Estea köper äldreboende i Halmstad

Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat fastigheten Eketånga 6:658 i Halmstad, där ett äldreboende ska uppföras. Tillträde beräknas ske den 2 maj 2022 och projektet beräknas vara färdigt under tredje kvartalet 2023.

Aventure dubblar till 1.400 kvm hos Estea i Lund

Estea har tecknat ett nytt hyresavtal med det forskningsbaserade livsmedelsbolaget Aventure, startat av Oatlys grundare, avseende kontors- och laboratorielokaler i Esteas life science-hub Forskaren i Lund. Avtalet löper på knappt 10 år och innebär att Aventure fördubblar sin yta till 1.400 kvm.

Randviken i flera affärer om 112 miljoner

Randviken har i två separata transaktioner ingått avtal om att avyttra fem fastigheter för 86 miljoner kronor. Köper gör Estea och Huvudgatan. Randviken har även, genom det nybildade JV-bolaget Verfast, förvärvat en fastighet i Skellefteå för 26 miljoner kronor.

Estea hämtar CFO från M2

Estea rekryterar Henrik Zetterström som ny CFO. Han kommer senast från rollen som CFO på M2 Asset Management.

Henrik Zetterström ny CFO hos Estea

Estea rekryterar Henrik Zetterström som CFO med tillträde i februari. Han kommer senast från rollen som CFO på M2 Asset Management.

Estea värvar från Heimstaden

Estea satsar på ökad tillväxt tillsammans med Magnus Nordholm som partner och delägare. Nordholm rekryteras från Heimstaden där han haft …

Estea gör tung värvning från Heimstaden

Satsar på nytt affärsben. Planerar för fler rekryteringar.

Lidjan och Whass i ny satsning

Utvecklar 10.000 kvm samhällsfastighet via nytt jv.

Estea Omsorgsfastigheter köper för 115 mkr i Nässjö

Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat två LSS-boenden i Nässjö för 115,5 miljoner kronor. Säljare är VenCura AB. Därmed passerar Esteas fond 3 miljarder i värde. När det gäller LSS-delen är Estea på väg mot en halv miljard, om villkorade affärer inkluderas.

Estea köper i Burgsvik på Gotland

Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat fastigheten Öja Botarve 1:88 på Gotland till ett underliggande fastighetsvärde om 87,3 miljoner kronor. Säljare är Slättö Core+.

Estea anställer finansieringsansvarig

Estea anställer Johanna Sterner som finansieringsansvarig. Hon har över 15 års erfarenhet från fastighets- och finansbranschen, varav 10 år på Swedbank, …

Estea rekryterar finansieringsansvarig

Estea rekryterar Johanna Sterner som finansieringsansvarig.

Säljer för 435 mkr

Bostadsprojekt i Enköping ovanpå dagligvarubutik.

Estea köper för 187 miljoner runt Stockholm

Estea har förvärvat ett antal LSS- och skolfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 187 MSEK. Säljare är Slättö Value Add I och tillträde beräknas ske i början av juli.