Köpare ifrån Nordamerika och Mellanöstern driver på i Europa

Daniel Andersson: Tror vi får se fler utomeuropeiska investerare i Sverige framöver. Investerare från Nordamerika och Mellanöstern är de största drivkrafterna bakom den ökade aktiviteten på den europeiska kommersiella fastighetsmarknaden. Utomeuropeiska köpare stod under första halvan av 2013 för mer än en fjärdedel av alla transaktioner, enligt de senaste uppgifterna från CBRE.

Den sammanlagda transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter i Europa fortsatte att öka under andra kvartalet 2013 och var 6 % högre än den sammanlagda siffran för det första kvartalet 2013. De 32,6 miljarder euro som registrerats under kvartalet visar på en ökning på 22 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det är den högsta siffran för andra kvartalet sedan 2007 (före finanskrisen).

Mängden gränsöverskridande investeringar i Europa fortsätter att öka, både i absoluta termer och i proportion till den totala marknaden. Under första halvan av 2013 stod utländska köpare för 44 procent av alla transaktioner (av värdet), jämfört med 40 procent under andra halvan av 2012.

En betydande förändring har ägt rum gällande de gränsöverskridande fastighetsinvesteringarna, där inomeuropeiska investeringar (där köparen är från ett annat europeiskt land) endast stod för 16 procent av transaktionerna under första halvan av 2013. Procenttalet har legat stadigt runt 20 procent av marknaden under 2011 och 2012.

Daniel Andersson, Head of Capital Markets på CBRE i Sverige säger:

Daniel Andersson.
Daniel Andersson.

– Sverige har stått sig starkt och intresset från utomeuropiska investerare är stort. Jag tror vi kommer se betydligt fler investeringar av denna investerargrupp även i Sverige den närmaste tiden.

Investeringskapital från icke-europeiska länder spelar en allt större roll på marknaden. Det stod för 28 procent av alla transaktioner under första halvan av 2013 (jämfört med 19 procent under andra halvan av 2012). Även inom gruppen av icke-europeiska investerare har det skett en markant förändring när det gäller investerarnas ursprung.

Nordamerikanska köpare stod för en stadigt ökande andel av marknaden (13 procent av hela marknaden och 24 procent av gränsöverskridande transaktioner under första halvan av 2013). Det kan få en betydande effekt på fastighetsmarknadens dynamik, eftersom investerare från USA, som står för absolut mest aktivitet, vanligtvis är ute efter en större blandning av marknader.

Investerare från Mellanöstern ökade också sina investeringar (9 procent av hela marknaden och 21 procent av gränsöverskridande transaktioner under första halvan av 2013). Kapital från Mellanöstern är vanligtvis institutionellt. Nästan hälften av den totala summan kommer från regionens statliga investeringsfonder. En övervägande del av transaktionerna gjorda av köpare i Mellanöstern riktar sig mot London (nästan 50 procent av den totala summan) och kontorsfastigheter, även om det även köptes många stora detaljhandelsfastigheter.

Inom Europa utgör tyska investerare fortfarande den största gruppen gränsöverskridande köpare. De öppna investeringsfonderna fortsätter att vara aktiva köpare över hela Europa, med förvärv för en bra bit över 1 miljard euro under första halvan av 2013. De tyska ”spezial”-fonderna är också aktiva, men deras förvärv var under första halvan av innevarande år framför allt fokuserade på Tyskland.

De långsiktiga trenderna när det gäller blandningen av köpare som utvecklats sedan finanskrisen har fortsatt under 2013. Det mest anmärkningsvärda är ökningen av direkta institutionella investeringar i fastigheter, som har ökat stadigt under de senaste sex åren, från 9 procent 2007 till 26 procent av den totala summan under första halvan av 2013. En ökning av de statliga investeringsfondernas aktivitet står för en del av dessa investeringar. Men både pensionsfonder och försäkringsbolag är mycket mer aktiva nu än före finanskrisen.

Jonathan Hull, Head of EMEA Capital Markets på CBRE, säger:

– De institutionella grupperna investerade mer i absoluta termer under första halvan av 2013 än under första halvan av 2007, strax före finanskrisen. Detta trots att omsättningen på investeringsmarknaden under första halvan av 2007 var nästan dubbelt så hög som under de senaste sex månaderna. I kombination med institutionernas ökade låneaktivitet åskådliggör detta den stora ökningen av fastighetsallokering hos institutionella investerare.

Första halvan av 2013 präglades även av en betydande andel stora transaktioner, 134 stycken gällde 100 miljoner euro eller mer. Tillsammans stod de för 47 procent av marknadens totala omsättning. Ett tecken på att marknaden har återhämtat sig är att inte bara den totala investeringsaktiviteten har ökat, utan även den andel som består av stora transaktioner (minst 100 miljoner euro). När marknadsaktiviteten var som lägst (första halvan av 2009), när kommersiella fastighetstransaktioner under årets första halva endast uppgick till sammanlagt 26,5 miljarder euro, stod dessa transaktioner för 28 procent av den totala summan.

Jonathan Hull tillägger:

– Ökningen av den marknadsandel som består av stora transaktioner sammanfaller med en ökning av det icke-europeiska kapital som flyter in på marknaden. Det har länge varit så att icke-europeiska köpare har varit mer fokuserade på tillgångar större än genomsnittet, och första halvan av 2013 var inget undantag.

Fastighetsvärlden Idag 2013-09-05

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: Så många åker bolagen till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under torsdagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Köper 10.000 kvm i Helsingborg

Fastighet som ligger i Väla.

Tillbaka till förstasidan