Senaste nyheterna om Rapport


Så ska innefektivt stadsbyggande åtgärdas

Ny rapport innehåller 113 förslag. FV listar 27.

Svefa: Transaktionerna är nere på rekordlåg nivå

Under årets tre första kvartal har transaktionsvolymerna minskat med 52 procent jämfört med samma period förra året, visar Svefas sammanställning. Transaktionsvolymerna för det tredje kvartalet är det kvartal med lägst transaktionsvolym sedan starten av Svefas mätningar

Kraftig nedgång för e-handel i maj

Svensk Handels E-handelsindikator för maj månad visar att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, minskade med 12 procent jämfört med samma månad föregående år och med 14 procent om e-handeln från utlandet också inkluderas.

Ner 60 procent – men motståndskraften kvarstår

Slutsatser och inblickar i framtiden.

”Inga tecken på minskade topphyror – tvärtom”

De ”dolda” vakanserna ökar, men ändå positiva signaler kring kontorets framtid.

”Risken för överutbud tilltar”

Den svenska logistikmarknaden har visat motståndskraft under utmanande marknadsförhållanden. Nu höjer Cushman & Wakefield ett varningsfinger för segmentet.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

C&W: Kvalité i fokus efter pandemin

I Cushman & Wakefield’s kartläggning av hyresgästers flyttmönster i Stockholm står det klart att innerstaden står sig fortsatt stark. Under 2021 valde 95 procent av hyresgästerna att stanna kvar inom innerstadens gränser och majoriteten av hyresgästerna tidigare lokaliserade i närförorterna valde att flytta närmare citykärnan.

Räntorna är fortsatt största orosmomentet

Handelsbanken pekar på hållbarhet och rating som viktiga konkurrensmedel

C&W: ”65.000 kvm hyrs ut i andra hand i Stockholm”

Majoriteten av dessa kontorsytor belägna i CBD.

Savills: ”Aptiten för investeringar mycket god”

Trots en ökad smittspridning under de senaste månaderna, har många ledande ekonomier återhämtat sig snabbare än förväntat. Svensk BNP föll dramatiskt under andra kvartalet, men många indikatorer visar på en stark återhämtning under det tredje kvartalet. Det konstaterar Savills i en rapport.

”Förlorare är de med mellanmjölkserbjudanden”

Vinnare är fastighetsägare med moderna fastigheter i A och C lägen. Förlorare är de med mellanmjölkserbjudanden.
Det konstaterar Svefa i en färsk rapport.

Catella: Kreditmarknaden återhämtar sig – stimulanser slår igenom

I oktoberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 40,4 till 55,3 då respondenterna ser en stark rådande kreditmarknad i samband med en stabil utveckling framöver.

Omvärderingar belastar SSM:s Q3-rapport

Omvärderingar belastar SSM:s Q3-resultat. Kassaflödet opåverkat.