Offentliga Hus renodlar inför börsnotering

Börsaktuella Offentliga Hus har ingått två avtal om försäljning av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB. Det handlar till stora delar om internaffärer.

Annons

Offentliga Hus fokuserar långsiktigt på tillväxt inom fastighetssegmentet Samhällsfastigheter. Som en naturlig del av den strategin renodlas nu portföljen genom avyttring av fastighetstillgångar som inte bedöms som långsiktiga innehav. I två separata transaktioner säljer bolaget dels 88 mindre fastigheter, vilka förvärvades i en större transaktion från statliga Svevia 2018 (läs mer här), samt den 34-procentiga ägarandelen i studentbostadsbolaget SBS.

Portföljen med mindre fastigheter säljs till det Fastatorägda bolaget Industrisamhället till ett överenskommet fastighetsvärde om 350 miljoner kronor (preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till 215 miljoner kronor),

Aktierna i SBS säljs till Offentliga Hus ägare Nordact till ett överenskommet värde om 200 miljoner kronor. Nordact i sin tur säljer omgående aktierna till Fastator, som därmed ett nytt innehavsbolag. SBS har ett fastighetsvärde om 2,1 miljarder kronor. Övriga större aktieägare är Amasten 21%, Lindbäcks Fastigheter 20%, SBB 18% och Älvstranden i Karlstad 4%.

Båda transaktionerna är villkorade av stämmobeslut i Fastator och försäljningen till Industrisamhället är även villkorad av finansieringsbeslut i Industrisamhället. Tillträde av båda transaktionerna är planerat till den 30 september.

Joachim Kuylenstierna, vd Fastator:

– Vi genomför nu ett antal transaktioner av renodlande karaktär som väsentligt stärker våra innehavsbolag Offentliga Hus och Industrisamhället, där Offentliga Hus renodlas inför sin börsintroduktion samtidigt som Industrisamhället fortsätter sin tillväxtresa och nu har fastigheter för 1,4 miljarder kronor inklusive avtalade fastighetsförvärv. Därutöver är det mycket glädjande att kunna presentera ett nytt innehavsbolag för Fastator i form av Studentbostäder i Sverige, som med Rebecka Eidenert i spetsen hittills har levererat en fantastisk tillväxt och på kort tid byggt ett fastighetsbolag med fastigheter för 2,1 Mdkr.

Transaktionerna medför ingen resultat- eller likviditetseffekt för Fastator.

Offentliga Hus vd Fredrik Brodin :

– Vi har sedan styrelsebeslutet i januari 2020, att notera Offentliga Hus i Norden AB på Stockholmsbörsen, arbetat med att bygga ett bolag med samhällsfastigheter för offentlig verksamhet inom våra tre huvudområden; utbildning, vård och kontor för offentlig verksamhet. Som ett led i denna process blev det naturligt att avyttra merparten av de mindre fastigheter av industrikaraktär som inte motsvarar bolagets tydliga målsättning, samt även vårt ägande i SBS. Den kassaförstärkning som försäljningen innebär kommer primärt att användas till fortsatt tillväxt inom våra tre huvudområden.

Offentliga Hus börsintroduktion är planerad till första hälften av oktober 2020.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan