Oscar avyttrar till Genova och SBB i Nacka Strand

Oscar Properties fortsätter att avyttra projekt. Nu säljs bolaget med Nacka Strand-projekten för 1 krona.
Men köparen, ett JV bestående av SBB och Genova, övertar istället ansvaret för utestående obligationer. På sikt kan det också bli mer klirr i OP:s tomma kassakista.

Oscar Properties överlåter samtliga aktier i Nackahusen Holding AB inklusive de helägda fastighetsägande dotterbolagen till ett av Geneova Property Group och SBB samägt bolag.

Det här har varit ett av de stora finansiella åtaganden som Oscar Properties haft kvar att lösa i närtid. Obligationerna som Nackahusen Holding gett ut, är aktuella för inlösen nu i augusti.

Genom transaktionen avyttrar Oscar Properties fastigheterna Nacka Sicklaön 13:24, 13:139 och 362:1 samt del av Sicklaön 13:78, 13:135 och 13:87. Fastigheterna utgörs av kommersiella lokaler samt byggrätter där kommande detaljplan förväntas medge utveckling av bostäder och lokaler om cirka 39.400 kvm BTA.

Köpeskillingen uppgår till 1 krona.

Köparen övertar på tillträdesdagen ansvaret för utestående obligationer utgivna av Nackahusen Holding. Utöver detta tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på projektens vinster vid färdigställande. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 240 miljoner kronor.

JV:t övertar ansvaret för det utestående obligationslånet om cirka 360 miljoner kronor. Avsikten är att parterna ska utveckla såväl hyresrätter för långsiktig förvaltning samt bostadsrätter.

Inför transaktionen har Nackahusen Holding ingått avtal med ytterligare part avseende avyttring av byggrätter om 8.500 kvm BTA samt kvarvarande kommersiella byggnader på fastigheten Nacka Sicklaön 13:135 och 13:87. Likvid för denna transaktion ska regleras dels i november 2020, med cirka 50 miljoner kronor, dels ytterligare närmare 120 miljoner kronor när detaljplan vunnit laga kraft.

Genovas och SBB:s gemensamt ägda bolaget kommer därefter kontrollera fastigheter och byggrätter överstigande cirka 30.000 kvm ljus BTA till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 190 miljoner kronor.

Oscar Properties förvärvade det nu sålda beståndet av Carlyle vid årsskiftet 2016/2017, en tidpunkt som i efterhand visat sig inte vara helt optimal. Det då redan införda amorteringskravet skärptes senare och bostadsutvecklarna fick det tufft.

När Oscar Properties förvärvade fastigheterna ingick fler fastigheter än de som nu säljs, den totala köpeskillingen uppgick då till 560 miljoner kronor. Bolaget har redan tidigare lyckats göra delavyttringar.

Genova och SBB har sedan tidigare ett samarbete ute på Gåshaga, Lidingö som ingicks under 2020 där parterna gemensamt äger fastigheten Stapelbädden 3. Avsikten är att utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 50.000 kvm mark och komplettera tidigare utveckling på Gåshaga, Lidingö med tonvikt på hållbara bostäder och fastigheter med samhällsinslag.

Fler Nyheter från förstasidan

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sikte på ytterligare uppköp

Efter att ha tuggat i sig flera noterade bolag har Stenhus nu funnit ytterligare ett bolag som man går in tungt i, kanske för ett kommande uppköp.

Aktien som drabbade SBB:s resultat stenhårt

Det har pratats en hel del om värdet på JM-posten hos SBB. Men det var ett annat innehav som påverkade halvårsresultatet negativt med över en miljard.

Tillbaka till förstasidan