Jesper Göransson.

Peab vinstvarnar – föreslår kraftigt sänkt utdelning

Peab anpassar sin verksamhet för att möta den kraftigt försämrade bostadsmarknaden samt tar kostnader för reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar om totalt 525 mkr som belastar det fjärde kvartalet 2023. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 kronor per aktie (4,00).

Annons

De senaste åren har präglats av en på många sätt turbulent omvärld. Det har inneburit såväl ökningar av byggkostnader som drastiskt höjda räntor. För Peabs del har produktionsstarterna av bostäder fallit kraftigt sedan toppåret 2021 och starterna av bostadsrätter har näst intill avstannat helt. Försämringen på bostadsmarknaden har, förutom projektutvecklingsverksamheten, även påverkat Peabs affärsområde Bygg. Byggverksamheten har dock till stor del kunnat ställa om till andra typer av husbyggande. Orderingången för affärsområde Bygg har minskat med 26 procent sedan 2021, medan orderingången specifikt för bostadsprojekt har minskat med 78 procent.

För att anpassa kostnadsmassan till en lägre verksamhetsvolym och säkerställa fortsatt lönsamhet genomförs därför ett antal åtgärder. Organisationerna inom byggproduktion, bostadsutveckling, uthyrningsverksamhet samt centrala stödfunktioner anpassas vilket medför omstrukturerings-kostnader, men också sänkta omkostnader framöver. Inom affärsområde Bygg görs projektnedskrivningar av dels bostadsprojekt som är erhållna före krigsutbrottet i Ukraina och som påverkats av prisökningar, dels av ett antal projekt i den norska verksamheten. Sammantaget uppgår reserveringar och omstruktureringskostnader till 400 Mkr. Därutöver görs nedskrivning av goodwill i den norska byggverksamheten med 125 Mkr. Sammantaget innebär dessa åtgärder engångseffekter om 525 Mkr, som belastar det fjärde kvartalet 2023 där 465 Mkr belastar affärsområde Bygg och 60 Mkr belastar Koncerngemensamt.

Peab redovisar enligt segmentsredovisning ett preliminärt bokslut för januari-december 2023 enligt följande (samtliga siffror inom parentes avser 2022):

 • Nettoomsättning 58 821 Mkr (63 135)
 • Rörelseresultat 1 853 Mkr (2 741)
 • Rörelsemarginal 3,2 procent (4,3)
 • Resultat efter skatt 1 413 Mkr (2 037)
 • Nettoskuld 8 676 Mkr (6 899)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,6 (0,5)
 • Orderingång 45 108 Mkr (53 259)
 • Kassaflöde före finansiering -1 291 Mkr (-1 955)

Peab redovisar enligt IFRS ett preliminärt bokslut för januari-december 2023 enligt följande:

 • Nettoomsättning 61 600 Mkr (61 933)
 • Rörelseresultat 2 586 Mkr (2 557)
 • Rörelsemarginal 4,2 procent (4,1)
 • Resultat efter skatt 1 988 Mkr (1 831)

Affärsområdena Bygg och Projektutveckling har påverkats av den försämrade bostadsmarknaden. Inom Projektutveckling produktionsstartades 79 (314) egenutvecklade bostäder under det fjärde kvartalet 2023, vilka byggs i egen balansräkning. För helåret 2023 uppgick antalet produktionsstarter till 727 (2 336). Inom dessa två affärsområden sker en successiv omställning mot andra produkter. Affärsområde Anläggning och beläggnings- och ballastverksamheten som ingår i affärsområde Industri, är positionerade mot offentliga kunder och har en mer stabil marknad. Peab uppvisar resultatförbättring inom både affärsområde Anläggning och affärsområde Industri.

Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna pekar på nedgångar i Sverige och Finland samt oförändrade nivåer i Norge för 2024. Bostadsmarknaderna väntas vara fortsatt nedåtgående, medan anläggningsmarknaderna förväntas vara stabila.

Peab har starkt fokus på kassaflöde och nettoskuld. Under det fjärde kvartalet 2023 uppvisar Peab ett starkt kassaflöde och nettoskuldsättningsgraden uppgår vid utgången av året till 0,6, vilket är inom det finansiella målintervallet mellan 0,3-0,7. Styrelsen avser att föreslå Peabs årsstämma att besluta om en utdelning på 1,50 kronor per aktie, vilket bedöms vara balanserat utifrån ordersituation, intjäningsförmåga och finansiell ställning.

– Peabs affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring tjänar oss väl såväl i goda som i svårare tider. Efter den nu kommunicerade anpassningen av verksamheten står vi väl rustade att hantera både en fortsatt svag bostadsmarknad och att möta en uppåtgående marknad, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Peab publicerar sin fullständiga bokslutskommuniké 2023 den 2 februari 2024 klockan 08:00.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan