Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. Montage: Fastighetsvärlden

Engelbert tillbakavisar allt

Nu har Oscar Engelbert formellt inkommit med sitt svaromål på Pefabs stämning mot honom på 100 mkr jämte ränta samt på beskyllningarna om urkundsförfalskning med mera. Precis som när stämningsansökan blev känd för över en månad sedan så tillbakavisas samtliga anklagelser och krav.

Annons

Det är advokaterna Per-Gunnar Jönsson vid AG Advokat samt Advokat Filip Rydin vid RYDIN Advokater som författat den sjusidiga inlagan där de framförda anklagelserna bemöts.

Precis som när stämningsansökan blev känd för över en månad sedan så tillbakavisas samtliga anklagelser och krav.

”Engelbert har inte gjort sig skyldig till brottslig gärning, vare sig på objektiv eller subjektiv grund. Engelbert har inte erhållit någon vinning. Pefab har inte lidit någon skada.” är den sammanfattande inledningen.

I sin stämning menar Pefab att Oscar Engelbert utfört brottsliga handlingar och att han därmed personligen ska svara för den skada som uppkommit. Engelberts advokater tillbakavisar kraftigt detta och framhåller att Engelbert inte haft någon avsikt att Pefab skulle vilseledas den 30 april 2021 då tillträde var i den affär parterna genomförde.

Det har inte funnits någon brottsplan om att Pefab skulle vilseledas den 30 april 2021. Oavsett det så har Pefab inte lidit någon skada beroende på något förhållande den 30 april 2021, enligt advokaternas inlaga.

Man framhåller också att Oscar Engelbert inte uppsåtligen har upprättat någon falsk urkund. Han har heller aldrig brukat eller åberopat någon falsk urkund. Samtliga eventuella urkunder som överlämnats till Pefab har varit korrekta och inte falska. Någon falsk urkund har under alla förhållanden inte orsakat Pefab påstådd skada.

I argumentationen trycker juristerna på att förberedande åtgärder inför tillträdena med Pefab och DNB (långivare), såsom framtagande av relevanta handlingar och dokument att signera och överlämna, har genomförts av välrenommerade advokatbyråer och att Engelbert vid genomgång inte uppmärksammat att två aktiebrev och två aktieböcker avseende bolaget Älvväst Top fått det utseende de har.

Vid tillträdena var det var andra personer än Engelbert som företrädde OP då han befann sig utomlands på en sedan tidigare planerad resa.

Man framhåller också att DNB inte har hävdat och tagit någon pant avseende Älvväst Tops aktier i anspråk. DNB hade fullgod pant för hela sin fordran i de pantsatta fastigheterna. Hade banken påstått sig ha pant i aktierna hade det bestritts av Älvväst Top, aktierna har enligt den inom OP förvarade aktieboken hela tiden enbart varit pantsatta till Pefab.

Man menar också att DNBs pant i fastigheterna alltsedan den 30 april 2021 och till dess panten togs i anspråk påverkat värdet av Älvväst Tops aktier på samma sätt. Varken fastighets- eller aktievärden har påverkats av att bolag fusionerats eller ändrad bolagsstruktur

I ett syrligt stycke skriver man att de anklagelser som framförs av Pefab mot Engelbert framförs parallellt med Pefabs besked till honom att om OP Holding frånfaller sina krav mot Pefab kommer det i målet framställda yrkandet att frånfallas.

”Engelbert finner detta både olämpligt och märkligt.” Han kan dessutom som enskild styrelseledamot inte påverka tvisten mellan OP Holding och Pefab.

Fler Nyheter från förstasidan

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

Växande coworking redo att bredda verksamheten

”Som en schweizisk armékniv under utveckling.”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Fastighetsvärlden listar de tio största coworkingaktörerna i Sverige utifrån antal kvadratmeter.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Köper från Alma – Nyfosa tappar

Stor hyresgäst bantar förhyrningen mer än 40 procent. FV berättar om köpeskillingen.

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över efter den amerikanska hamburgerjättens tidigare lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Ny vd till Ikano Bostad

Går från vd-rollen på Besqab.

Tillbaka till förstasidan