Genova förvärvar i Stockholm och Uppsala

Genova har avtalat om att förvärva tre strategiskt belägna fastigheter i Stockholm och Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 80 …

Genova inleder samarbete med K2A och avyttrar del av fastighet

Genova Property Group AB inleder samarbete med bostadsbolaget K2A. Genova har ingått avtal om att avyttra 30 procent av aktierna …

Genova köper för 650 mkr

Sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

Anna Molén till Genovas ledningsgrupp

Genova stärker upp ledningsgruppen med Anna Molén och inrättar även ett nytt affärsområde med fokus på stadsutveckling. Anna Molén är …

Genova köper i Storstockholm för 175 mkr

Genova köper handel, kontor och bostadsmark i Nacka och Skarpnäck. Säljare är Castellum. CBRE var säljarens rådgivare. Avtalet gäller köp …

Genova förvärvar hotell

Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Sjöborren 5 och 6 i Sollentuna,till ett underliggande fastighetsvärde om 92,5 Mkr före …

Genova: ”Vi väl rustade för fler intressanta förvärv”

Genova har presenterat sin delårsrapport för årets första nio månader. I vd-ordet skriver Michael Moschewitz bland annat: ”Genova har en tydlig …

Genova förvärvar i Uppsala för 90 miljoner

Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Danmarks-Kumla 14:1 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 91 miljoner kronor. …

Nya hyresavtal för 2.800 kvm hos Genova

I Uppsala och Åkersberga har Genova nytecknat samt förlängt hyresavtal om totalt 4.400 kvm. I Boländerna 9:11 i Uppsala har …

Genova fyllt upp efter Coop i Upplands Bro

Genova har tecknat ett nytt hyresavtal om 6.000 kvm i fastigheten Viby 19:3 till Riddermarks Bil. Hyresavtalet löper i 5 …

Genova förvärvar i Boländerna för 180 mkr

Genova har avtalat om att förvärva fastigheten Boländerna 21:4 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 180 mkr. Fastigheten …

Genova ser möjligheter trots oron – vill dubbla

Planera att satsa allt mer på hyresrätter och samhällsfastigheter.

Genova hyr ut 7 100 kvm till Norlandia i Norrtälje

Genova har träffat ett hyresavtal med Norlandia avseende ett äldreboende och en förskola om sammanlagt 7100 kvm i Norrtälje. Det …

Genova 08-köper från Magnolia

Säljaren avyttrar annat än bostäder.