Estea optimistiskt när synen är tudelad

Extra Omsorgsfastigheter har med ett värde på 3,2 miljarder blivit en betydande aktör inom samhällsfastigheter. Vd Johan Eriksson ser att det finns nycklar för fortsatt bra affärer.

Fonden Estea Omsorgsfastigheter etablerades i december 2019.

Nyckeltalen för Estea Omsorgsfastigheter januari–juni:

 • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 77,0 (45,6) MSEK.
 • Driftnettot uppgick till 57,6 (34,6) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet var 0,2 (-0,9) MSEK.
 • Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 55,3 (40,0) MSEK.
 • Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med 152,0 (-21,9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt var 189,7 (3,1) MSEK, varav -1,4 (-) belöper på innehav utan bestämmande inflytande.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -5,3 (1,4) MSEK.
 • Under perioden uppgick investeringar i nya och befintliga fastigheter till 168,4 (802,4) MSEK.
 • Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 3 216,8 (2 230,8) MSEK.
 • NAV-värdet som belöper på kapitalandelslån serie A uppgick vid periodens slut till 111,5 (108,2) procent. NAV-värdet baseras på fastigheternas redovisade värden.
 • De kommersiella hyresavtalen har en genomsnittlig hyresduration (WAULT) om 9,5 (9,9) år.

I vd-ordet kommenterar Johan Eriksson bland annat värderingen av fastigheterna:

– Det finns som alltid olika åsikter om vad som är ”rätt” pris. I varje affär är någon beredd att köpa till samma pris som någon annan är säljare. Ser vi till hur investerarkollektivet på börsen agerat under perioden har avkastningskraven på fastighetsrelaterade bolag ökat och aktierna har handlats med lägre premier eller större rabatt än innan årsskiftet. Huruvida detta vittnar om stundande prisfall på den underliggande tillgången eller om den högre infla- tionen kommer att skapa köptryck på reala tillgångar, så som fastigheter, med stigande värdering som följd får framtiden utvisa. Aktiviteten i marknaden är lite lägre än tidigare, vilket kan indikera viss osäkerhet. Som alltid kan dock möjligheter skapas i marknaden när olika aktörer har olika åsikter om framtiden. Vi ser därför framtiden an med tillförsikt. Vi tror att vikten av att känna marknadens aktörer, deras riskvilja och övriga särdrag blir nyckeln till bra affärer, skriver Eriksson.

Estea AB grundades för 20 år sedan. Estea Omsorgsfastigheter AB är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista.

Fler Nyheter från förstasidan

Redo sälja i Gamla stan

Välkänd fastighet från 1600-talet till salu.

”Avkastningskraven för kontor oförändrade”

Colliers släpper ny rapport. ”Vi ser framför oss att transaktionsaktiviteten tar fart mot slutet av året eller början av nästa år.”

Botrygg inför räntegaranti för bostadsrättsköpare

”Medan många av branschens största aktörer låter föreningarna ta räntesmällen…”

Prisrekord att vänta vid affär nära Stureplan

FV avslöjar att en historisk affär i Gyllene Triangeln kan vänta.

Vill sälja stora delar av centrum

Totalt 12.500 kvm lokaler och bostäder ingår i paketet.

Lekander lämnar SBB-toppen

Krister Karlsson tar över uppgiften.

Karlatornet nu högst i Sverige – Turning torso tvåa

FV har besökt höghuset. 80 procent av lägenheterna är sålda. Se nya bilder.

Siktar på premiärköp i Sverige

Vi är just nu i kontakt med mäklare om några större kontorsfastigheter i Stockholm.”

Mats Gabrielsson: ”Litade på Oscar”

Tredje rättegångsdagen avslutad. Mer än 500 miljoner kronor står på spel.

Bilder: Hufvudstadens miljardprojekt i väst

Leif Mannerström berättar anekdoter. Ska bli Göteborgs hjärta.

Snabbväxande Hydda i nytt köp – två stora blir delägare

Det finns en uttalad plan att söka sig till börsen inom några få år.

Köper för en kvarts miljard

Åtta fastigheter om nästan 20.000 kvm lokaler.

Kvartett satsar på 100.000 kvm nytt i Karlstad

Mesta svenska mästarna i SHL-hockey med bakom satsningen.

Oscar Engelbert: ”Vi hade finansieringen klar”

Berättar om de fyra aktörer som fanns redo att ta drömprojektet i mål.

Tillbaka till förstasidan