglighet får forma staden. För att kunna bygga tätt och utnyttja lägen i närhet till pendeltåget maximalt ges företräde för fossilfri kollektivtrafik och cykel, men med bilen integrerad utifrån dagens och morgondagens lösningar och behov. ”

Områdena som regeringen pekar ut är följande:

  • Landvetter södra i Härryda kommun (10.000 bostäder)
  • Segersäng i Nynäshams kommun (7.000-10.000 bostäder)
  • Hemfosa i Haninge kommun (12 000 bostäder)
  • Alsike i Knivsta kommun (10.000 bostäder)
  • Nydal i Knivsta kommun (12.000 bostäder)
  • Bergbrunna i Uppsala kommun
  • Södra staden i Uppsala kommun (där har Uppsala kommun berättar för Fv att man planerar 20.000 bostäder, läs mer här)
  • ”Nysala” i Uppsala och Knivsta kommuner (20.000 bostäder )
  • Näringen i Gävle kommun (4.000–6.000 bostäder)
Området Segersäng. Majoriteten av de nya bostäderna kommer att byggas väster om
järnvägen. Bild: Drömarbild.

Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, Patrik Isestad, kommenterar att Nynäshamn och området Segersäng blivit utvalt:

– Satsningen skulle innebära en kraftig befolkningsökning, ökade skatteintäkter, fler jobb, bättre infrastruktur såsom tåg, bussar och vägar och ett större socialt och kulturellt utbud. Den nya stadsdelen ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Med tydliga inslag av ny teknik och innovationer ska de boende kunna leva klimatsmart och nära naturen men samtidigt med storstaden inom räckhåll. Det är viktiga grundpelare när vi utvecklar framtidens modellområde.

Karta över exploateringsområden och ny kollektivtrafiklänk ”Ulltunalänken”.

I Uppsala ingår områdena Bergsbrunna samt Södra staden-Gottsunda där det kan skapas 33.000 nya bostäder och 10.000–20.000 arbetsplatser.

– På kort tid har vi nästan tredubblat bostadsbyggandet och Uppsala har bevisat att vi kan anta regeringens utmaning att bygga bostäder, skapa jobb och växa hållbart. Södra Uppsala har potential att bli ett område med stor betydelse för utvecklingen inte bara i Uppsala utan i hela huvudstadsregionen, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för bostäder och stadsplanering.

– Det är glädjande att utredaren Johan Edstav nu har med förslaget att utveckla stadsdelen Bergsbrunna vid en ny station samt hela Södra staden. Igår kom Trafikverkets besked om fyrspårssatsningen i sin nationella plan – där har utredarens förslag om exploateringar i Uppsalaområdet varit helt avgörande. Förslaget innebär att vi kan stärka det spårburna och hållbara resandet samtidigt som vi utvecklar Uppsala. Från kommunens sida står vi beredda att tillsammans med samordnaren förhandla om hur planerna ska realiseras, säger Maria Gardfjell (MP) kommunalråd med ansvar för miljö och hållbar stadsmiljö.

Fler Nyheter från förstasidan

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Topplista

50 Mäktigaste 2023

För 18:e året har Fastighetsvärlden låtit fastighets- och byggbranschen rösta fram vem som anses Mäktigast. Nya placeringar publiceras dagligen klockan 11.11!

Sex gör upp om Mäktigast 2023

Två tidigare toppnamn är borta.

Så blir storförsäljningen

FV berättar om processen.De mest kända fastigheterna Ytan Kommunerna Hela fastighetslistan Buddatumet.

Nybyggd kontorsfastighet byter ägare för 420 miljoner

Fastighet i hett utvecklingsområde. Priset är 56.500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms till 5,6 procent.

Namnbytet: Ledningen för nya 42-miljardersbolaget

Läs vad bolaget innehåller, om strategin och ledningsgruppen.

Ingår avtal om högt kontorshus på halvö

46.000 kvm kontor planeras av Alecta och Elof Hansson.

Ikea tar över efter Skanska

Hyreskontrakt om nästan 8.000 kvm kontor.

Miljardsatsning längs E4:an

Resenärer till Arlanda får något nytt att titta på.

Redo köpa från Arnhults M2

Förhandlar om affär med central fastighet om 9.000 kvm.

Bildextra: Vill bygga stort kongresscenter

FV berättar om ny miljardsatsning. Se flera bilder och illustrationer.

DNB på väg att ta över hälften av Oscars fastigheter

Fastigheter värderade till 3 miljarder kan omfattas av åtgärden. FV berättar vem som fått i uppdrag att sälja.

Tillbaka till förstasidan