Fastigheten Korphoppet 6 ska utvecklas. Illustration: AIX arkitekter

Fabege föreslås få bygga 22.000 kvm i Sjöstaden

Stockholm stad och Fabege har kommit överens om en markanvisning på tomträttsfastigheten Korphoppet 6 och intilliggande Korphoppet 7 i Hammarby Sjöstad. Bolaget planerar för 22.000 kvm kontor.

Båda fastigheterna ingår i det pågående detaljplanearbetet för området Sjöstadshöjden, som syftar till att koppla ihop Hammarby sjöstad med Hammarbyhöjden.

Den upplyfta Hammarbyvägen och den lägre liggande Hammarby fabriksväg föreslås att sammanläggas på den lägre nivån och utvecklas till en stadsgata med bebyggelse längs bägge sidor. Avsikten är att skapa ett tryggt, attraktivt, sammanhängande stadsrum med cirka 4.000–5.000 kontorsarbetsplatser, hotell, bostäder, ett torg och aktiva bottenvåningar med lokaler mot gatan.

Sedan tidigare har beslut om markanvisningar till följande bolag fattats i närområdet: Humlegården (kontor), Pionen AB (kontor), NCC (kontor), SSM Fastigheter (bostäder), Sveafastigheter (bostäder), JM (bostäder) och Familjebostäder (bostäder). Besluten har fattats i exploateringsnämnden under år 2019 och år 2020. Läs mer om de projekten i länkarna bredvid.

Fabege är ägare till de kringliggande fastigheterna längs Hammarby Fabriksväg och tomträttshavare av Korphoppet 6, där idag Volvo Cars har en bilanläggning.

Korphoppet 7 är en obebyggd mindre yta mellan Fabeges fastigheter som i dagsläget används som arbetstunnel för utbyggnaden av den blå tunnelbanelinjen. Tunnelbanan kommer att få två nya stationer i Hammarby Sjöstad som knyter stadsdelen samman med innerstaden och skapar en starkare koppling till Nacka österut och Hagsätra söderut.

För att möjliggöra en sammanhängande stadsutveckling vid Hammarby Fabriksväg föreslås Fabege att tillsammans med Korhoppet 6 även förvärva Korphoppet 7.

Den kommande byggrättens storlek ska fastslås under planarbetet, men bedöms vara cirka 22.,000 kvm. Staden har planer för bland annat ledningsomläggningar i Hammarbyvägen samt en sänkning och ombyggnad av Hammarbyvägen, vilket gör att projektet sannolikt kommer att påbörjas först år 2026/2027.

– Hammarby Sjöstad är en stadsdel med en bra mix av bostäder, kontor, skolor, kultur och service som ligger oss varmt om hjärtat. I fjol förvärvade vi kvarteret Påsen 1 samt tilldelades en markanvisning på Korphoppet 5. Tillsammans med den nya markanvisningen ger det oss mycket goda förutsättningar att expandera Sjöstans levande stadskaraktär och fina arbetsmiljö söderut, berättar Fabeges vd och koncernchef Stefan Dahlbo.

Beslutet om markanvisning kommer fattas i exploateringsnämnden 17 juni. En markanvisning innebär en option att ensam förhandla med Staden om överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal för marken.

Strukturskiss över föreslagen bebyggelse och markanvisningsområden för bostäder (gult) och kontor (brunt). Sjöstadshöjden är markerad i rött. Det aktuella markanvisningsområdet är markerat med svartstreckad linje.

Fler Nyheter från förstasidan

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Tillbaka till förstasidan