Senaste nyheterna om Genova


Genova delsäljer två nya fastigheter för 1,3 miljarder

408 hyresbostäder, vård- och omsorgsboende, en förskola och två garage ingår i transaktionen.

Genova avyttrar i Uppsala för 50 mkr

Genova säljer fastigheten Boländerna 9:11 i södra Uppsala. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 50 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde, enligt bolaget.

Genova hyr ut till ett värde om 131 miljoner i Uppsala

Genova har tecknat ett 15-årigt hyresavtal i fastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala om cirka 5.000 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 9 miljoner. Hyresavtalet är tecknat med Altris, en ledande svensk utvecklare av natrium-jonbatterier.

Genova i solig försäljning om 410 mkr

Genova har tecknat avtal om försäljning av två fullt uthyrda hotellfastigheter i Palma, Mallorca, för cirka 35 miljoner euro, motsvarande cirka 410 miljoner kronor.

Realplay

Behöver detaljplanerna bli mer flexibla?

En inte helt enig trio diskuterar om det behövs förändringar i lagar och detaljplaneprocessen när områden behöver förändras.

Genova avyttrar i Knivsta för 85 mkr

Genova säljer fastigheten Gredelby 7:89 i centrala Knivsta. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor, vilket är cirka 3 procent under bokfört värde per 31 mars 2023. Det är Trophi som köper – och som räknar med fler förvärv under året.

Genova justerar operativa mål

Genova styrelse har beslutat att uppdatera bolagets operativa mål gällande pågående byggnation av egenproducerade bostäder samt andel hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter.

Genova tar in 200 mkr i nyemission

Emitteringskursen 38 procent under senast angiven substans.

Genova anställer Henrik Zetterström som ny CFO

Henrik Zetterström har rekryterats som ny CFO i Genova Property Group. Henrik har bred erfarenhet från fastighetssektorn, bland annat som CFO på Estea och M2 Gruppen, och har arbetat som revisor på KPMG i olika ledande roller

Bolix slussar vidare fyra ur Corem-köpet till Järngrinden

Järngrinden förvärvar fyra fastigheter i Borås av Bolix Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 98 mkr. Vakansgraden är 18 procent. Säljaren köpte nyligen fastigheterna från Corem.

Byggstart för K2A och Genovas projekt i Viby

Detaljplanen för stadsdelsprojektet Viby i Upplands-Bro, där K2A  tillsammans med Genova utvecklar en ny stadsdel med 850 bostäder och ett eget stadsdelscentrum, har vunnit laga kraft. Byggstart planeras ske under fjärde kvartalet 2022.

 

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB säljer ännu mer – Genova köper

SBB gör ännu en försäljning. Denna gång är det Genova som köper. Affären gäller fastigheterna Jungfrun 2 och Jungfrun 3 i Norrtälje. Prislapp: 153 miljoner kronor.

Genova köper efter att Oscar inte gick i mål

Nybyggd 08-fastighet om 4.200 kvm.