Oscar avyttrar till Genova och SBB i Nacka Strand

Oscar Properties fortsätter att avyttra projekt. Nu säljs bolaget med Nacka Strand-projekten för 1 krona.
Men köparen, ett JV bestående av SBB och Genova, övertar istället ansvaret för utestående obligationer. På sikt kan det också bli mer klirr i OP:s tomma kassakista.

Oscar Properties överlåter samtliga aktier i Nackahusen Holding AB inklusive de helägda fastighetsägande dotterbolagen till ett av Geneova Property Group och SBB samägt bolag.

Det här har varit ett av de stora finansiella åtaganden som Oscar Properties haft kvar att lösa i närtid. Obligationerna som Nackahusen Holding gett ut, är aktuella för inlösen nu i augusti.

Genom transaktionen avyttrar Oscar Properties fastigheterna Nacka Sicklaön 13:24, 13:139 och 362:1 samt del av Sicklaön 13:78, 13:135 och 13:87. Fastigheterna utgörs av kommersiella lokaler samt byggrätter där kommande detaljplan förväntas medge utveckling av bostäder och lokaler om cirka 39.400 kvm BTA.

Köpeskillingen uppgår till 1 krona.

Köparen övertar på tillträdesdagen ansvaret för utestående obligationer utgivna av Nackahusen Holding. Utöver detta tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på projektens vinster vid färdigställande. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 240 miljoner kronor.

JV:t övertar ansvaret för det utestående obligationslånet om cirka 360 miljoner kronor. Avsikten är att parterna ska utveckla såväl hyresrätter för långsiktig förvaltning samt bostadsrätter.

Inför transaktionen har Nackahusen Holding ingått avtal med ytterligare part avseende avyttring av byggrätter om 8.500 kvm BTA samt kvarvarande kommersiella byggnader på fastigheten Nacka Sicklaön 13:135 och 13:87. Likvid för denna transaktion ska regleras dels i november 2020, med cirka 50 miljoner kronor, dels ytterligare närmare 120 miljoner kronor när detaljplan vunnit laga kraft.

Genovas och SBB:s gemensamt ägda bolaget kommer därefter kontrollera fastigheter och byggrätter överstigande cirka 30.000 kvm ljus BTA till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 190 miljoner kronor.

Oscar Properties förvärvade det nu sålda beståndet av Carlyle vid årsskiftet 2016/2017, en tidpunkt som i efterhand visat sig inte vara helt optimal. Det då redan införda amorteringskravet skärptes senare och bostadsutvecklarna fick det tufft.

När Oscar Properties förvärvade fastigheterna ingick fler fastigheter än de som nu säljs, den totala köpeskillingen uppgick då till 560 miljoner kronor. Bolaget har redan tidigare lyckats göra delavyttringar.

Genova och SBB har sedan tidigare ett samarbete ute på Gåshaga, Lidingö som ingicks under 2020 där parterna gemensamt äger fastigheten Stapelbädden 3. Avsikten är att utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 50.000 kvm mark och komplettera tidigare utveckling på Gåshaga, Lidingö med tonvikt på hållbara bostäder och fastigheter med samhällsinslag.

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Tisdag den 1 december 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Savana och SBB satsar 800 miljoner i projekt

Läs om de ekonomiska detaljerna kring uppgörelsen.

SBB om den banbrytande inbrytningen

”För inte så länge sedan ägde kommunerna alla fastigheter för skolor och äldreboenden”. Berättar för FV.

Han blir ny Uppsalachef hos Vasakronan

Tar även plats i ledningsgruppen.

"I botten finns en ovilja"

Stjärnarkitekten om att staden vill stoppa Tellus Towers.

Efter Inteas jackpot – nu anmäls polisen

SBB kommenterar upphandlingen och funderar på framtiden i staden.

Batljans nya satsning: Leds av flera tidigare toppmilitärer

Läs om SBB:s nya affärsområde och toppnamnen bakom. Ilija Batljan berättar för FV om investeringsmålet. FV har även pratat med den nya toppchefen.

Överraskande: Thögersen lämnar vd-stolen i Catena

Berättat för styrelsen att han kommer att lämna under 2021.

Söker partner till fastigheter värda hela 8 miljarder

Öppnar för stor delförsäljning och att ta in långsiktiga delägare. Behåller stor fastighet mitt i Stockholm.

Humlegården gör tung rekrytering från Kungsleden

Får en nyinrättad roll som COO.

Wästbygg ska börsnoteras – men Arnhult säljer inte

Vd:n säljer delar av sitt innehav. Storägaren Rutger Arnhult behåller allt.

Här gräver Batljan för kinesiska hus åt Amasten

SBB-grundaren extraknäcker för att hålla byggpriserna nere?

Heimstaden köper för 8,6 mdr

3.900 bostäder ingår i bolagets senaste jätteköp.

Fullständig jackpot för Intea – vinner totalt 35.000 kvm

Tredje ”vinsten”. FV bedömer projektinvesteringen till totalt 1,5 miljarder kronor.

Öppnar för att sälja anrika huset i Gamla stan

”Vi är beredda att köpa huset för vad det kan vara värt – om vi har råd.”

Tillbaka till förstasidan