3.500 bostäder ska byggas i Knivsta

Knivsta kommun har presenterat vad man kallar Utvecklingsprogram Knivsta 2035. Där tar kommunen ett samlat grepp om framtidens Knivsta och planerar …

Knivsta får en ny stadsdel med 1.000 nya bostäder

Nu har detaljplanen för den nya stadsdelen Lötängen varit på samråd, vilket innebär att Archus, tillsammans med fastighetsägarna Svevia, Amymone …

Genova och Wallenstam får markanvisningar i Knivsta

Genova Property Group och Wallenstam AB blir ankarbyggherrar för området Västra Knivsta. Det är kommunstyrelsen i Knivsta kommun har beslutat att …

Amasten planerar bygga 112 Riki-lägenheter i Knivsta

Projektet gäller Fastigheten Gredelby 7:85 i centrala Knivsta. Förutsatt att bygglov antas kommer projektet att produktionsstarta i januari 2020 – …

Kilenkrysset köper 280 hektar i Knivsta

Kilenkrysset har köpt ett 280 hektar stort markområde i Knivsta. Markområdet som består av tre större fastigheter är beläget vid …

1600-tals slott får ny ägare

Operatören kommer att fortsätta driva verksamheten.

Vectura uppför äldreboende i Knivsta

Vectura utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter med det planerade äldreboendet Villa Ängby som ska uppföras på fastigheten Kvarteret Knivsta Ängby 2:1. …

Bjerking och Sambostäder erhåller markanvisning i Knivsta

Bjerking har tillsammans med Sambostäder erhållit en markanvisning med centralt läge i Knivsta. På tomten planeras ca 120 bostäder med …

Regeringen vill bygga helt ny stad – hemma hos Jens Engwall

Presenterar förslag på nio områden i sex kommuner. Totalt cirka 100.000 bostäder. Läs ”drabbade” Jens Engwalls svar på regeringens planer.

Bildar gemensamt bolag och förvärvar i Knivsta

Genova Property Group har tillsammans med Redito tecknat avtal om att förvärva fastigheten Gredelby 21:1 i Knivsta till ett underliggande …

Nya Bolite i rekordsnabb process för 200 nya lägenheter

Bolite är en ny aktör på bostadsmarknaden. Bakom bolaget står de båda forna Catellamedarbetarna Erik Westerlund och Oscar Engellau. I bolagets projektbank …

Tarpen Nordic förvärvar två samhällsfastigheter

I två separata affärer har Tarpen Nordic förvärvat en fastighet i Knivsta och en i Västerås. De båda fastigheterna är på …

Concent hoppas bygga hotell norr om Arlanda

Förhandlar med operatörer. Concent planerar för att utveckla ett hotell med över 200 rum samt tre byggnader med hostelverksamhet i direkt …

NRE färdigställer livsmedelsbutik i Knivsta

NRE Sweden har färdigställt en ny livsmedelbutik i Knivsta. Det är en Willysbutik som öppnade den 19 mars. Butiken blir cirka 3.000 …