Senaste nyheterna om Estea


Estea säljer för hela 2,9 miljarder

13 procent under värdering. Premie om 36 procent.

Esteas räntetäckningsgrad under ett

Allvarligt läge för investeringsfonden.

Toppar bildar nytt bolag

Köper del i stor life science-fastighet.

Fastighetsbolaget stryper ränteutbetalning

Trygga omsorgsfastigheter men avkastningen mäktar inte med ökade räntekostnader

Estea säljer plötsligt

Efter att byggt upp en stor portfölj inom samhällsfastigheter väljer Estea nu att avyttra två fastigheter. Köper gör Trollängen Bostad.

Estea rekryterar CFO

Estea rekryterar Joachim Carlsson som CFO. Han har mer än elva års erfarenhet från finans- och fastighetsmarknaden och kommer närmast …

Joachim Carlsson ny CFO vid Estea

Estea rekryterar Joachim Carlsson som CFO. Han har mer än elva års erfarenhet från finans- och fastighetsmarknaden och kommer närmast från rollen som Head of Arctic Real Estate Management.

Estea utser hållbarhetschef

Estea utser Filip Bons Larsson till ny hållbarhetschef. Han kommer närmast från PwC där han under sju år verkat inom …

Esteaanställer Filip Bons Larsson som hållbarhetschef

Estea växer organisationen i linje med strategin att stärka erbjudandet genom fler fondprodukter och ett ökat fokus på institutionella investerare. På kort tid har flera nya medarbetare välkomnats. Senast i ledet är Filip Bons Larsson som tillträder den nyinrättade rollen som hållbarhetschef.

Estea optimistiskt när synen är tudelad

Blivit en betydande aktör inom samhällsfastigheter.

Estea köper äldreboende i Halmstad

Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat fastigheten Eketånga 6:658 i Halmstad, där ett äldreboende ska uppföras. Tillträde beräknas ske den 2 maj 2022 och projektet beräknas vara färdigt under tredje kvartalet 2023.

Aventure dubblar till 1.400 kvm hos Estea i Lund

Estea har tecknat ett nytt hyresavtal med det forskningsbaserade livsmedelsbolaget Aventure, startat av Oatlys grundare, avseende kontors- och laboratorielokaler i Esteas life science-hub Forskaren i Lund. Avtalet löper på knappt 10 år och innebär att Aventure fördubblar sin yta till 1.400 kvm.

Randviken i flera affärer om 112 miljoner

Randviken har i två separata transaktioner ingått avtal om att avyttra fem fastigheter för 86 miljoner kronor. Köper gör Estea och Huvudgatan. Randviken har även, genom det nybildade JV-bolaget Verfast, förvärvat en fastighet i Skellefteå för 26 miljoner kronor.

Estea hämtar CFO från M2

Estea rekryterar Henrik Zetterström som ny CFO. Han kommer senast från rollen som CFO på M2 Asset Management.