Estea köper av Lundbergs

Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) har förvärvat tomtmarken Nacken 1 i Eskilstuna med …

Estea köper av Hemsö i Haninge för 69 mkr

Bernstrom&Partners var rådgivare till säljaren Hemsö. Förvärvet görs av Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3. Planerat tillträde är …

Estea med dubbla uthyrningar i Rinkeby

Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB har tecknat två nya sjuåriga hyresavtal i fastigheten Möllan 1 i Rinkeby, …

Fondspecial: "Kommer se ett greed and fear-påslag"

Unik genomgång av 7 stora svenska fondbolag. Så många miljarder har bolagen rest i senaste fonderna. Så påverkar krisen bolagens kommande kapitalresningar. Platserna där bolagen placerar.

Esteas omsorgsfond tillträder äldreboende i Karlstad

Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, har tillträtt fastigheten Fören 3 i Karlstad. Fören 3 är en …

Stor enkät: Så jobbar bolagen mot corona

Fastighetsvärlden har i en stor enkät tagit reda på hur bolagen jobbar i dessa minst sagt extrema tider.

Estea rekryterar Marta Laurell från Morris Law

Estea rekryterar Marta Laurell som bolagsjurist. Marta kommer senast från Morris Law, där hon sedan tre år varit juridisk rådgivare …

Estea rekryterar Anna Smith från Novi Real Estate

Hon är även varit operativt ansvarig för den dagliga förvaltningen av Novis utländska uppdragsgivares fastighetsportföljer. Anna har tidigare bland annat …

Estea köper för 90 mkr i centrala Karlstad

Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB, har förvärvat fastigheten Björnen 12 i Karlstad till ett underliggande …

Nytt bolag köper för 800 mkr – har expansiv affärsplan

Nytt samägt bolag slår till direkt. Det nya bolaget har en ”mycket expansiv plan”.

Estea smider planer på 50.000 kvm nya kontor

Smider planer vid den nya spårvägslinjen.

Estea köper av Hemsö

Esteas helägda dotterbolag Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat ett äldreboende, fastigheten Skörden 3, som drivs av Sundsvalls kommun under ett 15-årigt …

Estea i fondemission: ”Nya affärer presenteras inom kort”

Fonden Estea Omsorgsfastigheter AB kommer att noteras vid börsen inom en tolvmånadersperiod. Fonden har som mål att bygga upp en …

Estea säljer till Estancia i centrala Lund

Köpare är Estancia Fastigheter. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 156 miljoner kronor. Rosengren & Co var rådgivare till säljaren. Fastigheten vid …