Offentliga Hus renodlar inför börsnotering

Börsaktuella Offentliga Hus har ingått två avtal om försäljning av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB. Det handlar till stora delar om internaffärer.

Offentliga Hus fokuserar långsiktigt på tillväxt inom fastighetssegmentet Samhällsfastigheter. Som en naturlig del av den strategin renodlas nu portföljen genom avyttring av fastighetstillgångar som inte bedöms som långsiktiga innehav. I två separata transaktioner säljer bolaget dels 88 mindre fastigheter, vilka förvärvades i en större transaktion från statliga Svevia 2018 (läs mer här), samt den 34-procentiga ägarandelen i studentbostadsbolaget SBS.

Portföljen med mindre fastigheter säljs till det Fastatorägda bolaget Industrisamhället till ett överenskommet fastighetsvärde om 350 miljoner kronor (preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till 215 miljoner kronor),

Aktierna i SBS säljs till Offentliga Hus ägare Nordact till ett överenskommet värde om 200 miljoner kronor. Nordact i sin tur säljer omgående aktierna till Fastator, som därmed ett nytt innehavsbolag. SBS har ett fastighetsvärde om 2,1 miljarder kronor. Övriga större aktieägare är Amasten 21%, Lindbäcks Fastigheter 20%, SBB 18% och Älvstranden i Karlstad 4%.

Båda transaktionerna är villkorade av stämmobeslut i Fastator och försäljningen till Industrisamhället är även villkorad av finansieringsbeslut i Industrisamhället. Tillträde av båda transaktionerna är planerat till den 30 september.

Joachim Kuylenstierna, vd Fastator:

– Vi genomför nu ett antal transaktioner av renodlande karaktär som väsentligt stärker våra innehavsbolag Offentliga Hus och Industrisamhället, där Offentliga Hus renodlas inför sin börsintroduktion samtidigt som Industrisamhället fortsätter sin tillväxtresa och nu har fastigheter för 1,4 miljarder kronor inklusive avtalade fastighetsförvärv. Därutöver är det mycket glädjande att kunna presentera ett nytt innehavsbolag för Fastator i form av Studentbostäder i Sverige, som med Rebecka Eidenert i spetsen hittills har levererat en fantastisk tillväxt och på kort tid byggt ett fastighetsbolag med fastigheter för 2,1 Mdkr.

Transaktionerna medför ingen resultat- eller likviditetseffekt för Fastator.

Offentliga Hus vd Fredrik Brodin :

– Vi har sedan styrelsebeslutet i januari 2020, att notera Offentliga Hus i Norden AB på Stockholmsbörsen, arbetat med att bygga ett bolag med samhällsfastigheter för offentlig verksamhet inom våra tre huvudområden; utbildning, vård och kontor för offentlig verksamhet. Som ett led i denna process blev det naturligt att avyttra merparten av de mindre fastigheter av industrikaraktär som inte motsvarar bolagets tydliga målsättning, samt även vårt ägande i SBS. Den kassaförstärkning som försäljningen innebär kommer primärt att användas till fortsatt tillväxt inom våra tre huvudområden.

Offentliga Hus börsintroduktion är planerad till första hälften av oktober 2020.

Fler Nyheter från förstasidan

10 experter om hoten och möjligheterna med Amazon

FV summerar vad ett antal experter tror.

Han blir ny chef för Stordalens fastighetsbolag

Blir ansvarig för ett bestånd som är värt cirka 22 miljarder kronor.

Affär för 2 miljarder inom tullarna

40.000 kvm lokaler ingår i den stora transaktionen.

Bekräftat: Amazon har påbörjat lansering

Ett officiellt pressmeddelande har kommit från den amerikanska jätten. Har 40 procent av marknaden i Tyskland.

Fond köper för 260 miljoner

Förvärvar nyproducerad fastighet.

Castellum: ”Inga behov av generella nedskrivningar”

Vd Henrik Saxborn kommenterar första halvåret.

Hyrorna hos Akelius upp med 6,3 procent

Läs om hur beståndet förändrats och den nye vd:n kommentar.

UC: Blygsam minskning av konkurser i juli

”Hemestern” tycks inte påverka konkurser inom hotell- och restaurangbranschen.

Åtal för insideraffärer i Victoria Park

Kända företagsledare åtalas för insiderbrott i samband med Vonovias bud på Victoria Park.

HUI: Amazon till Sverige i höst

Uppger att uppgiften är bekräftad.

Statlig jakt efter citylokaler

Fyra aktörer i gemensam satsning för att finna 8.000–12.000 kvm.

Sommarshoppar för 182 miljoner på Österlen

Förvärvar tre fastigheter om totalt 25.000 kvm lokaler.

Cocozza ökar i SBB – och vill se flera förändringar

”Den senaste emissionen av konvertibler där abstraktionsnivån i prospekten var som hämtade från ett seminarium i matematik”.

Jubel vid Olav Thon när delar av gränsen öppnar

Olav Thon själv ger sin syn på den den nedslängda gränsen – och vill öppna mer.

Tillbaka till förstasidan